Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Апеляційна скарга (застрахованая)

Natalina аватар
Страница для печатиПослать другу

  До Одеського апеляційного адміністративного суду
65026, м. Одеса, вул. Грецька, 44

Через: Новокаховський мiський суд
74900, Херсонська область,
м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1-а

  Скаржник - позивач:

  у справі: _______________________________
що зареєстрована за адресою:
______________________________,

№ ________ про визнання дії та бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправними, зобов’язання вчинити дії, 
стягнення заборгованості та 
відшкодування моральної шкоди  

   
  Відповідач: 
Управління праці та соціального захисту населення
Новокаховської міської ради
74900, Херсонська область,
м. Нова Каховка, вул. Леніна, 18
тел.: 4-55-92

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
 на рішення Новокаховського міського суду Херсонської області 
від ________ 2009 року у справі № ________

Заява про апеляційне оскарження та заява про відновлення строку на подання заяви про апеляційне оскарження направлена до суду _______ 2009 року.

_________ 2009 року Новокаховський міський суд Херсонської області (головуючий суддя Сапронова Л.В.) розглянувши адміністративну справу за моїм позовом до Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради про визнання дії та бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправними, зобов’язання вчинити дії, стягнення заборгованості та відшкодування моральної шкоди, виніс постанову № ________, якою вирішено позов задовольнити частково. Визнати відмову Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради Херсонської області у нарахуванні та виплаті _______________ держаної допомоги по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» на рівні прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку - неправомірною. Стягнути з Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради Херсонської області на користь ___________ недоотриману допомогу по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку за період з 02.05.2007р по 01.12.2008 року в розмірі 6825(шість тисяч вісімсот двадцять п’ять) гривень 21 коп. В іншій частині в задоволенні позову відмовити.
Суд першої інстанції мотивував таку постанову тим, що: відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» особа яка фактично здійснює догляд за дитиною має право на допомогу по догляду за дитиною до досягненні нею трирічного віку у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, оскільки відповідно до ст. 22 Конституції України, яка є нормою прямої дії, при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Таким чином, оскільки допомога по догляду за дитиною до досягненні нею трирічного віку всупереч вимогам Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» сплачується не на рівні прожиткового мінімуму суд визнає за доцільне стягнути суму недоотриманої допомоги на користь позивача. 
Що стосується позовних вимог про стягнення заборгованості по одноразовій допомозі при народженні дитини в сумі 1308,40 грн., то суд не вбачає підстав в задоволенні даної вимоги, так як відповідачем надано суду довідку про виплату даної допомоги з якої вбачтеся, що позивачкою отримана допомога в повному обсязі. 
Також суд вважає позовні вимоги в частині зобов'язання відповідача оплачувати у майбутньому суму допомоги на рівні прожиткового мінімуму безпідставними, оскільки такий спосіб захисту порушеного права, як зобов'язання вчинити певні юридичні дії у майбутньому не передбачений чинним законодавством. У даному випадку суд лише визнає неправомірними дії відповідача щодо нарахування та виплати суми допомоги по догляду за дітьми до досягнення трирічного віку у розмірах, менших, ніж передбачені Законом, що передбачає обов'язок відповідача при подальшому обчисленні цих сум керуватися вимогами Закону, який визначає розмір цієї допомоги на рівні прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.  
Що стосується вимог позивачки в частині стягнення моральної шкоди то суд також не вбачає підстав в задоволенні даної вимоги. Оскільки згідно п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 «Про судову практику в правах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» обов’язковому з’ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача та наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. В даному випадку позивачкою не надано суду жодного належного доказу, причинного зв’язку між захворюванням дитини позивачки та діями відповідача.
З такими висновками суду не погоджуюсь та вважаю, що вони зроблені ним внаслідок неповного з'ясуванням обставин, на які посилались сторони як на підставу своїх вимог та заперечень та у зв’язку з неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального права.
Так, при вирішенні даного адміністративного позову суд першої інстанції керувався виключно Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», яким передбачено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Суд першої інстанції не прийняв до уваги мій статус застрахованої в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування особи (далі застрахована особа) та моє пояснення викладене у позовній заяві, де я посилалась виключно на Закон України ««Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» за № 2240-111 від 18.01.2001р. (далі Закон України № 2240), тому не вірно застосував до мене норми закону. Оскільки, у моїй позовній заяви було чітко зазначено, що норми Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» не можуть бути застосовані, оскільки у відповідності до статті 13 зазначеного Закону в редакції 2007 року (саме в 2007 році в мене виникло право на відповідні виплати) право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за цим Законом має не застрахована особа. Тобто у 2007 році на застрахованих осіб розповсюджувалась без виключень дія Закону України № 2240 щодо встановлення підстав, розміру та порядку виплати допомоги, згідно статті 43 якого допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Навіть, якщо не брати до уваги ту обставину, що розмір допомоги у наступному місяці не може бути меншим суми допомоги у попередньому місяці, хочу зауважити що і у 2008 році на застрахованих осіб розповсюджувалася дія статей 42 та 43 Закону України № 2240, оскільки останні були поновлені Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року N 1-28/2008, також норми зазначених статей продовжують діяти і у 2009 році про що навіть зазначено у пункті 3 статті 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Всі ці обставини були детально та змістовно викладені у моїй позовній заяві, але зовсім не прийняті судом до уваги. В зв’язку з таким невірним застосуванням відповідних норм Закону, було прийнято рішення про задоволення позовних вимог в частині стягнення недоотриманої допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в сумі, розмір якої є значно меншим ніж було заявлено в позовних вимогах.
Щодо відмови суду в задоволенні позовних вимог відносно недоплаченої допомоги при народженні дитини в розмірі 1 308,40 (одна тисяча триста вісім) гривень 40 коп. Вважаю, що судом взагалі не було з’ясовано обставин, які є підставою для таких вимог. Так відповідно до статті 41 Закону України № 2240 допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини, враховуючи те, що в січні 2007 року (дитина народилася 27 січня 2007 року) був встановлений прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років 434,00 (чотириста тридцять чотири) гривні, допомога при народжені дитини становила 9 808,40 (дев’ять тисяч вісімсот вісім) гривень 40 коп., відповідно до довідки позивача вказана допомога була виплачена в розмірі лише 8 500,00 (вісім тисяч п’ятсот) гривень, отже, всупереч висновкам суду, отримана мною не в повному обсязі.
Щодо відхилення судом першої інстанції вимоги в частині зобов’язання відповідача в подальшому виплачувати вказану допомогу у розмірі не меншому ніж прожитковий мінімум встановлений законом хочу звернути увагу на те, що при визнанні дій суб’єктів владних повноважень протиправними та встановленні факту того, що допомога по догляду за дитиною повинна бути не менше прожиткового мінімуму, дана допомога в зазначеному розмірі повинна бути встановлена не на деякий період отримання вказаної допомоги, а на весь час її надання, оскільки в разі задоволення рішення щодо отримання допомоги в розмірі не меншому за прожитковий мінімум лише на певний період з одночасним відхиленням вимоги зобов’язати відповідачів виплатити дану допомогу на весь час законного отримання зазначеної (тобто з одночасним рішенням в подальшому залишити розмір допомоги на рівні набагато меншому за прожитковий мінімум) порушується дія статті 22 Конституції України в результаті чого буде знову звужено зміст та обсяг права на отримання соціальної гарантії.
  Щодо відмови суду в задоволенні позовних вимог в частині стягнення моральної шкоди та посилання останнього на не надання жодного належного доказу причинного зв’язку між захворюванням моєї дитини та діями відповідача хочу зауважити, що в позовній заяви не було жодного посилання на те, що захворювання дитини виникло внаслідок дій відповідача, а містилися зовсім інші обґрунтування вказаної вимоги. Так відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року № 4 «Про судову практику в правах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» моральна шкода також може полягати у порушенні права власності, інших цивільних прав, у порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми та при настанні інших негативних наслідків. Як було вказано в позовній заяві, внаслідок дій відповідача, були порушені норми діючого законодавства та, як наслідок, порушені мої майнові права, які, навіть в оскаржуваній постанові суд розглядає як власність. Крім того, було порушено моє право на достатній життєвий рівень гарантоване у статті 48 Конституції України, внаслідок чого відбулося фактичне зниження життєвого рівня моєї родини, що призвело до моральних страждань, обумовлених негативними емоційно-вольовими переживання у формі страху за «завтрашній день» внаслідок неповноцінного харчування та лікування моєї дитини та відчуття соціальної неповноцінності в зв’язку з вимушеною відмовою від багатьох речей першої необхідності. Крім того, внаслідок дій та бездіяльності відповідача, замість повноцінного виконання своїх обов’язків матері, пов’язаних з фізичним та психічним вихованням дитини та веденням домашнього господарства, мені доводилося вдень і вночі додатково вивчати законодавство для можливості подальшого звернення до суду, що завдало мені додатковий клопіт, який призвів до порушення нормальних життєвих зв'язків та вимагав від мене додаткових зусиль для організації свого життя, що має місце і дотепер. Крім того, навіть маючи велике бажання завчасно вийти на роботу, отримувати достатній заробіток та не бути залежною від мізерних виплат відповідача, такої змоги я не маю, оскільки при даному захворюванні моїй дитині не бажано робити будь-які щеплення, що ускладнює оформлення дитини до дитячого садка. Таким чином, посилаючись в своєму позові на хворобу дитини, я не мала за мету пов’язати таке захворювання з діями відповідача, а лише хотіла звернути увагу суду на те, що хвора дитина потребує більш ретельного догляду та вимагає значно більше матеріальних затрат у тому числі й на лікування та наслідки такого захворювання позбавляють мене змоги поліпшити фінансовий стан моєї родини шляхом виходу на роботу, що робить мене залежною саме від виплат відповідача.
Таким чином, постановою по справі № 2-а-667/09 від 24 березня 2009 року Новокаховський міський суд Херсонської області обмежив моє право на отримання допомоги при народженні дитини у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження моєї дитини (27 січня 2007 року), на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення 3 років у сумі не нижче прожиткового мінімуму встановленого статтею 43 закону України № 2240 та всупереч вимогам статей 22, 56 Конституції України право на подальше отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення 3 років на рівні не меншому прожиткового мінімуму встановленого Законом та право на відшкодування моральної шкоди.
Відтак, виконавши неповний аналіз діючого законодавства, та не провівши повного і всебічного з’ясування обставини, на які я посилалася при обґрунтуванні своїх вимог, суд першої інстанції прийшов до хибних висновків. Вищевикладене дає мені підстави стверджувати, що судом першої інстанції були невірно застосовані норми матеріального і процесуального права і це призвело до невірного вирішення справи.
Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 3, 8, 22, 46, 48, 55, 56, 64, 152 Конституції України; статтями 49, 185, 186, 187, 202 Кодексу Адміністративного Судочинства України; статтями 41, 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»; статтею 13 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (в редакції 2007 року); статтею 54 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»; Рішеннями Конституційного Суду України № 6-рп/2007 від 09 липня 2007 року, № 1-28/2008 від 22.05 2008 року та № 26-рп/2008 від 27 листопада 2008 року -

ПРОШУ:

1. Скасувати постанову № ________ від _______ 2009 року Новокаховського міськиого суд Херсонської області за позовом ________. до Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради про визнання дії та бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправними, зобов’язання вчинити дії, стягнення заборгованості та відшкодування моральної шкоди
2. Прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог в повному обсязі
3. Провести розгляд справу за моєї відсутності.

Додатки: 
1. квитанція про сплату судового збору;
2. копія даної апеляційної скарги для направлення Відповідачу.

_______ 2009 року _______________

 

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: