• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

Периоды до и после РКСУ

Страница для печатиПослать другу

VІ.Наслідки РКСУ: чи був неконституційним нормативно-правовий акт до оприлюднення рішення, чи став таким лише після нього

 
І. Говорячи про те, що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі (ст. 58 Конституції), вважаю за потрібне зазначити наступне:

          Рішення Конституційного Суду України як офіційний акт — це формально встановлений документ, який видається від імені і в межах компетенції Конституційного Суду України, містить владний обов'язковий до виконання припис щодо конституційності або неможливості (неконституційності) застосування норми права.

1. До повноважень Конституційного Суду України належить не прийняття або зміна якогось закону чи інших правових актів, а лише вирішення питань про відповідність Конституції України законів та інших правових актів (ст. 147 Конституції).

2. Якщо закони та інші правові акти не відповідають Конституції України, вони за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині (ч.1. ст. 152 Конституції)
(тобто за Конституцією вони не мали право на існування).

 
3. І як наслідок - згідно ч. 2. ст. 152 Конституції вони з дня ухвалення такого рішення втрачають чинність (тобто «втрачають юридичну силу»).
 

            Отже втрата юридичної сили за Рішенням КСУ в жодному разі не говорить про те, що до втрати чинності ці неконституційні норми відповідали Конституції України. А навпаки підтверджують неправомірність існування та застосування таких норм із самого початку їх існування як таких, що не відповідають Конституції – Основному Закону України.

 Враховуючи, що рішення Конституційного Суду загальнообов’язкові у єдності мотивувальної частини, яка вміщує правові позиції, та резолютивної, яка формулює висновок, знання правових позицій Конституційного Суду має важливе значення як для правотворчої, так и для правозастосувальної діяльності.
         
Судові акти Конституційного Суду України, таким чином, мають зворотню дію в часістосовноусіх без виключення суб’єктів, якимнанесеношкодузастосуванням нормативного акта, визнаного неконституційним. Відновлення таких прав, а також и відшкодування матеріальноїшкодита компенсація шкоди моральноїповиннівідбуватисяу порядку, передбаченому законодавством України.
 
 
Підсумовуємо:
 
Рішення Конституційного СудуУкраїни, яке виявило неконституційність норми, ухвалене.
З дня прийняття цього рішення (ч. 2 ст. 152 Конституції Україны) требавважати, що норма, визнана неконституційною, втратила силу з моменту свого видання (ч. 1 ст. 152 Конституции Украины).
Значить, у відповідності дост. 3 Конституции Украины, держава Укрїина навіть ціною самого свого існуваннязцього самого дня зобов’язана відновити всі без виключення права людей, які булипорушенізастосуванням неконституційної норми не залежновідчасу такого порушення.
 

       Саме тому існує й ч. 3. ст. 152 Конституції, згідно якої матеріальна шкода, завдана актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

 ІІ.Рішення Конституційного Суду мають обов'язковий характер і спрямовані на всіх суб'єктів права.

 У Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) Конституційний Суд України зазначив, що „рішення Конституційного Суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов’язковими до виконання на всій території України. Органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об’єднання, іноземці, особи без громадянства повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень, визнаних неконституційними.
 
Рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга статті 150)“ ), яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів (частина друга статті 8).».
 

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: