• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

Жалоба в Главное УТСЗН для обнуления пропущенных сроков исковой давности (сроки подачи и рассмотрения Жалобы; Образец)

Страница для печатиПослать другу

Обжалование в ВЫСШИЙ ОРГАН (имеется в виду тот, который выше у собеза) необходимо, чтобы возобновить себе срок исковой давности (согласно ч.4 ст.99 КАСУ), вот как раз после ответа этого высшего органа можно и считать год исковой давности. Это необходимо для тех, кто уже пропускает сроки, т.е. уже прошел год с начала выплаты помощи до 3-х лет.

 

 

В Головное УТСЗН пишется не для получения какого-то интересующего нас ответа на вопрос, а для ФАКТА досудебного урегулирования спора = обновления сроков.

Если с момента начала отпуска по уходу за ребенком не прошло года, можете не писать в Головное УТСЗН, а сразу в суд.

 

 

Вопрос о сроках на суде  может вообще не возникнуть, или прокатит ч.2 ст.99:
Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Относительно обжалования ответов Управления в вышестоящих органах (для восстановления сроков): ст. 17 ЗУ "Об обращении граждан", на такое обжалование 1 месяц. Не откладывайте.

 

Стаття 17. Термін подання скарги

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

(если Вам ответ пришел по почте - дата на конверте, если забирали сами - в журнале в Управлении. Кстати, никогда не выбрасывайте конверты с официальными ответами от кого-либо)

 

В обжаловании нужно писать:

1. в чем проблема?

2. как Вам ответило Управление?

3. почему не согланы?

4. что просите?

т.е. это мини-иск (уберите из своего иска расчеты и статьи КАС и получите скаргу).

 

 

 

ЗУ "Об обращении граждан"

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

 

 

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

 

 

 

Закон не устанавливает срока давности для рассмотрения жалоб вышестоящими органами, кроме как срока, указанного в ст. 17 ЗУ "ОБ обращении граждан":

 


Стаття 17. Термін подання скарги

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

 

То есть устанавливается только срок для обжалования ответа УТСЗН, и не считается срок с момента нарушения права.

 

***

Может ли Заявление в УТСЗН  иметь характер жалобы?

 

Из ЗУ "Об обращениях граждан":

 

Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 

Заявазвернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

 

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

 

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

 

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

 

Т.е. с большой натяжкой можно упирать на то, что заявление в собес - и есть жалоба.

 

С форума:

 

Поскольку собес на заседание принес еще одно заперечення, в котором упирал только на срок обращение в суд ( цитировал ст. 99 КАСУ об обращении со скаргой в головное управление), пришлось отбивать только этот вопрос. Дело в том, что они наполягают на том, что скаргу в головное я не писала, а посему срок не возобновился. Я изначально писала заявление на предоставление мне справки о всех произведенных выплатах, потом направила иск в суд, и потом писала в собес (в тот же) еще одно заявление с просьбой пересмотреть начисление и доплатить. Так вот по-поводу второго заявления... Спасибо Беляне, она поддержала мою мысль. Я сослась на то, что считаю мое заявление о пересчете помощи именно жалобой на неправомерные действия собеса, а поскольку иерархическая "зависимость" моего собеса мне не известна, я писала жалобу-заявление на мой собес. Судья ответил, что в данном случае, если собес считает, что жалобу необходимо было направить в вышестоящий головной собес, то почему жалобу не направили туда именно сами работники собеса? Почему они дали САМИ ответ на мою жалобу? На это представительничего не ответила. Прихожу к выводу, что действительно заявление о пересчете выплаты в местный собес можно таки считать жалобой на неправомерные действия по начислению выплаты. Таким образом, можно пробовать восстанавливать сроки без жалобы именно в головное управление.

 

 

 

 

Образец жалобы в вышестоящий орган (Главное УТСЗН):

 

 

До Головного Управління праці та
соціального захисту населення
Сумської обласної державної
адміністрації
40030, м. Суми, вул. Соборна, 36

 

(от кого)


Скарга
щодо дій Управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради

(тест скарги, он у каждого свой в зависимости от ответа Управления; берется текст иска без расчетов)

Відмовивши у здійсненні перерахунку та виконанні доплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку УПСЗН порушив мої права, по-перше, щодо отримання соціальної допомоги, яка надана мені Конституцією України, по-друге, щодо отримання допомог відповідно до норм Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ".

На підставі вищенаведеного, керуючись:

I. Статтями 3, 21, 22, 46, 64 Конституції України (щодо дії в Україні верховенства права, дії Конституції як акта найвищої юридичної сили, відповідальності держави перед людиною, непорушності конституційних прав, заборони звуження та обмеження змісту та обсягу існуючих прав, права на соціальний захист та розмір соціальних виплат як не нижчих за прожитковий мінімум);
II. Статтями 41-43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (щодо розміру допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
статтями 1, 3-5, 13, 15, 23 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо кола осіб, яки мають право на отримання державної допомоги, джерел покриття та надання повноважень по призначенню та виплати державної допомоги органам соціального захисту населення, видів та розміру допомог, права досудового врегулювання спору);
Рішенням Конституційного Суду України № 6-рп/2007 від 09.07.2007 р. (щодо неконституційності положень законів про обмеження розміру державних допомог);
Рішенням Конституційного Суду України № 10-рп/2008 від 22.05.2008 р. (щодо неконституційності положень законів про обмеження розміру державних допомог),
Статтями 1, 4, 7 Законом України "Про звернення громадян" (щодо права звернення, предмету звернення, строку розгляду скарги),

ПРОШУ :


1. Визнати неправомірними дії УПСЗН щодо відмови здійснення перерахунку та виплати доплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
2. Зобов’язати УПСЗН доплатити не отриману внаслідок невиконання останнім вимог законодавства України суму допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з червня 2007 р. по листопад 2008 р.
3. Зобов’язати УПСЗН виплачувати щомісячно допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі не менш прожиткового мінімуму (станом на сьогоднішній день прожитковий мінімум складає 669,00 грн.) до 16 березня 2010 р. включно.

 

В разі відмови я вимушена буду виконати вказані перерахунки розміру державних допомог самотужки та захищати свої права у суді.

 

Додатки (копії):

 

1.      Довідка про доходи.

2.      Заява до УПСЗН від 30.10.2008 р.

3.      Відповідь УПСЗН від 10.11.2008 р.

 

 

 

 

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: