Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Скарга 2008 р.н.

JuliaL аватар
Страница для печатиПослать другу

 

До Головного Управління праці та
соціального захисту населення
Київської міської державної адміністрації
03065, м. Київ, пр. Комарова, 7

 

Л..... Юлії Олександрівни,

що мешкає за адресою:

.........................................

 

 

Скарга
щодо дій Управління праці та соціального захисту населення

Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації

 


          Я, Л...... Юлія Олександрівна, являюсь матір'ю малолітньої дитини Л.......... Іллі Борисовича 19 червня 2008 року народження, про що відділом реєстрації актів цивільного стану Дніпровського районного управління юстиції м. Києва зроблено актовий запис за №2016 від 10 липня 2008 року, на доказ чого надаю копію свідоцтва про народження 1-БК № 137672.

 

З червня 2008 року Управлінням праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Київ державної адміністрації (далі – Відповідач), згідно поданої мною заяви, мені була призначена допомога при народженні дитини, як це передбачено Законом України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001р. №2240-ІІІ з урахуванням положень Закону України „Про бюджет на 2008 рік” від 28.12.2007 р. № 107-VI. Тобто мені нарахували суму в 12 240 гривень з виплатою 4 800 гривень одноразово, решту – протягом 12 місяців (по 620 гривень щомісячно).

З вересня 2008 року Відповідач, згідно поданої мною заяви та на основі наказу «Про декретну відпустку Л........ Ю.О.» №56-к від 11.08.2008 року, виданого .........., де я працювала до народження дитини (копія наказу додається), прийняв рішення відповідно до статті 22 «Порядку нарахування та виплати державної допомоги сім'ям  з дітьми» про нарахування мені допомоги по догляду за дитиною у розмірі, що визначається як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень. Приймаючи до уваги, що мною не булла надана декларація про доходи, допомога виплачувалася в мінімальному розмірі - в сумі 130 гривень.

 Тобто, я отримувала і отримую до цих пір допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на рівні 130 гривень (виписка Приват-банку по картковому рахунку, який було відкрито спеціально для перерахування соціальної допомоги при народженні та допомоги по догляду за дитиною, додається).

 Враховуючи викладене Рішенням Конституційного суду України від 22.05.2008 року N 10-рп/2008 “У справі за конституційними поданнями Верховного Суду України   щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу I,  пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III  Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін  до деяких законодавчих актів України"  і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України   (конституційності)   положень статті 67 розділу I, пунктів 1-4, 6-22, 24-100 розділу II Закону України "Про Державний бюджет  України на 2008 рік  та про внесення змін  до деяких законодавчих актів України" (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) пункт 25 розділу II "Внесення змін до деяких законодавчих актів України" Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих  актів України”.

Відповідно до пунктів  6, 7 Рішення Конституційного суду України від 22.05.2008 року № 10-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень Закону  України "Про  Державний  бюджет  України на 2008 рік  та  про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів України", визнаних неконституційними. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Таким чином, при визначені розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку необхідно керуватися статтею 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", а не положеннями Закону України  “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих  актів України”,  які визнані неконституційними.

Аналізуючи можливість застосування до порядку та розміру виплати у 2008 році застрахованим особам допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку статті 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" та статті 15 Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми» слід виходити з наступного.

До 01.01.2008 року на осіб, застрахованих в системі державного соціального страхування, які мали право на отримання  допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до статей 3, 4 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", розповсюджувалася без виключень дія зазначеного Закону щодо встановлення підстав, розміру та порядку виплати допомоги.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих  актів України» в назві та тексті Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" було виключено право на отримання застрахованими особами зазначеної допомоги, та виключені статті 42 та 43, які передбачали порядок та розміри виплати зазначеної соціальної гарантії.

В свою чергу Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих  актів України» були внесені зміни до статті 15 Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми», з якої було виключено слово незастрахованим. Такі зміни стали підставою розповсюдження дії статті 15 Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми» як на застрахованих осіб, так і на незастрахованих в системі державного соціального страхування.

Але Рішенням Конституційного суду від 22.05.2008 року всі зміни, внесені Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих  актів України» до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" були визнані неконституційними та їх дія на 2008 рік була повністю поновлена.

Приймаючи до уваги, що на розгляд Конституційного суду не вносилися питання конституційності статей Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих  актів України»  в частині внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми», фактично у 2008 році питання порядку та розміру виплат допомоги застрахованим особам одночасно регулювалися статтями 41,43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" та статтею 15 Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми».

Згідно з  частиною 4 статті 8 КАС України забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.

Відповідно до частин 1, 2 статті 8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Керуючись зазначеними принципами права, до правовідносин, які складаються з приводу нарахування та виплаті у 2008 році застрахованим особам допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку необхідно застосовувати положення саме  Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

Встановлено, що зазначений Закон є спеціальним для регулювання зазначених відносин для застрахованих осіб, ніж Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми». Більш того, виключення зі статей 13, 15  Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми» слова «незастрахованих», визначило цей Закон загальним для регулювання відносин щодо виплати допомоги всім особам. Приймаючи до уваги, що спеціальним законом визначені інші умови, порядок та розмірі виплат допомоги для застрахованих осіб, вважається, що в цьому випадку необхідно керуватися саме нормами спеціального закону, тобто Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

Враховуючи, що вже після визнання неконституційними скасування статей 42, 43  Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", Законом України № 309-VІ від 03.06.2008 року  були внесені зміни до зазначеного вище Закону, але такі зміни не торкалися прав застрахованих осіб  на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таким чином, і після внесення змін 03.06.2008 року застраховані особи як і раніше отримали право на допомогу саме на підставі Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

Зазначимо, що взагалі залишилися незмінними права на отримання застрахованими особами державного соціального страхування у звязку з витратами, зумовленими народженням.

Все викладене, спростовує доводи, що в червні 2008 року застраховані особи були позбавлені права на отримання при народження соціального страхування та на них розповсюджувалися дія виключно Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми».

Крім того, закони про Державний бюджет на певний рік не можуть будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин, що стосується також і внесення змін стосовно порядку, підстав та розмірів виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення ним трирічного віку, про що зазначено в Рішенні Конституційного суду від 22.05.2008 року, норми якого являються преюдиціальними для судів загальної юрисдикції.

Те саме тлумачення ст.95 Конституції України остаточно надав Конституційний суд України і у Рішенні №26-рп/2008 від 27.11.2008 р. (цитую):
«Закон про Державний бюджет України як правовий акт, що має особливий предмет регулювання (визначення доходiв та видаткiв на загальносуспiльнi потреби), створює належнi умови для реалiзацiї законiв України, iнших нормативно-правових актiв, ухвалених до його прийняття, якi передбачають фiнансовi зобов’язання держави перед громадянами i територiальними громадами. Саме у виконаннi цих зобов’язань утверджується сутнiсть держави як соцiальної i правової.

Відповідно до статей 1, 3 Конституцiї України та принципiв бюджетної системи (стаття 7 Кодексу) держава не може довільно вiдмовлятися вiд взятих на себе фiнансових зобов’язань, передбачених законами, iншими нормативно-правовими актами, а повинна дiяти ефективно i вiдповiдально в межах чинного бюджетного законодавства.» 

В зв’язку з прийнятим Конституційним Судом України Рішенням поновлено дію статей 41 та 43 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, відповідно до яких допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини та допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Відповідно до статті 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», був встановлений наступний прожитковий мінімум в розрахунку на місяць для працездатної особи:

·        з 1 січня – 633,00 гривні,

·        з 1 квітня - 647,00 гривень,

·        з 1 липня – 649,00 гривень,

·        з 1 жовтня – 669 гривень.

Відповідно до статті 54 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» був встановлений прожитковий мінімум на одну особу та  для  тих,  хто  відноситься  до  основних  соціальних і демографічних груп населення,  в  розмірах,  що  діяли  у  грудні 2008 року (тобто 669,00 гривень.)

Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року у справі №1-31/2000 за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про чинність Закону України „Про рахункову палату”, офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України „Про Конституційний Суд України” стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України), - закони, інші правові акти, або їх окремі положення, визнані неконституційними, не підлягають застосуванню як такі, що втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Зважаючи на те, що в період з 18 серпня 2008 року по 30 червня 2009 року Відповідач  продовжував нараховувати мені невірно призначену допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за 2008 і 2009 роки я недоотримала таку суму допомоги:

- щомісячна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:

Ø з 18 серпня 2008 року по 31 грудня 2008 року:

2371,00 гривень (детальний розрахунок в таблиці 1 Додатку №1).

Ø з 01 січня 2009 року по 30 червня 2009 року включно:

3234,00 гривень (детальний розрахунок в таблиці 2 Додатку №1). 

Таким чином загальна сума недоплаченої допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 18 серпня 2008 по 30 червня 2009 року становить 5605,00 гривень

29.05.2009 р. мною до Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації була направленна заява (вх.№1811 від 29.05.2009 р.) з проханням здійснити перерахунок розміру призначеної мені допомоги та погашення заборгованності допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у відповідності з Рішеннями Конституційного суду від 22.05.2008 року N 10-рп/2008 та від 27.11.2008 р №26-рп/2008, але своїм листом № 5780 від 02.06.2009 р. Відповідачем мені у здійсненні перерахунку було відмовлено.

Звертаю Вашу увагу, що Відповідач зазначив у відповіді, що мені призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 08.12.2008 по 03.10.2011 рік. Це не відповідає дійсності, оскільки моя дитина народилася 19.06.2008 року (згідно свідоцтва про народження), декретна відпустка мені надана з 18.08.2008 по 19.06.2011 рік (згідно наказу №56-к від 11.08.2008 року по ШДС «Софія»). Таким чином і допомога мені як застрахованій особі призначена згідно чинного законодавства з 18.08.2009 по 19.06.2011 рік. Вважаю дану неточність у відповіді неуважністю спеціаліста УСЗН, оскільки допомогу в 130 грн. я фактично отримувала з 18 серпня 2008 року.

 Крім того, мені було вказано на те, що статтею 23 розділу ІІ «Внесення змін до деяких законодавчих актів України» Закону України «Про Державний  бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до ст.15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та прикінцевих положеннях цього Закону, якими, начебто, визначено єдиний порядок та умови призначення допомоги сім’ям з дітьми та її розмір, незалежно від того застраховані (працюють) чи не застраховані особи, які звертаються за призначенням допомоги.  Що зазначені зміни до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» Конституційним судом не визнавались неконституційними, а отже в 2008 році і на сьогодні діють в повному обсязі. Далі наведено порядок нарахування допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на 2008 та 2009 роки згідно зі ст..15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».  На підставі викладеного УСЗН Деснянського району не вбачає причин робити перерахунок.

Таким чином робимо висновок, що наразі в 2008 році виникла на перший погляд колізія норм права, відповідно до якої нарахування та виплата допомоги по догляду за дитиною для осіб, застрахованих в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, можна здійснювати як згідно ЗУ «Про допомогу сім’ям з дітьми», так і згідно ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».

Проте ретельно вивчивши нормі зазначених законів приходимо до висновку, що питання вирішується наступним чином.

Закон Украъни «Про допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. прийнятий відповідно до Конституції України і встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги.

 Ст. 1 даного закону встановлено, що громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Тобто законодавець одразу, при прийнятті даного Закону, визначив, що норми цього закону не є вичерпними законодавчими нормами щодо забезпечення соціально захисту.

Що і підтверджує наявність (прийняття в подальшому) інших законів, які також стосуються соціального забезпечення населення, зокрема це:

- Закон Украъни «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. визначає правові засади формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією України та законами України основних соціальних гарантій (загальній закон);

- Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р., визначає коло осіб, застрахованих в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (спеціальний закон).

 

Тобто, сам Закон України «Про допомогу сім’ям з дітьми» має посилання на інші закони України - чим дозволяє їх використання.

Проте навіть якщо вирішувати питання дії зазначених законів з точки зору колізії, то при вирішенні такої колізії слід взяти до уваги Лист Міністерства юстиції від 29.07.2008 № 337-0-2-08-19 «Щодо практики застосування норм права у разі колізії».

За цим листом дана колізія вирішується на користь:

1. Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000р.

«…У разі, коли розходяться між собою акти, видані одним й тим же правотворчим органом, але в різний час, коли прийняття нового акта не супроводжувалось одночасним скасуванням застарілих актів з того ж питання, застосовується акт, виданий пізніше. Що стосується раніше виданих актів, то до приведення їх у відповідність з новим законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону…»

2. Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р.

«…У разі, коли розходження має місце між загальним та спеціальним актом, який був прийнятий раніше і не скасований прийнятим пізніше загальним актом, перевага віддається спеціальному акту…»

Щодо використання норм Законів про Державний бюджет з цього питання, то звертаємося до ст.22 та ст.95 Конституції України:

«…Якщо розходяться акти, видані одним й тим же органом, але які мають різну юридичну силу, застосовується акт вищої юридичної сили. Наприклад, неузгодженість виявилась між будь-яким законом та Конституцією України (обидва акти прийняті Верховною Радою) — колізія вирішується на користь Конституції…» 

Оскільки я застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням та справно сплачувала відрахування на даний вид страхування (з цім погоджується і УСЗН Деснянського району м.Києва, адже у наданому суду Повідомленні про надання державної допомоги сім’ям з дітьми він зазанчив: «призначено відповідно до Закону України: допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку працюючим (копія додається), то розміри допомоги при народженні та догляду за дитиною повинно призначатись Згідно Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»

 

 

 

З даним рішенням Відповідача я погодитись не можу, оскільки дана допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку повинна була призначатися мені згідно ст. 46 Конституції України – «допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом» - та діючій статті 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", якою передбачено, що допомога надається у розмірі не менш встановленого законом прожиткового мінімуму.

 

Спростовуючи твердження Відповідача можу додати, що відповідно до ст.15 розділу IV Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,  допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років. Дана стаття була змінена Державним бюджетом на 2008 рік: "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень". Та своїм Рішенням від 27.11.2008 р. Конституційний суд встановив:

«Визначення відповідних бюджетних видатків у законі про Державний бюджет України не може призводити до обмеження загальносуспільних потреб, порушення прав людини і громадянина, встановлених Конституцією України, зокрема щодо забезпечення рівня життя для осіб, які отримують пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, не нижчого від прожиткового мінімуму, визначеного законом.

закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України - він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України" (абзац шостий пункту 4 мотивувальної частини Рішення N 6-рп/2007) ; "законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони" (абзаци третій, четвертий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення N 10-рп/2008)

Також ст.22 Конституції України гарантує нам, що:

·       Права і свободи людини і  громадянина,  закріплені
цією Конституцією, не є вичерпними.

·       Конституційні права і свободи гарантуються і не  можуть  бути
скасовані.

·        При прийнятті нових  законів  або  внесенні  змін  до  чинних
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав  і свобод.

Стаття 46. Конституцыъ України:

·       Громадяни мають право  на  соціальний  захист,  що
включає право на забезпечення їх  у  разі  повної,  часткової  або
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,  безробіття
з незалежних від них обставин, а  також  у  старості  та  в  інших
випадках, передбачених законом.

·          Це  право   гарантується    загальнообов'язковим    державним
соціальним страхуванням за  рахунок  страхових  внесків  громадян,
підприємств, установ і організацій, а  також  бюджетних  та  інших
джерел  соціального  забезпечення;  створенням  мережі  державних,
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

·     Пенсії,  інші  види  соціальних  виплат  та  допомоги,  що  є
основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя,  не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом
.

Стаття 17 Закону Укаїни «Про державні соціальні стандарти та гарантії»: Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

 

В Конституції України Україна проголошена демократичною, соціальною, правовою державою (ст. 1), визнано, що найвищою соціальною цінністю в Україні є людина, її права і свободи та їх гарантії визначають зміст та направленість діяльності держави, а їх утвердження та забезпечення являється головним обов’язком держави (ст. 3), права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21), їхній зміст та обсяг при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не може бути звуженим (ст. 22).

Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік» обмежено мої права на отримання встановлених законом сум допомоги по догляду за дитиною, які являються складовими мого конституційного права на соціальний захист і достатній рівень життя (ст. 46, ст. 48 Конституції України).

Внаслідок зупинення на певний час дії чинних законів України, якими встановленно пільги, компенсації чи інші форми соціальних гарантій, відбувається фактичене зниження життєвого рівня громадян, який не може бути нижчим від встановленого законом прожиткового мінімуму (частина 3 ст. 46 Конституції України).

Згідно статті 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України і вказано вичерпний перелік таких випадків, а саме - в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень, а також вказано ряд прав і свобод, які не можуть бути обмежені ні за яких обставин.

 

Відмовивши у здійсненні перерахунку та виконанні доплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації порушило мої права, по-перше, щодо отримання соціальної допомоги, яка надана мені Конституцією України, по-друге, щодо отримання допомог відповідно до норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням "

 

 

На підставі вищенаведеного, керуючись:

I.         Статтями 1, 3, 8, 21, 22, 24, 46, 48, 55, 56, 64 Конституції України (щодо дії в Україні верховенства права, дії Конституції як акта найвищої юридичної сили, відповідальності держави перед людиною, непорушності конституційних прав, заборони звуження та обмеження змісту та обсягу існуючих прав, права на соціальний захист та розмір соціальних виплат як не нижчих за прожитковий мінімум);

II.      Статтями 41-43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (щодо розміру допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

III.   Рішенням Конституційного Суду України N 10-рп/2008 від 22.05.2008 року (щодо неконституційності положень законів про обмеження розміру державних допомог на 2008 рік);

IV.  Рішенням Конституційного Суду України №26-рп/2008 від 27.11.2008 року (тлумачення щодо неконституційності положень законів про обмеження розміру державних допомог взагалі);

V.     Статтями 1, 4, 7 Законом України "Про звернення громадян" (щодо права звернення, предмету звернення, строку розгляду скарги);

VI.  Розділу 7, пунктами 7.1 та 7.2 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»

 


               

ПРОШУ :

1.       Визнати неправомірними дії Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації щодо відмови здійснення перерахунку та виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2.       Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації доплатити недоотриману внаслідок невиконання останнім вимог законодавства України суму допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 18 серпня 2008 року по 30 червня 2009 року.

3.        Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації в подальшому виплачувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 19 червня 2011 року, у відповідності з нормами діючого законодавства, але не менше прожиткового мінімуму, гарантованого Конституцією.

 

В разі відмови я вимушена буду виконати вказані перерахунки розміру державних допомог самотужки та захищати свої права у суді.

 

 

До заяви додаються:

1.       Виписка банку по картковому рахунку, який було відкрито спеціально для перерахування соціальної допомоги при народженні та допомоги по догляду за дитиною (станом на 01 червня 2009 року)

2.       Копія листа (відповіді) Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації за підписом начальника управління А.Бондаренко.

3.       Копія виписки УСЗН Деснянського району в м.Києві допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до трьох років.

4.       Додаток 1 (таблиця 1, 2)

 

  

 

09 червня 2009 року                                  _________________ /Л.... Ю.О./ 

ДОДАТОК №1.

РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ НЕДООТРИМАНИХ КОШТІВ ПО ДОПОМОЗІ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ

 

Таблиця 1

Розрахунок заборгованості по виплаті допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за 2008 рік

Рік

 

Місяць

Прожитковий мінімум, грн

Фактично отримана допомога по догляду за дитиною, грн

Розрахунок недоотриманих виплат допомоги по догляду за дитиною, грн

Розмір недоотриманої допомоги по догляду за дитиною, грн

2008

червень

647,00

00,00

00,00

00,00

липень

649,00

00,00

00,00

00,00

серпень

(з 18 по 31 серпня 2008р.)

649,00

58,00

(130грн./31 календарний день*14 днів)

58,00 – 293,00

(за 14 днів)

-235,00

вересень

649,00

130,00

130,00649,00

-519,00

жовтень

669,00

130,00

130,00669,00

-539,00

листопад

669,00

130,00

130,00669,00

-539,00

грудень

669,00

130,00

130,00669,00

-539,00

Всього недоотримано допомоги по догляду за дитиною за 2008 рік:

2371,00

 

  

Таблиця 2

Розрахунок заборгованості по виплаті допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за 2009 рік

 

Рік

 

Місяць

Прожитковий мінімум, грн

Фактично отримана допомога по догляду за дитиною, грн

Розрахунок недоотриманих виплат допомоги по догляду за дитиною, грн

Розмір недоотриманої допомоги по догляду за дитиною, грн

2009

січень

669,00

130,00

130,00 – 669,00

-539,00

лютий

669,00

130,00

130,00 – 669,00

-539,00

березень

669,00

130,00

130,00 – 669,00

-539,00

квітень

669,00

130,00

130,00 – 669,00

-539,00

травень

669,00

130,00

130,00 – 669,00

-539,00

червень

669,00

130,00

130,00 – 669,00

-539,00

 

Всього недоотримано допомоги по догляду за дитиною за 2009 рік:

-3234,00

 

 

 

 

Комментарии

Людмилка аватар

 Эта скарга слишком большая и

 Эта скарга слишком большая и скорее похожа на иск. Для чего в ней ссылки на КАС, "колізію законів"? Понятие "Відповідач" тоже характерно для суда.

JuliaL аватар

Зато они полтора месяца

Зато они полтора месяца думали, что ответить. Наверное, юрист в отпуске был, а сроки на ответ поджимали. Они посоветовали обратиться к районному совбезу и с ним решать все вопросы.

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: