• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

Скарга в обл.прокуратуру - ОБРАЗЕЦ от g77mi

Страница для печатиПослать другу

Прокуратура ________________області
индекс, м. ____________, вул. ____________, 33
тел.:(0***) **********
Від _______ПІБ _________
адреса

СКАРГА
на рішення прокурора Комсомольського району міста Херсона

10 грудня 2008 року я зверталася до Прокуратури Комсомольського району з заявою щодо незаконної бездіяльності державного органу (Управління праці та соціального захисту населення Комсомольської міської ради у м. Херсоні) з проханням:
1. Провести повну та всебічну перевірку обставин, викладених у заяві.
2. Вжити заходів прокурорського реагування з метою припинення незаконної бездіяльності Управління праці та соціального захисту населення Комсомольської міської Ради в місті Херсоні.
3. Притягнути до відповідальності посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Комсомольської міської Ради в місті Херсоні.
Але 02.02.2009 року отримала відповідь за № 2/415-08 від 31.12.08 у якій мені було відмовлено у прокурорському реагуванні на порушення державним органом моїх конституційних прав на соціальний захист.
Прокуратура Комсомольського району м. Херсона свою відмову мотивувала тим, що в провадженні Комсомольського районного суду м. Херсона вже начебто знаходиться цивільна справа за моїм позовом щодо визнання неправомірними дій управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради з приводу призначення соціальних вимог (допоміг при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Тому правомірність дій посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Комсомольської районної ради у м. Херсоні буде визначена судом за результатом розгляду мого позову.
Але ці ствердження, які виникли внаслідок нібито проведеної перевірки, хибні. Тому що мною був подан адміністративний, а не цивільний позов до місцевого суду як до адміністративного, щодо визнання дій стосовно незаконного призначення соціальних виплат у меншому розмірі, чим це передбачено Законом, стосовно протиправної бездіяльності органу державної влади, внаслідок чого мої конституційні права порушуються й далі, та стягнення заборгованості, яка виникла внаслідок протиправних дій та бездіяльності органу державної влади.

