• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'phptemplate_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

Положення УПСЗН Придніпровського района м. Черкаси

Лидуня аватар
Страница для печатиПослать другу

 Положение этого района найти в интернете невозможно. Сами ответчики его на заседание не предоставляют даже по требованию суда, по имеющейся информации положение не менялялось в последствии.  Вот он секрет:

Додаток до рішення сесії районної ради

від 23.01.2004 р. № 127-16/2

ПОЛОЖЕННЯ
про управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Придніпровської районної ради м. Черкаси

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Управління праці та соціального захисту населення (далі - управління) є структурним підрозділом виконавчого комітету Придніпровської районної ради, що утворюється рішенням районної ради і підпорядковується голові ради.
1.2 Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установі Державного казначейства та банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
1.3 Управління в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, соціального обслуговування та соціального захисту населення в районі.
1.4 Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради та виконкому, положенням про управління.
1.5 Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органам державної влади, іншими підрозділами виконкому районної ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадянами та їх об'єднаннями.

2 ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ УПРАВЛІННЯ Є:

2.1 Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, соціальний захист та обслуговування населення на території району.
2.2 Здійснювати контроль за призначенням та виплатою встановлених законодавством пенсій та соціальної допомоги.
2.3 Призначати та виплачувати встановлену законодавством соціальну допомогу, в тому числі субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, проводити персоніфікований облік отримувачів пільг, формування банку даних одержувачів допомоги сім'ям з дітьми.
2.4 У межах своєї компетенції брати участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, громадян похилого віку, сприяти всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання.
2.5 Допомагати працевлаштуванню інвалідів, сприяти здобуттю ними освіти та кваліфікації на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям.
2.6 Організовувати матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, видавати відповідні посвідчення, ветеранам війни - листи талонів на пільговий проїзд.
2.7 Надавати інвалідам направлення на МСЕК для визначення показань по забезпеченню спец автотранспортом.
2.8 Проводити облік і надавати відповідним категоріям пенсіонерів путівки на санаторно-курортне лікування, засоби реабілітації, оформляти встановлені законодавством компенсації.
2.9 Сприяти виявленню одиноких непрацездатних громадян,  малозабезпечених громадян похилого віку, що потребують соціальної допомоги та медико-соціального обслуговування.
2.10 Аналізувати стан надання встановлених законодавством  пільг соціально незахищеним громадянам, здійснювати комплексні програми та заходи соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, вносить на розгляд районної ради та її виконкому актуальні питання соціального захисту громадян.
2.11 Забезпечувати надання адресної цільової грошової допомоги, здійснювати в установленому порядку компенсаційні виплати малозабезпеченим громадянам та сім'ям з дітьми, виплачувати одноразову матеріальну допомогу інвалідам, пенсіонерам, одиноким громадянам які мають потребу.
2.12 Вносити до Єдиного державного автоматизованого Реєстру відомості про осіб, які мають пільги, організовувати збирання, систематизацію та зберігання включеної до Реєстру інформації.
2.13 Вносити пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду та проводити реабілітацію дітей.
2.14 Сприяти у підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери.
2.15 Сприяти підприємствам, установам, громадсько-релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та обслуговуванні ветеранів, інвалідів, громадян похилого віку,
одиноких непрацездатних громадян.
2.16 Здійснювати в установленому порядку видачу посвідчень та проїзних документів ветеранам війни, видавати посвідчення "Ветеран праці".
2.17 Оформляти компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування, вартість санаторно-курортного лікування.
2.18 Проводити компенсаційні виплати особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.
2.19 Проводити інвентаризацію особових справ осіб, які одержують соціальну допомогу в установленому законодавством порядку.
2.20 Організовувати роботу соціальних інспекторів. 
2.21 Удосконалювати методи організації праці та управління з використанням сучасних організаційних засобів та обчислювальної техніки.
2.22 Проводити через засоби масової інформації роз'яснювальну роботу та інформувати населення з питань, що належать до компетенції управління.
2.23 Здійснювати розгляд звернень громадян, підприємств, установ,
організацій з питань, що віднесені до компетенції управління, вживати заходів по усуненню чинників, які викликають скарги.

З УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:
 

3.1 Організовує роботу з вирішення питань соціального захисту незахищених громадян, призначення субсидій на житлово-комунальні потреби, виплачує допомогу сім'ям з дітьми, проводить компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян, веде персоніфікований облік отримувачів пільг.
3.2 Приймає заяви та інші документи, на підставі яких призначає державні допомоги, субсидії, проводить їх продовження та перерахунок, видає довідки про отримання допомоги.
3.3 Перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан - осіб, які входять до складу сімей, що звертаються за призначенням соціальної допомоги, забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення.
3.4 Готує у разі потреби позови до судів щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства соціальної допомоги.
3.5 Застосовує передбачені законодавством санкції до порушників отримувачів соціальної допомоги.
3.6 Готує матеріали щодо припинення надання соціальної допомоги, та позбавлення прав на її призначення на наступний термін.
3.7 Надає в установленому порядку відомості про термін дії призначених субсидій, розмір їх виплат громадянам та підприємствам, установам, організаціям.

3.8 Роз'яснює громадянам, підприємствам та організаціям усіх форм власності порядок оформлення документів на призначення субсидії, сприяє громадянам в одержанні необхідних документів.
3.9 Оформляє особові справи та рахунки осіб одержувачів субсидій, проводить роз'яснювальну роботу серед населення стосовно призначення та надання субсидій.
3.10 Забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби та розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни.
3.11 Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення соціальної допомоги.
3.12 Організовує та забезпечує якісне надання різних видів соціально-побутових, комунальних та медико соціальних послуг непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування. 
3.13 Готує пропозиції щодо встановлення нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, сприяє створенню виробництв, цехів і дільниць, призначених для використання праці інвалідів, професійно-технічному навчанню та перекваліфікації інвалідів, перевіряє на підприємствах. Установах і організаціях усіх форм власності умови праці інвалідів , відповідно з трудовими рекомендаціями МСЕК, направляє інвалідів на навчання у заклади сфер соціального захисту населення.
3.14 Забезпечує контроль за атестацією робочих місць на підприємствах, установах організаціях різних форм власності.
3.15 Сприяє в організації переговорного процесу між сторонами соціального і партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу, забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів.
3.16 Здійснює контроль за змінами у виплаті та невиплаті заборгованої заробітної плати, здійснює перевірки за дотриманням законодавства про охорону праці та своєчасну оплату праці.
3.17 Забезпечує контроль за організацією оплати та нормуванням праці.

4 УПРАВЛІННЯ МАЄ ПРАВО:

4.1 Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, за наданням пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми відповідно до чинного законодавства. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на виробничих об'єктах, видавати керівникам перевіреного об'єкту рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.
4.2 Одержувати в установленому порядку від інших структур підрозділів виконкому районної ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні на виконання покладених на управління завдань.
4.3 Рекомендувати посадовим особам відсторонювати від роботи
працівників, що не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт, або порушують вимоги нормативно-правових актів про охорону праці.
4.4 Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення
документів, їх достовірності, для призначення державної допомоги; здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників зайнятих, на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці.
 4.5 Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням керівників) до розгляду питань, що належать до компетенції управління.
4.6 Подавати районній раді, виконавчому комітету та Головному Управлінню праці та соціального захисту населення пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.
4.7 Залучати кошти від благодійних фондів, підприємств, установ, організацій, пожертвувань від окремих громадян.
4.8 Виконувати платні послуги для обслуговування непрацездатних громадян та громадян, що мають непрацездатних родичів.
4.9 Використовувати кошти від платних послуг на покращення матеріально-технічної бази управління.

 

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: