• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

О применении УК в судебном процессе (Заявлении о преступлении УТСЗН)

Страница для печатиПослать другу

 Цитата: MARIE
Вот и я сегодня пополнила ряды выигравших суд ПИ!!!
Удовлетворили весь 2007-2008,январь-март2009, и компенсацию.
А самое главное, что решеие судья вынес на основании Конституции!
и ещё скажу,что мне помогло заявление про умышленное преступление со стороны утсзн, на основани ст.27, уголовно-процессуального и 356 уголовного кодекса

Цитата: Vita

Стаття 356. Самоправство 
Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців. 

Стаття 27. Притягнення до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого 
Прокурор вправі в будь-який момент вступити в справу, порушену суддею за скаргою потерпілого, про злочини, зазначені в частині 1 цієї статті, і підтримувати обвинувачення в суді, коли цього вимагає охорона державних або громадських інтересів чи прав громадян. Вступ прокурора в справу не позбавляє потерпілого прав, передбачених статтею 49 цього Кодексу, але справа в цих випадках за примиренням потерпілого з обвинуваченим, підсудним закриттю не підлягає.

Цитата: Vita
"...У ряді випадків відносини юридичної відповідальності можуть виникати тільки за бажанням особи, якій спричинено шкоду. Незважаючи на те, що скоєно правопорушення, умовою для настання відповідальності є саме наявність скарги потерпілого. Наприклад, Кримінальний кодекс України містить перелік складів злочинів (ст. 125 — умисне нанесення легких тілесних ушкоджень; ч. 1 ст. 126 — побої та мордування; ч. 2 ст. 152 — зґвалтування; ст. 356 — самоуправство), за якими кримінальні справи порушуються лише за наявності скарги потерпілого..." 

"...При цьому слід узяти до уваги те, що у справах приватного обвинувачення, відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК, закон дозволяє відмовити в порушенні кримінальної справи тільки при відсутності підстав до порушення кримінальної справи. А в указаному випадку підстави до порушення кримінальної справи наявні. Це – ознаки злочину, який чинним процесуальним законом віднесено до справ приватного обвинувачення (ст. 27 КПК) та які мають свої особливості їх порушення. Ось чому заяву особи, незалежно від органу, якому вона була подана (дізнання, досудового слідства), необхідно у всякому разі направляти до суду, якому і належить право її вирішення – порушення чи відмови в порушенні кримінальної справи, а також закриття справи за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим (п. 6 ч. 1 ст. 6 КПК). Інакше потрібно визнати, що орган дізнання, який прийняв рішення та виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, тим самим вирішив і питання про звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин. Але ж, відповідно до Основного закону держави, це є компетенцією тільки суду, а чинний кримінально-процесуальний закон (ч. 3 ст. 98 КПК), визначає підсудність вказаних справ – судді. Вбачається правильною з цього питання позиція Пленуму Верховного Суду України, який у своїй постанові від 2 липня 2004 р. “Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів” (п. 25) зазначив: “Суди зобов’язані забезпечити належний розгляд заяв громадян про злочини, справи про які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, і не допускати фактів необґрунтованої відмови у порушенні цих справ”, і там саме (п. 27): “Суддя не вправі відмовити у прийняті скарги потерпілого про притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 125, ч. 1 ст. 126, ст. 356 КК, якщо скарга надійшла до районного (міського) суду з прокуратури чи з інших компетентних органів у порядку, встановленому п. 3 ч. 2 ст. 97 КПК”. На жаль, Пленум Верховного Суду України не визначився з питання, як повинен діяти суд (суддя) у тому випадку, коли орган дізнання за заявою (чи скаргою) постраждалого у справі приватного обвинувачення виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи? Враховуючи наведене, доречно згадати, що у багатьох рішеннях Європейського суду з прав людини вказується також на необхідність дотримання розумного строку розгляду справи коли це стосується прав та інтересів людини. ДОПОМОЖУТЬ ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи орган дізнання приймає без урахування думки і бажання постраждалої особи, що є важливим і обов’язковим для справ приватного обвинувачення. Як наслідок, щорічно тисячі людей не мають можливості реалізувати своє законне право на ефективний захист від злочинних посягань. Крім того, і це слід теж визнати, вказана недосконалість кримінально-процесуального закону створює умови для зловживань з боку як посадових осіб органу дізнання, так і суддів, породжує почуття безкарності у правопорушників, моральне приниження постраждалих...."

Marussya:

356 УК - Это дело частного обвинения и подследственно суду. Только суд может рассматривать подобные заявления и принимать по ним решение - возбудить уголовное дело или отказать в возбуждении. Прокуратура не рассматривает подобные заявления, хотя и может поддерживать обвинение. Я вот тоже сегодня весь день разбираю эту статью - 356 УК, и мне кажется, здесь нет состава преступления. Эта статья умышленная, т.е. предполагаемое виновное лицо должно было иметь УМЫСЕЛ на самоуправство в отношении лица (истца).
Мое скромное мнение по УК. Это не ходатайство, а именно заявление. Уголовный кодекс диктует свои особенности по сравнению с другими кодексами. Одной из особенностей УК ( в нашем случае) как раз и является ЗАЯВЛЕНИЕ о ПРЕСТУПЛЕНИИ, но никак не о правонарушении. Это уже гораздо серьезней, так как и последствия влечет гораздо круче. Такое заявление, поданное на рассмотрении иска по КАСУ, обязательно повлечет выделение материалов в отдельное производство и не будет рассматриваться в рамках админ. иска. Это 100%. Другой особенностью УК является ВИНА ответчика как ФИЗИЧЕСКОГО (но никак не юридического) лица. Этим лицом должен быть начальник собеса, либо другое лицо, обладающее полномочиями и пр. Таким образом, подобное заявление подается на конкретное лицо. 
  Что может дать такое заявление нам? Честно скажу, думаю об этом практически постоянно.1) Неоспоримый факт - это напугает начальника собеса 100% и я уверена, что в будущем отпадут многие проблемы с исполнением решения суда, а возможно и с апелляцией, так как формально в действиях начальника собеса все же усматриваются признаки самоуправства. Кончно же, вряд ли судья возбудит уголовное дело, так как оргомное кол-во НПА, которым можно "прикрыть свою зад..цу" , избавит начальника от ответа по УК. Но ведь мы не преследуем цели испортить жизнь человеку, который, по большому счету, не так уж и виноват во всех наших исках (хотела написать - бедах) Обычный гос. служащий, выполняющий предписания и не имеющий право голоса.
2) такое заявление уж точно покажет наши решительные намерения идти до конца. И во всяком случае, если даже судья все же возбудит дело, то всегда можно отказаться от заявления по "примирению" и не доводить дело до конца.
   

SumAnna:
Это тоже самое, что жалоба в прокуратуру, которые многие практиковали - кому-то помогает, кому-то - нет, еще и отфутболили.

Смысл такого Ходотайства в том, что суд ПРИСУЖДАЯ пособие устнавливает факт правонарушения и обязан принять меры. НО это если присуждает. Если в иске отказывает, то и правонарушения нет.
Не могу понять в чем "магия" этого заявления на судью?
Только то, что судья должен на него отреагировать как и на любое другое ходотайство
Но если проходит у кого-то, почему бы и нет

с тем знаем вопроса которое есть (по крайне мере у меня и сейчас) подавать такое заявление рисковано, но рассмореть-разобраться возможно стоит

на стадии суда вот, правда, сомнения (по моему случаю, имею ввиду), а вот при наличии положительного решения (хочется верить внего) на стадии исполнения - то что нужно

но однозначно наобум подавать такое заявление не стоит
в любом случае - сила у такого обращения (заявления) будет в том случае, если решение будет положительное

 

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: