Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Конспект по ЗУ №2240 (для застрахованных) + Основы законодавства от Лидуня

Страница для печатиПослать другу

 З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

В редакції від 25.03.05
 

Розділ VIII
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ НАРОДЖЕННЯМ ТА ПОХОВАННЯМ

Стаття 41. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 972-IV від 19.06.2003; в редакції Закону N 2505-IVвід 25.03.2005 )

Стаття 41 змінена ДБ 2006, зупинено дію на 2006 рік (ст.77, п.10)
В 2006 году КСУ не принимало никаких решений, которые могли бы восстановить первоначальное действие данной статьи, а выплатами помощи занималось исключительно ФСС.

Стаття 41 змінена ДБ 2007, зупинено дію на 2007 рік (ст. 71 п. 7).
Зміну визнано не конституційною (Рішення КСУ № 6, від 9.07.07)

Стаття 41 змінена ДБ 2008, виключена із закону (Розділ 2 ст 25 п. 12)
Зміну визнано не конституційною ( Рішення КСУ № 10, від 22.05.08)

 

 

Стаття 43. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
( Ст.. 43 вводиться в дію з 1 січня 2002 року згідно із Законом N 2213-III від 11.01.2001 ) 
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.

 

Стаття 43 змінена ДБ 2006, зупинено дію на 2006 рік (ст. 77, п. 10)

В 2006 году КСУ не принимало никаких решений, которые могли бы восстановить первоначальное действие данной статьи, а выплатами помощи занималось исключительно ФСС.

Стаття 43 змінена ДБ 2007, зупинено дію на 2007 рік (ст. 71 п. 7).
Не конституційна (Рішення КСУ № 6, від 9.07.08)

Стаття 43 змінена ДБ 2008 виключена із закону (Розділ 2 ст 25 п. 12)
Не конституційна ( Рішення КСУ № 10, від 22.05.08)

 

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5. До стабілізації економічного становища в Україні розмір виплат, передбачених статтями 41, 43, 46 цього Закону, визначається Верховною Радою України щороку виходячи з рівня забезпечення прожиткового мінімуму одночасно з встановленням розміру страхових внесків з поступовим наближенням виплат до прожиткового мінімуму.
 

Діючі!!!
Прикінцеві положення змінені ДБ 2008, викладені у такій редакції (Розділ 2 ст. 25 п.16):

16) у пункті 5 розділу IX "Прикінцеві положення" слова і цифри "розмір виплат, передбачених статтями 41, 43, 46" замінити словами і цифрами "розмір виплати, передбаченої статтею 46".

Это означало бы, что наши выплаты восстановлены, но:
Зміну визнано не конституційною (Рішення КСУ № 10 від 22.05.08)
 

Это положение закона действующее, но стабилизация экономического положения не подходит ни под одно из перечисленных положений Конституции, с ним боремся при помощи Конституции Украины ст. 64 В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Или ст. 22 При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Щодо основ законодавства про страхування, та виключення з нього слів
24. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121):
1) у частині третій статті 2 слова "народження дитини" та слова "малолітньою дитиною або" виключити;
2) в абзаці третьому частини першої статті 4 та абзаці четвертому частини п'ятої статті 6 слова "народженням та" виключити;
3) у частині першій статті 25:
у пункті 3:
в абзаці першому слова "народженням та" виключити;
абзац четвертий виключити;
в абзаці п'ятому пункту 5 слова "створення робочих місць" замінити словами "працевлаштування безробітних, в тому числі молоді на перше робоче місце";
4) в абзаці третьому частини першої статті 26 слова "догляд за малолітньою дитиною" виключити.

( Положення пункту 24 розділу II втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 ) 

 

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:

Сколько стоит заказать курсовая работа.