Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Жалоба в ГУТСЗН( не застрахованная, дети 2004г.р. и 2008г.р.; также УТСЗН не предоставило "Положение об УТСЗН..."- в жалобе указала на нарушение ЗУ " Об информации"

Страница для печатиПослать другу

 

До Головного Управління праці та
соціального захисту населення
Донецької обласної державної
адміністрації
                                                                   83073, м. Донецьк,
                                                 вул. Університетська, 91
 
П.І.Б.,
що мешкає за адресою:
87547, Донецька обл., ...,

 

.
 
 
С К А Р Г А
 
щодо дій Управління праці та соціального захисту населення .....
 
 
   Я ,П.І.Б., являюсь матір'ю П.І.Б. (дитина1)   22 січня 2004 р.н. та П.І.Б. (дитина2)  27 березня 2008 р.н.
 
 Згідно поданих  мною заяв розпорядженням Управління праці та соціального захисту населення  ( далі УПСЗН) мені була призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 30.03.2004 р. по 22.01.2007р.за дитиною1   і   з 06.06.2008р. по 27.03.20011р. за дитиною2 , в розмірі 42грн.50коп. і  130грн. відповідно.
 
   Управління прийняло рішення про призначення мені допомоги по догляду за дитиною1 у розмірі50 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму , за дитиною2 в розмірі, що визначається як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень , у порядку № 1751, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   При визначенні розміру допомоги УПСЗН керувалось ст. 66Закона України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» , ст. 59 Закона України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» , ст. 61 Закона України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» , ст. 56 Закона України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» , п23 розділа 2 Закона України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», ст..54 Закона України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» .
 
Статтею 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»передбачено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
 
 Тобто, я отримуваладопомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі від 42 до 97грн.(з 30.03.2004 р. по 22.01.2007р) і отримую зараз 130 грн (з 06.06.2008р) , а повинна була отримувати у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років
.
 Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначають і виплачують органи соціального захисту   населення   за   місцем проживання батьків (Ст.5 Закону України " Про державну допомогу сім'ям з дітьми").
 
 У відповідності із Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. №393/96-Вр , який згідно преамбули, забезпечує громадянам України можливості для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності із заявою щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення (ч.1 ст.1) В розумінні ст.3 Закону України «Про звернення громадян» заява – це, зокрема, звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів.

 З
азначеним Законом не встановлено терміну звернення щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів.

 Тому, керуючись статтями 1-7, 12 Закона  України «Про звернення громадян»  06 березня  2009 року я звернулася до  Управління праці та соціального захисту населення Жовтневого району Маріупольської міської ради (далі - УПСЗН)  із заявою про сприяння реалізації мого права на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного вікуу розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років за період з 30.03.2004 р. по 22.01.2007р.за дитиною1 і  з 06.06.2008р. за дитиною 2, наданого мені  ст..15 Закона України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» .
 
 Але в своєму рішенні УПСЗН відмовило мені у здійсненні перерахунку та  доплати допомоги, повідомивши, що ця допомога призначена і виплачена у відповідності з чинним законодавством.
 
 
 Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіхнаціональностей, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов
її життя, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, прийняла Конституцію - Основний Закон України.
 
 Згідно з положеннями Конституції України (далі – Конституція):

 Україна є демократична, соціальна, правова держава (Ст.1 Конституції), права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вона відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним її обов'язком (ч.2 Ст.3 Конституції);
 Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (Ст.21 Конституції), конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (Ст.22 Конституції), конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (ч.1 Ст.64 Конституції);
 Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (Ст.46 Конституції). Кожен має право на достатній життєвий рівень для
себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (Ст.48 Конституції).
  
 Згідно з Законом України  «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»:
 
- Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень.
 До числа основних державних соціальних гарантій включаються:
розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних
виплат.
Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом
існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму,
встановленого законом. (Ст.17)
- Державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. Органи місцевого самоврядування при розробці та реалізації місцевих соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів місцевих бюджетів. (Ст.19)
 
  Мої вимоги відносно здійснення перерахунку допомоги до рівня, встановленого законом, та виконання відповідних доплат є формою реалізації мого конституційного права на соціальний захист. Право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист закріплено у «Європейський соціальній хартії»: стаття 16 «З метою забезпечення умов, необхідних для всебічного розвитку сім’ї, яка є головним вічком суспільства, Сторони зобов’язуються сприяти економічному, правовому та соціальному захисту сімейного життя такими способами, як соціальна допомога і допомога сім’ям з дітьми» (ратифікована у 2006 році).  
 
   Конституційний Суд України своїми рішеннями не один раз підтвердив факт порушення чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» в частині правильності визначення розміру щомісячної грошової допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка повинна становити та сплачуватися в розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
   27.11.2008 р. Конституційним судом України винесено Рішення №26-рп/2008, яким остаточно вирішено питання щодо невідповідності Конституції України (неконституційність) норм закону про Державний бюджет України, що змінюють інші закони, суть якого полягає в тому, що:
    цитую Рішення Конституційного Суду України №26-рп/2008 від 27.11.2008 р.:
 «Закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України – він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України“ (абзац шостий пункту 4 мотивувальної частини Рішення № 6-рп/2007);
законом про Держбюджет не можна вносити змiни до iнших законiв, зупиняти їх дiю чи скасовувати їх, оскiльки з об’єктивних причин це створює протирiччя у законодавствi, i як наслiдок – скасування та обмеження прав i свобод людини i громадянина.
 У разi необхiдностi зупинення дiї законiв, внесення до них змiн i доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремi закони“ (абзаци третiй, четвертий пiдпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення № 10-рп/2008).
  Зупинення законом про Державний бюджет України інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає статтям 1,3, ч.2 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст. 19, ст.ст.21,22, п.1 ч.2 ст.92, ч.ч.1,2,3 ст.95 Конституції України ….. Закон про бюджет є основним фінансовим документом держави. Через своє спеціальне призначення цей закон не повинен регулювати відносини в інших сферах суспільного життя.
 Відповідно до статей 1, 3 Конституцiї України та принципiв бюджетної системи (стаття 7 Кодексу) держава не може довільно вiдмовлятися вiд взятих на себе фiнансових зобов’язань, передбачених законами, iншими нормативно-правовими актами, а повинна дiяти ефективно i вiдповiдально в межах чинного бюджетного законодавства.»
 
 Рішення Конституційного Суду України та практика Європейського Суду з прав людини стверджують, що систематичне зупинення законами про Державний бюджет України дії чинних законів України, щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, фактично скасовує їх дію. Внаслідок, зупинення на певний час дії чинних законів України, якими встановлено пільги, компенсації чи інші форми соціальних гарантій, відбувається фактичне зниження життєвого рівня громадян, який не може бути нижчим від встановленого законом прожиткового мінімуму (ч.3 ст.46 Конституції України), та порушується гарантоване у ст. 48  Конституції України право кожного на достатній життєвій рівень.
 
 Закон України "Про   прожитковий   мінімум"   від 15 липня 1999 року визначає прожитковий мінімум як вартісну величину достатнього для нормального функціонування організму людини, збереження її здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору
послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
 
 У Законі України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» , Законі України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» ,  Законі України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» ,  Законі України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»  , Законі України «Про Державний бюджет України на 2008рік» ,  Законі України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» затверджено прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років на відповідний період :
 
  Так на 2004 р. -   до 27.05.2004- 307грн.,після 27.05.2004р.- 324.49 грн. ; на 2005р. – 376 грн. ; на 2006р. - з 01.01.2006р – 400грн., з 01.04.2006р – 410грн., з 01.10.2006р – 418грн. ; на 2007р. - з 01.01.2007р – 434грн., з 01.04.2007р – 463грн., з 01.10.2007р – 470грн.; на 2008р. - з 01.01.2008р – 526грн., з 01.04.2008р – 538грн., з 01.07.2008р – 540грн., з 01.10.2008р – 557грн. ; на 2009р.- 557грн.
 
 
 Відповідно до вищезазначеного, я мала отримуватищомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного вікуу розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років .
 
  В відповіді , фактично отриманої 31 березня 2009р.( по дитині2) і в відповіді , фактично отриманої 16 квітня 2009р (по дитині1) УПСЗН .було відмовлено мені у відновленні мого порушеного права. Тому я скористалася правом на оскарження таких дій (відмови), наданих мені ст.16-17 Закону України «Про звернення громадян», у відповідності з яким скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування тощо подається у порядку підлеглості вищому органу (ч.1 ст.16). Таким органом для ПТСЗН  є ГУПСЗН у Донецької області.

 Керуючись приписами ст. 16,17 Закону України «Про звернення громадян» , ст..23 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» мною до ГУПСЗН у термін, встановлений ч.1 ст.17 Закону України «Про звернення громадян»,  надсилається скарга на відмову у перерахунку тадоплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років .
 
 Також у заяві до УПСЗН  я просила надати « Положення про УПСЗН ... » у письмовій формі для більш повного дослідження питання, а саме для визначення , які функції УПСЗН виконує (відповідно до  ст..32, 33 ЗУ «Про інформацію» ) :
 
      Ст. 32. Інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації
 
 Громадянин має право звернутися до державних органів і вимагати надання будь-якого офіційного документа, незалежно від того, стосується цей документ його особисто чи ні, крім випадків обмеження доступу, передбачених цим Законом.
 Під запитом щодо надання письмової або усної інформації у цьому Законі розуміється звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.
 Громадяни України, державні органи, організації і об'єднання громадян (надалі - запитувачі) подають запит відповідному органу законодавчої, виконавчої та судової влади, його посадовим особам.
 У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові запитувача, документ, письмова або усна інформація, що його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.
 Органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадові особи зобов'язані надавати інформацію, що стосується їх діяльності, письмово, усно, по телефону чи використовуючи публічні виступи своїх посадових осіб.
 
        Ст. 33. Термін розгляду запиту щодо доступу до офіційних документів
 
Термін вивчення запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати десяти календарних днів.
Протягом вказаного терміну державна установа письмово доводить до відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ не підлягає наданню для ознайомлення.
Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом.
Аналогічний термін розгляду встановлюється і щодо запиту про надання письмової інформації.
 Інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації.
 
 Але мені було відмовлено ( в усній формі ). .Обгрунтовану письмову відповідь на цей запит   мені надати також відмовились, чим порушили  п.4 ст.15  Закону України «Про звернення громадян»:
 
Ст. 15. Розгляд заяв
 
 Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
 
 
На підставі вищенаведеного, керуючись:

 Статтями 1, 3, 8, 21, 22, 24, 46, 48, 55, 56, 64, 152 Конституції України (щодо дії в Україні верховенства права, дії Конституції як акта найвищої юридичної сили, відповідальності держави перед людиною, непорушності конституційних прав, заборони звуження та обмеження змісту та обсягу існуючих прав, права на соціальний захист та розмір соціальних виплат як не нижчих за прожитковий мінімум);
 Статтями 1, 17, 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;
Статтями 1, 3-5, 13-15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (щодо розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
 Рішенням Конституційного Суду України від 27 листопада 2008 року N 26-рп/2008
 Статтями 1, 4, 7,15,16,17,24,28  Закону України «Про звернення громадян» (щодо права звернення, предмету звернення, строку розгляду скарги),
 Статтями 32,33,48  Закону України «Про інформацію»
 
 
ПРОШУ :

1. Визнати неправомірними дії

Управління праці та соціального захисту населення ... щодо відмови здійснення перерахунку тадоплати допомоги по догляду за дитиною1 та дитиною2  до досягнення нею трирічного віку у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

2.
Поновити мої конститутаційні права, а саме: зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення ...зробити перерахунок та доплатити недоотриману суму допомогипо догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період  з 30.03.2004 р. по 22.01.2007р.за дитиною1 і з 06.06.2008р. за дитиною2 , у відповідності з нормами діючого законодавства, але не нижче прожиткового мінімуму, гарантованого Конституцією .
 
3. Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення ... в подальшому виплачувати допомогу по догляду за дитиною 2 до досягнення нею трирічного віку, тобто до 27 березня 2011 року, у відповідності з нормами діючого законодавства, але не нижче прожиткового мінімуму, гарантованого Конституцією .
 
В разі відмови я вимушена буду виконати вказані перерахунки розміру державної  допомоги самотужки та захищати свої права у суді.
 
4. Зобов ‘язати Управління праці та соціального захисту населення... надати «Положення про УПСЗН ...и » у письмовій формі для більш повного дослідження даного питання.
 
 
Додатки (копії):
 
1. копія свідоцтва про народження дитини1,дитини2 ;
2. копія довідки про отримання допомоги на дитину1 та дитину2 ;
3. копія заяв до Управління праці та соціального захисту населення ...від 6 березня 2009р. ;
4. копія відповіді Управління праці та соціального захисту населення ... за №08/2796 від 13.03.2009 (фактично отриманої 31.03.09р.) і за №08/3300 від 02.04.2009р.(фактично отриманої 16.04.2009р.).

 

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: