• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

УТСЗН: не є належним відповідачем, посилається на Міністерство праці як головного розпорядника коштів

Страница для печатиПослать другу
щодо відмови у залученні Міністерства праці та соціальної політики України як відповідача по справі

 

 

В провадженні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу знаходиться адміністративна справа № 2а-73/2009 р., розпочата за моїм адміністративним позовом  про визнання протиправними дій та бездіяльності Управління праці та соціального захисту населення  виконкому Дзержинської районної у місті ради (далі – відповідач), донарахування допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та стягнення матеріальної шкоди та  недоотриманих сум грошової допомоги, поданим до суду 11.02.2009 р..

 

У своїх запереченнях відповідач стверджує, що Управління праці та соціального захисту населення  виконкому Дзержинської районної у місті ради не є належним відповідачем по справі, посилається на Міністерство праці та соціальної політики України як головного розпорядника коштів, який забезпечує через місцеві органи праці та соціального захисту населення виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та просить залучити Міністерство праці та соціальної політики України до справи.

 

Керуючись пунктами 3, 4, 6, 7 частини 3 статті  49, частиною 2 статті 52 Кодексу адміністративного судочинства України, прошу Шановний суд відмовити у залученні до справи Міністерство праці та соціальної політики України з огляду на наступне:

 

     Згідно ст. 56 Закону України «Про Державний бюджет на 2007 рік» допомога при  народженні  дитини  та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону  України  "Про державну допомогу  сім'ям  з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у  зв'язку з  тимчасовою  втратою  працездатності  та витратами,  зумовленими народженням та похованням" здійснюється  за  рахунок коштів   відповідної   субвенції  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам.

Аналогічна норма відтворена і у ч.1 ст.102 Бюджетного Кодексу України: видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті «б» п.4 ч.1 ст.89 Бюджетного Кодексу (тобто видатки на державні програми соціального захисту: допомога сім’ям з дітьми тощо), фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У відповідності із ч.1 ст.21 Бюджетного Кодексу України для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав всі розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Згідно ч.2 ст.21 Бюджетного Кодексу України «кошти бюджету, які отримують фізичні особи... (одержувачі бюджетних коштів), надаються їм лише через розпорядника бюджетних коштів.» При чому у Бюджетному Кодексі не визначено, є розпорядник, що надає кошти одержувачам, головним, чи нижчого рівня.

Таким чином, щодо визначення статусу відповідача у правовідносинах, що пов’язані з наданням бюджетних коштів безпосередньо одержувачам, тобто надання мені як одержувачеві бюджетних коштів за призначенням (спірних видів допомог), слід звернутися до інших нормативно-правових актів, а саме до Постанови КМ № 256 від 04.03.2002 р. «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» (далі - Постанова КМ № 256 від 04.03.2002 р.)

Відповідно п.2 Постанови КМ № 256 від 04.03.2002 р., головні розпорядники коштів місцевих бюджетів ведуть персоніфікований облік отримувачів допомоги сім'ям з дітьми.

Зазначений Порядок визначає механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення, в тому числі щодо допомоги сім`ям з дітьми, у відповідності із яким фінансування видатків місцевих бюджетів за державними програмами соціального захисту населення провадиться за рахунок субвенцій з  державного  бюджету (п.2), суми яких щомісячно перераховуються на рахунки місцевих бюджетів, відкриті  у відповідних органах Державного казначейства (п.4).

Згідно цього Порядку, головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програмам соціального захисту населення э керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, виконавчих органів рад, до компетенції яких належать питання праці та соціального захисту населення (п.3), тобто у Дзержинському районі м. Кривого Рогу під таке визначення підлягає саме Управління праці та соціального захисту населення  виконкому Дзержинської районної у місті ради (відповідач).

Крім того, головні розпорядники коштів місцевих бюджетів:

- щомісяця готують  інформацію про фактично нараховані суми і надсилають їх фінансовим органам – п.5 Порядку (в свою чергу державне казначейство перераховує до 10 числа поточного місяця субвенцію на виплату допомоги сім`ям з дітьми тощо – п.6 Порядку);

- у разі виникнення додаткових зобов`язань надсилають щомісяця до 18 числа фінансовим органам райдержадміністрацій, виконкомів міськрад уточнену інформацію про фактично нараховані у поточному місяці суми (державне казначейство перераховує до 25 числа субвенцію на виплату допомоги сім`ям з дітьми тощо згідно з уточненою інформацією про фактично нараховані у поточному місяці суми допомоги) – п.6 Порядку.

Отримані місцевими бюджетами суми субвенцій перераховуються протягом одного операційного дня на рахунки головних розпорядників коштів, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства, для здійснення відповідних видатків – п. 8 Порядку. І далі головне в цьому пункті, головні розпорядники коштів місцевих бюджетів у п`ятиденний термін здійснюють розрахунки щодо допомоги сім`ям з дітьми тощо. Тобто саме те, що здійснює відповідач.

Таким чином, головним розпорядником коштів, передбачених на виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, є Управління праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради.

 

На Міністерство праці та соціальної політики України покладені зовсім інші функції. Згідно Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1543, воно є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики, у тому числі у сфері соціального захисту населення, загальнообов’язкового соціального страхування.

Основними його завданнями є участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, у тому числі у сфері соціального захисту населення, загальнообов’язкового соціального страхування; забезпечення через систему підпорядкованих йому органів реалізації права громадян на соціальний захист шляхом своєчасного та адресного надання соціальної підтримки, в тому числі всіх видів державної соціальної допомоги.

Відповідно до покладених на нього завдань Міністерство здійснює у межах своїх повноважень контроль за додержанням законодавства з питань надання пільг сім’ям з дітьми та іншим громадянам, організує і координує роботу, пов’язану з наданням державної допомоги сім’ям з дітьми тощо.

В зв’язку з цим йому наданий статус головного розпорядника коштів, спрямованих на забезпечення діяльності самого Міністерства (пп.1 п.1 ст.22 Бюджетного Кодексу України, Положення про Міністерство праці та соціальної політики України).

 

Керуючись пунктами 3, 4, 6, 7 частини 3 статті  49, частиною 2 статті 52 Кодексу адміністративного судочинства України, прошу Шановний суд відмовити у залученні до справи Міністерства праці та соціальної політики України.

 

 

 

 

 

«_____»___________2009 р.                                                          Т.Ф.Мороз

 

 

 

 

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: