• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

Пояснение относительно применения Закона №2240 к застрахованным

Страница для печатиПослать другу

Пояснення щодо застосування до спірних взаємовідносин норм Закону України № 2240-ІІІ від 18.01.2001р. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»

В провадженні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу знаходиться адміністративна справа № 2а-73/2009 р., розпочата за моїм адміністративним позовом про визнання протиправними дій та бездіяльності Управління праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради (далі – Відповідач), донарахування допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та стягнення матеріальної шкоди та недоотриманих сум грошової допомоги, поданим до суду 11.02.2009 р..

Керуючись пунктами 4, 6, 7, 11 частини 3 статті 49, Кодексу адміністративного судочинства України щодо права особи, яка бере участь у справі, давати усні та письмові пояснення, доводи, висловлювати свою думку з питань, що виникають під час розгляду справи, та подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися іншими процесуальними правами, наданими КАС України з метою повного та всебічного з’ясування обставин в адміністративній справі підтримуючи доводи, викладені в обґрунтування моїх вимог за предметом адміністративного позову до Відповідача вважаю за необхідне надати пояснення щодо законів України, якими регулюються спірні правовідносини.

21 грудня 2007 року я народила дитину, тому українським законодавством мені надано право на отримання допомоги при народженні дитини, виплата якої провадиться протягом року, починаючи з місяця народження дитини, тобто з грудня 2007 року по грудень 2008 року включно. Також у зв’язку з тим, що з 04.03.2008 р. по 24.11.2008 р. я знаходилася у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, я маю право на отримання такої соціальної допомоги як допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років.
До народження дитини я працювала, тому у відповідності до ч.1 ст.6 Закону України № 2240-ІІІ від 18.01.2001р. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» із змінами та доповненнями (далі – Закон №2240-ІІІ) я є особою, що застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – застрахована особа). Зазначений факт Відповідач визнає і у відповіді на моє звернення, і у запереченнях проти позову, наданих до суду.

Законом №2240-ІІІ застрахованим особам надано право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною (п.2 ст.3), яке виникає з настанням страхового випадку в період роботи (п.1 ст.4). Тобто при народженні дитини я набула право отримувати матеріальне забезпечення у вигляді допомоги при народженні дитини (ст.ст. 40, 41) та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст.ст. 42-44), які є формою соціального забезпечення громадян, що гарантовані ч.2 ст. 46, ст. 21 Конституції України.

Відповідач стверджує, що призначення та виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону №2240-ІІІ здійснювалися застрахованим особам до 01.01.2007 р. Зазначене твердження не містить законного підґрунтя.

У відповідності до п.3 Типового положення про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації основними завданнями управління є, зокрема: призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства, в тому числі про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, а також виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету.

Закон України від 21.11.92 р. №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» згідно преамбули відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.
У відповідності із ст.1 Закону «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» «громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України». Тобто зазначеним законом визначено, що стосовно забезпечення соціального захисту сімей з неповнолітніми дітьми та надання їм державної допомоги не є вичерпними норми цього закону – безпосередньо сам Закон «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» має посилання на інші закони України, чим дозволяє їх використання.
Що підтверджує наявність (прийняття в подальшому) інших законів, які також стосуються соціального забезпечення населення, зокрема:
- ЗУ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. визначає правові засади формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією України та законами України основних соціальних гарантій (загальній закон);
- ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р., визначає правові, організаційні та фінансові основи загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням дитини та необхідністю догляду за нею, у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей (спеціальний закон).

Що стосується Закону «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», у відповідності з його нормами право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами (статті 7-9 Закону), одноразову допомогу при народженні дитини (статті 10-12 Закону), допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (статті 13-15 Закону) у 2007 році мають особи, не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тобто цим законом регулюються питання призначення названих видів допомоги саме особам, не застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Питання призначення як допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, так і допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам у 2007 році регулювалися саме Законом України №2240-ІІІ від 18.01.2001р. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням». Причому права застрахованих осіб на отримання зазначених видів допомог у відповідності із Законом України № 2240-ІІІ ніякими іншими законами або нормативно-правовими актами не скасовані.
Але відповідно до абз.2 п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 р. №32 «Питання виплати застрахованим особам допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» в 2007 році допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (далі — субвенція) з 1 січня — призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованих осіб, тобто функції по призначенню та виплаті допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку передані органам праці та соціального захисту населення.

Більш того, джерела фінансування зазначених виплат на 2007 рік визначено у Законі України «Про Державний бюджет на 2007 рік» (абз.1 ч.2 ст.56, була чинною протягом 2007 року): «допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.» Тобто Законом України «Про Державний бюджет на 2007 рік» передбачено виплату спірних допомог на підставі обох вищенаведених законів.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.12.2006 року № 453 «Про передачу функцій призначення та виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення», прийнятим з метою врегулювання питання передачі зазначених функцій та своєчасного надання застрахованим особам у 2007 році зазначених виплат за рахунок коштів державного бюджету, зобов’язано органи праці та соціального захисту населення з 01 січня 2007 року забезпечити призначення допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставі документів, визначених Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також своєчасне формування заявок по коштах державного бюджету, необхідних на виплату застрахованим особам зазначених видів допомог.

Отже, держава, передбачивши асигнування соціальних гарантій сама визначає, якими державними органами ці виплати будуть здійснюватися. Тому, приймаючи до уваги, що такими органами визнані управління праці та соціального захисту населення, яким безумовно делеговані повноваження починаючи з 2007 року здійснювати виплати допомоги як застрахованим, так і не застрахованим особам, Відповідач не має законних підстав самостійно відмовлятися від таких обов'язків чи виконувати їх лише в окремiй частині.

Щодо джерел фінансування виплат, що призначаються у відповідності із Законом № 2240-ІІІ, та посилання відповідача та те, що Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням здійснює виплати за рахунок власних коштів, слід звернути увагу на наступне:
У відповідності до п.1 ст.19 Закону №2240-ІІІ джерелами формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, наряду з іншими видами надходжень, визначеними у цьому пункті, є, зокрема асигнування із Державного бюджету України (пп..4 п.1 ст.19).
Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, відповідно до ч.2 п.2 ст.19 Закону №2240-ІІІ, зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду в установах банків.
Так у відповідності Додатку №3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2006 рік» до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" у Державному бюджеті на 2006 рік заплановано відшкодування витрат Фонду соціального захисту з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2501560; код функціональної класифікації – 1040) у розмірі 1042178,0 тис. грн.
У 2007 та 2008 роках такі видатки Державного бюджету не заплановано. Наведене свідчить про те, що у 2007 році у зв’язку з передачею повноважень з виплати допомоги при народженні дитини органам праці та соціального захисту населення фінансування Фонду соціального захисту з тимчасової втрати працездатності на виплату зазначеної допомоги не проводилось, тоді як у попередньому 2006 році саме за рахунок фінансування з Державного бюджету України здійснювалась виплата допомоги застрахованим особам.
Таким чином, у 2007 році виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у відповідності до ч.2 ст.56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік", в тому числі згідно із Законом №2240-ІІІ, здійснюються лише за рахунок субвенцій з Державного бюджету.

Щодо 2008 року.
Зміни, внесені до Закону України № 2240-ІІІ пунктом 25 розділу ІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» Закону України №107-VI від 28.12.2007 р. «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», виключили можливість застосування Закону № 2240-ІІІ у сфері соціального забезпечення допомогою при народженні дитини та допомогою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Крім того, Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» було внесено зміни також і до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», що розширило коло його застосування – з 01.01.2008 року зазначений Закон поширюється і на застрахованих, і на незастрахованих осіб.
Але Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. №10-рп/2008 було визнано неконституційним п.25 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено зміни до Закону №2240-ІІІ.
Положення Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», визнані неконституційними втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення (п.5 резолютивної частини). Рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», визнаних неконституційними (п.6 резолютивної частини). Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене (п.7 резолютивної частини).
Більш того, як було зазначено у Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року N 15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України), "рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов'язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга статті 150)" (абзац третій пункту 4 мотивувальної частини). Тому органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України).

Наразі у 2008 році виникла колізія норм права, оскільки одні й ті ж самі відносини (призначення та виплата спірних видів допомог застрахованим особам) регулюються одночасно двома законами: "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".
Але в даному випадку Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" є загальним законом, а Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" – спеціальним (оскільки стосується лише застрахованих осіб).
Неузгодженість між діючими нормативно-правовими актами, їх суперечність з одного й того ж предмету регулювання, а також розбіжності між двома чи більше формально діючими нормами права, прийнятими з одного й того ж питання, у листі міністерства юстиції України від 29.07.2008 р. №337-0-2-08-19 "Щодо практики застосування норм права у разі колізії» визначено як колізія норм права, яка вирішується шляхом вибору того нормативного акту, який належить застосовувати у конкретному випадку.
Так, у випадку розбіжностей між загальним та спеціальним нормативно-правовими актами колізія вирішується на користь спеціального, якщо його не скасовано виданим пізніше загальним актом. В даному випадку спеціальним є саме Закон №2240-ІІІ.

Більш того, при вирішенні справи слід врахувати позицію Конституційного Суду України стосовно того, що законами про Державний бюджет України на відповідні роки не можна вносити зміни до чинних законів, висловлену не однократно у його Рішеннях.

Крім того, слід зазначити, що Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 23.10.2008 р. (справа №22а-3153/08) залишено без змін (а скаргу Управління праці, соціального захисту та житлових субсидій Мелітопольської міської ради – без задоволення) Постанову Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 31.10.2007 р. у справі за позовом до Управління праці, соціального захисту та житлових субсидій Мелітопольської міської ради, якою було задоволено позовні вимоги позивача та зобов’язано відповідача призначити з 09.07.2007 р. державну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі прожиткового мінімуму у відповідності із ст..43 Закону України №2240-ІІІ від 18.01.2001 р. та провести виплату недорахованої суми цієї допомоги. (номер судового рішення у Єдиному реєстрі судових рішень – 3033600, текст рішення – додається).

Прошу Шановний суд врахувати надані пояснення при вирішенні справи.

«_____»____________2009 _________

Комментарии

Лидуня аватар

Отлично!!!!

Отлично!!!!

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:
Ибога запрет остановить грядущий запрет на айяхуаску и ибогу theplantmagic.com.