Згідно Закону України «Про прокуратуру» Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами здійснюється Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів … місцевими Радами, їх виконавчими органами… (ст. 1). Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань:…
2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами … особистих прав і свобод людини та громадянина (ст.4).
Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції: …
2) представництво інтересів громадянина … в суді у випадках, визначених законом (ст.5).
Згідно статі 6 органи прокуратури України: …
2) здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів;
3) захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;
4) вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.
Я є застрахованою особою в системі соціального державного обов`язкового страхування. З моєї заробітної плати утримувались та утримуються внески до Фонду соціального страхування. Зараз я знаходжусь у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. А також працюю у режимі неповного часу на підприємстві не перериваючи відпустки по догляду за дитиною.
Згідно з положеннями ст.46 Конституції України: «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі …. тимчасової втрати працездатності, … та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення…». На виконання обов'язку держави по забезпеченню прав людини, в цілях створення механізму реалізації конституційного права громадян на соціальний захист, яке відповідно до Конституції гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, Верховною Радою України 14.01.1998 було прийнято Закон України № 16/98-ВР «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про Основи).
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Конституції України визначають принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні.. Згідно з положеннями ч.3 Ст. 2 Закону про Основи: «Завданням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування є встановлення гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян, які мають право на пенсію, а також на інші види соціального захисту, що включають право на забезпечення їх у разі … народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною …».
Згідно з положеннями Ст. 3 Закону про Основи: «Право на забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням згідно з цими Основами мають застраховані громадяни України, …».
Згідно з положеннями Ст. 4 Закону про Основи: «Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: … страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; … Відносини, що виникають за зазначеними у частині першій цієї статті видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, регулюються окремими законами, прийнятими відповідно до цих Основ.».
Положеннями Ст.11 Закону про Основи визначено юридичні факти з якими пов'язано виникнення правовідносин з приводу надання матеріального забезпечення, як реалізації конституційного права на соціальний захист застрахованої особи: «Страховий ризик - обставини, внаслідок яких громадяни … можуть втратити тимчасово … засоби до існування і потребують матеріальної підтримки …. за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
Страховий випадок - подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення …., передбачених законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.».
Згідно з положеннями Ст. 26 Закону про Основи: «До страхових випадків, з настанням яких надаються матеріальне забезпечення … належать: … вагітність і пологи, догляд за малолітньою дитиною; Характеристика страхових випадків, умови надання … їх види та розміри матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням визначаються законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншими нормативно-правовими актами, які містять норми щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування. …». Характеристики таких страхових випадків «вагітність і пологи» та «догляд за малолітньою дитиною», як підстави надання та отримання матеріального забезпечення, право на яке гарантоване загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (і яке є складовою частиною конституційного права на соціальний захист), умови надання, види та розміри цього матеріального забезпечення, визначено Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (Надалі Закон 2240). Закон 2240 відповідно до Закону про Основи визначає правові, організаційні та фінансові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням дитини та необхідністю догляду за нею.
Згідно з положеннями Ст.1 Закону 2240: «Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок … вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із народженням дитини …». Згідно з положеннями п.1 Ст.4 Закону 2240: «Право на матеріальне забезпечення … за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, мають застраховані громадяни України, …Це право виникає з настанням страхового випадку...». Згідно з положеннями Ст.5 Закону 2240: «Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснюється за принципами: 1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; …3) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав; …».
Ст. 41 Закону 2240: «Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини…». Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років на дату народження моєї дитини становив 470 гривень, тобто розмір допомоги повинен становити 10622 гривні. Натомість УПСЗН виплатив мені лише 8500 гривень.
Ст. 43 Закону 2240: «Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що … не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.». З жовтня 2008 року та весь 2009 рік прожитковий мінімум для працездатних становить 669 гривень. Натомість УПСЗН платить мені щомісяця лише 130 гривень.
Пунктом 4 частини1 статті 19 Закону 2240 передбачено, що джерелами формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування також є асигнування із Державного бюджету України.
Відповідно до частини 2 статті 56 Закону України від 19.12.2006, № 489-V "Про Державний бюджет України на 2007 рік" допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Зазначена норма Закону не визнавалася неконституційною, тому являється чинною та регулює правовідносини стосовно визначення джерел фінансування виплати зазначених видів соціальних гарантій.
Таким чином з 01.01.2007 року допомога при народженні дитини виплачується з Державного бюджету України, що виключає можливість здійснення таких виплат за рахунок Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
Відповідно до Постави КМУ № 32 від16.01.2007 р. виплата допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам проводиться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається та виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованих осіб.
Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.12.2006 року № 453 «Про передачу функцій призначення та виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення» зазначено, що така передача здійснюється у зв'язку з виплатою допомоги у 2007 році з коштів державного бюджету.
В даному Наказі зазначено, що УПСЗН зобов'язані забезпечити з 1 січня 2007 року призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, своєчасне формування заявок по коштах держаного бюджету, необхідних на виплату застрахованим особам допомоги, починаючи саме з 1 січня 2007 року.
Крім того, в Наказі Міністерства праці та соціальної політики України від 06.12.2006 року № 453 зазначено, що такі виплати проводяться на підставі документів, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» та у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. УПСЗН зобов'язані виплачувати допомогу по догляду за дитиною застрахованим особам без будь-яких виключень. На день видання наказу діяла саме правова норма - стаття 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», яка передбачала виплату допомоги в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом. Посилання в Наказі на те, що порядок проведення виплат встановлюється Кабінетом Міністрів України, не означає, що встановлення порядку реалізації соціальної гарантії, передбаченої статтею 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», автоматично може змінювати обсяг цієї гарантії підзаконним нормативним актом.
Я як застрахована особа маю право на соціальний захист та право на матеріальне забезпечення з настанням страхового випадку: у цьому випадку тимчасову втрату працездатності, пов`язану з народженням дитини. А ЗУ «Про допомогу сім`ям з дітьми» створення для регулювання правовідносин виключно незастрахованих осіб. Як було розтлумачено Конституційним судом у своєму рішенні № 26-рп/2008 від 27 листопада 2008 року закон України про державний бюджет – це насамперед план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, він створює створює належні умови для реалізації законів України, інших нормативно-правових актів, ухвалених до його прийняття, які передбачають фінансові зобов'язання держави перед громадянами і територіальними громадами. Саме у виконанні цих зобов'язань утверджується сутність держави як соціальної і правової. Відповідно до статей 1, 3 Конституції України та принципів бюджетної системи (стаття 7 Бюджетного Кодексу) держава не може довільно відмовлятися від взятих на себе фінансових зобов'язань, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами, а повинна діяти ефективно і відповідально в межах чинного бюджетного законодавства.
Зі змісту частини другої статті 95 Конституції України, якою встановлюється, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, випливає, що вони не можуть визначатися іншими нормативно-правовими актами. Самі ж загальносуспільні потреби, до яких належить і забезпечення права на соціальний захист громадян України, проголошений у статті 46 Конституції України, передбачаються у державних програмах, законах, інших нормативно-правових актах. Визначення відповідних бюджетних видатків у законі про Державний бюджет України не може призводити до обмеження загальносуспільних потреб, порушення прав людини і громадянина, встановлених Конституцією України.
Крім того Держава, передбачивши асигнування соціальних гарантій сама визначає якими державними органами ці виплати будуть здійснюватися. Тому, приймаючи до уваги, що такими органами визнані управління праці та соціального захисту населення, яким безумовно, делеговані повноваження з 2007 року здійснювати виплати як застрахованим, так і не застрахованим особам допомогу, УПСЗН не має права самостійно відмовлятися від таких обов'язків, та зазначати, що воно будуть їх виконувати лише в частині.
При визначенні яка правова норма найбільш точно підходе до регулювання публічних правовідносин, предметом яких є визначене матеріальне благо, требу керуватися критеріями найбільш повного співвідношення правової норми результату, на досягнення якої було направлене правове регулювання. Тобто норми Закону 2240 визначають та встановлюють порядок реалізації конституційного права на соціальний захист особи застрахованій в системі державного соціального страхування.
Відмова виплачувати мені допомогу по народженню дитини в розмірі 22,6 прожиткових мінімумів та допомогу по догляду за дитиною в розмірі прожиткового мінімуму щомісяця, на які я мала право відповідно до законодавства за період з 29 листопада 2007 року по сьогоднішній день становить порушення моїх майнових прав відповідно до ст.1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, яка передбачає наступне: "Кожна фізична... особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права." Оскільки дана Конвенція була ратифікована Верховною Радою, то вона згідно з ч.1 ст.9 Конституції України є частиною законодавства України і в даному випадку її положення не суперечить Конституції України

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що УПСЗН Комсомольської міської Ради у місті Херсоні:
1.провела протиправне призначення допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною на підставі невідповідних законів та підзаконних актів, що призвело до зменшення розміру соціальних допоміг до розміру меншим, ніж встановлено ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", та Конституцією України.
2. неправомірно відмовиляється виплачувати мені допомогу при народженні дитини в розмірі 22.6 прожиткових мінімумів, встановлених для дітей віком до 6 років та відмови виплачувати мені допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі не менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
3. допускає незаконну бездіяльність стосовно відновлення порушених ним моїх конституційних прав на отримання соціального забезпечення у повному розмірі.
Через неправомірні дії та незаконну бездіяльність УПСЗН мені було завдано шкоду в розмірі суми недоплати допомоги при народженні дитини в розмірі 2122 грн. , та суми недоплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з лютого по грудень 2008 року в розмірі 5731 грн.

Я змушена звернутися до Прокуратури за захистом з причини, що судові слухання у суді першої інстанції ще тривають. Затримка у розгляді пов`язана з труднощами при визначенні головного розпорядника бюджетних коштів у місті Херсоні у зв`язку з особливостями місцевого самоврядування. Мої конституційні права на соціальний захист порушені, що призвело до матеріальної шкоди у розмірі 7853 гривні Порушник у добровільному порядку не відшкодовує шкоду та не відновлює порушене ним моє конституційне право на соціальний захист. Я маю надію на позитивне вирішення цієї справи в суді якщо не першої, то апеляційної інстанції. У адміністративному позові розглядається лише порушення скоєні УПСЗН у 2008 році.
Але й у 2009 році УПСЗН продовжує порушувати моє матеріальне право на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років у встановленому Законом порядку. Законом Україні «Про державний бюджет у 2009 році» встановлено наступне:
«Стаття 46. Установити, що у 2009 році:…
Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (2811-12) та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (2240-14) призначається
здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.»
Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вже визначений в Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" та становить прожитковий мінімум, встановлений для працездатних, т.к. є частковою компенсацією втрати матір’ю заробітної платні. До того ж Закон України, прийнятий Верховною Радою України має найвищу юридичну силу у порівнянні з Постановою Кабінету міністрів України. Не визначений Кабінетом Міністрів України порядок виплати вищезазначеної допомоги не є підставою до зменшення розміру соціальної допомоги.
Але УПСЗН продовжує порушувати мої права, та виплачує допомогу по догляду за дитиною у розмірі 130 гривень.

Я маю статус одинокої матері, а також вимушена працювати у режимі неповного часу для забезпечення своєї дитини необхідним, до того ж моя дитина знаходиться на грудному вигодовуванні, також я не маю юридичної освіти. Тому в мене не має ані часу, ані необхідних спеціальних знань для професійного представництва своїх інтересів у суді, наі коштів за для наймання адвоката. Тому прошу від Прокуратури представництва моїх інтересів у суді на підставі статті 36-1 Закону України «Про прокуратуру».

Враховуючи все вище викладене, керуючись ст.ст. 19, 55, 121 Конституції України, Законом України «Про прокуратуру» –
прошу:

1. Провести повну та всебічну перевірку обставин, викладених у даній заяві.
2. Вжити заходів прокурорського реагування з метою припинення протиправних дій Управління праці та соціального захисту населення Комсомольської міської Ради в місті Херсоні щодо виплати у 2009 році допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в меншому, ніж установлено Законом розмірі та незаконної бездіяльності УПСЗН щодо відновлення ним моїх порушених конституційних прав на соціальний захист.
3. Притягнути до відповідальності посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Комсомольської міської Ради в місті Херсоні за порушення Конституції України та Законів України.
4. Представляти мої інтереси у суді.

АВТОР: g77mi

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: