Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

КМУ и его деятельность

Страница для печатиПослать другу

  П О С Т А Н О В А КМУ від 18 липня 2007 р. N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України "
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=950-2007-%EF

  Розділ 1. Загальні положення 

  Параграф 1. Основи діяльності Кабінету Міністрів 

  1. Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів 
виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та 
через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду 
міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві держадміністрації, 
спрямовує, координує та контролює діяльність зазначених органів. 

  2. Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює 
свої повноваження шляхом прийняття рішень на засіданнях. 

  3. Кабінет Міністрів спрямовує свою діяльність на виконання 
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента 
України і постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до 
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, Програми діяльності 
Кабінету Міністрів, схваленої Верховною Радою. 

  4. Кабінет Міністрів видає на основі і на виконання 
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України у межах своєї 
компетенції постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання. 

  5. Кабінет Міністрів має право законодавчої ініціативи у 
Верховній Раді. 

...
Розділ 6. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів 

  Глава 1. Акти Кабінету Міністрів 

  Параграф 45. Постанови 

  1. Акти Кабінету Міністрів нормативного характеру видаються у 
формі постанов. 

  2. Постанови Кабінету Міністрів видаються з питань: 

  затвердження положення, статуту, порядку, регламенту, правил, 
методики та в інших випадках, коли суспільні відносини потребують 
нормативно-правового врегулювання; 

  затвердження, прийняття міжнародного договору або приєднання 
до нього. 

  Параграф 46. Розпорядження 

  1. Акти Кабінету Міністрів з організаційно-розпорядчих та 
інших поточних питань видаються у формі розпоряджень. 

  2. Розпорядження Кабінету Міністрів видаються з питань: 

  схвалення програми, плану заходів, концепції, стратегії, 
основних напрямів реалізації державної політики та інших 
програмних документів концептуального характеру, концепції 
державної цільової програми та закону, директив, урядової заяви, 
листа, звернення, декларації, меморандуму тощо; 

  утворення та затвердження складу консультативних, дорадчих, 
інших допоміжних органів і робочих груп; 

  виділення коштів резервного фонду державного бюджету; 

  делегування повноважень Кабінету Міністрів центральним та 
місцевим органам виконавчої влади; 

  передачі майна; 

  кадрових та інших питань організаційно-розпорядчого 
характеру. 
...

Глава 2. Процедура підготовки 

  Параграф 48. Загальні вимоги 

  1. Проекти актів Кабінету Міністрів готуються на основі та на 
виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, указів 
Президента України, постанов Верховної Ради, рішень Кабінету 
Міністрів, а також за ініціативою членів Кабінету Міністрів, 
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій. 

 

 

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:

Самая свежая информация каталог межкомнатных дверей на нашем сайте.