Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Жалоба в ГУТСЗН (незастрахованная, ребенок 20.02.2006 г.р.)

Страница для печатиПослать другу

Головному Управлінню праці та 
соціального захисту населення 
Полтавської обласної державної 
адміністрації
36023, м. Полтава,
вул. Ціолковського, буд. 47

Голові Виконавчого комітету

_________________ міської ради
_________________ області
ПІБ голови
Адреса (з індексом)

ПІБ,
що мешкає за адресою:
адреса (з індексом)

СКАРГА

щодо дій Управління праці та соціального захисту населення ………………..

Я, ПІБ, є матір'ю малолітньої дитини ПІБ дитини, 20 лютого 2006 року народження, про що відділом реєстрації актів цивільного стану ……. 09 березня 2006 року зроблено актовий запис за № __, на доказ чого надаю копію свідоцтва про народження (Додаток 1).
З лютого 2006 року Управлінням праці та соціального захисту населення ………………….. (надалі УПСЗН) мені була призначена допомога при народженні дитини. З того моменту УПСЗН розпочало провадити мені виплати допомоги при народженні дитини в розмірах:
за лютий 2006 року – 3 400,00 грн. (одноразово)
з березня 2006 року по лютий 2007 року – по 425,00 грн. щомісяця. Тобто мені було виплачено суму 8 500,00 грн., що підтверджується довідкою (Додаток 2).
З 31 березня 2006 року УПСЗН мені була призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. З того моменту УПСЗН розпочало провадити мені виплати допомоги при народженні дитини в розмірах від 91,62 грн. до 149,12 грн., що підтверджується довідкою (Додаток 3).
Згідно зі Ст.46 Конституції України, пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Та згідно Ст.1 ЗУ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» державні соціальні гарантії – це встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.
Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (Ст.5 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»).
Згідно ст. 12 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Статтею 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» передбачено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

З огляду на те, що виплачені суми державної допомоги не відповідають сумам, які мені були гарантовані розмірами, встановленими Конституцією України та положеннями Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 14 квітня 2009 р. я направила до Управління праці та соціального захисту населення ………………………. заяву з проханням про перерахунок та доплату допомоги при народженні дитини до рівня 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей до 6 років на момент народження мого сина та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років за період від моменту призначення такої допомоги до 16 жовтня 2008 року (Додаток 4).
Але в своєму рішенні (Додаток 5) УПСЗН відмовило мені у здійсненні перерахунку та виконанні доплати вказаних допомог, повідомивши, що вони призначені і виплачені у відповідності з чинним законодавством. При визначенні розміру допомоги УПСЗН керувалось ст. 61 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», ст. 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», та Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік». 

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, прийняла Конституцію - Основний Закон України.
Згідно з положеннями Конституції України (далі – Конституція):
Україна є демократична, соціальна, правова держава (Ст.1 Конституції), права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вона відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним її обов'язком (ч.2 Ст.3 Конституції); 
Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (Ст.21 Конституції), конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (Ст.22 Конституції), конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (ч.1 Ст.64 Конституції);
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (Ст.46 Конституції). Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (Ст.48 Конституції).
Мої вимоги відносно здійснення перерахунку та доплати допомог до рівня, встановленого законом, та виконання відповідних доплат є формою реалізації мого конституційного права на соціальний захист. Право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист закріплено у «Європейський соціальній хартії»: стаття 16 «З метою забезпечення умов, необхідних для всебічного розвитку сім’ї, яка є головним вічком суспільства, Сторони зобов’язуються сприяти економічному, правовому та соціальному захисту сімейного життя такими способами, як соціальна допомога і допомога сім’ям з дітьми» (ратифікована у 2006 році). 

Конституційний Суд України своїми рішеннями не один раз підтвердив факт порушення чинного законодавства, зокрема:
Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» в частині правильності визначення розміру щомісячної грошової допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка повинна становити та сплачуватися в розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
Закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України – він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України.

Згідно з ЗУ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»:
- Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. 
До числа основних державних соціальних гарантій включаються: 
розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат. 
Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом. (Ст.17)
- Державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. Органи місцевого самоврядування при розробці та реалізації місцевих соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів місцевих бюджетів. (Ст.19)

Рішення Конституційного Суду України та практика Європейського Суду з прав людини стверджують, що систематичне зупинення законами про Державний бюджет України дії чинних законів України, щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, фактично скасовує їх дію. Внаслідок, зупинення на певний час дії чинних законів України, якими встановлено пільги, компенсації чи інші форми соціальних гарантій, відбувається фактичне зниження життєвого рівня громадян, який не може бути нижчим від встановленого законом прожиткового мінімуму (ч.3 ст.46 Конституції України), та порушується гарантоване у ст. 48 Конституції України право кожного на достатній життєвій рівень.
Відповідно до вищезазначеного, я мала отримувати допомогу при народженні дитини у розмірі 22,6 прожиткових мінімумів для дітей до 6 років, встановленого на момент народження моєї дитини, та щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15 липня 1999 року визначає прожитковий мінімум як вартісну величину достатнього для нормального функціонування організму людини, збереження її здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
У Законі України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», Законі України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», та Законі України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» затверджено прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років у таких розмірах:
з 01.01.2006р – 400грн., з 01.04.2006р – 410грн., з 01.10.2006р – 418грн.,
з 01.01.2007р – 434грн., з 01.04.2007р – 463грн., з 01.10.2007р – 470грн.,
з 01.01.2008р – 526грн., з 01.04.2008р – 538грн., з 01.07.2008р – 540грн.,
з 01.10.2008р – 557грн.

Відмовивши у здійсненні перерахунку та виконанні доплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку УПСЗН порушив мої права щодо отримання соціальної допомоги відповідно Конституції України та норм Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

На підставі вищенаведеного, керуючись:
1. Статтями 1, 3, 8, 21, 22, 24, 46, 48, 55, 56, 64, 152 Конституції України (щодо дії в Україні верховенства права, дії Конституції як акта найвищої юридичної сили, відповідальності держави перед людиною, непорушності конституційних прав, заборони звуження та обмеження змісту та обсягу існуючих прав, права на соціальний захист та розмір соціальних виплат як не нижчих за прожитковий мінімум);
2. Статтями 1, 17, 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;
3. Статтями 1, 3-5, 12-15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (щодо розміру допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
4. Рішенням Конституційного Суду України № 6-рп/2007 від 09.07.2007 р.; 
Рішенням Конституційного Суду України № 10-рп/2008 від 22.05.2008 р.
Рішенням Конституційного Суду України № 26-рп/2008 від 27.11.2008 р
5. Статтями 1, 4, 7 Закону України «Про звернення громадян» (щодо права звернення, предмету звернення, строку розгляду скарги), 

ПРОШУ :

1. Прийняти дану скаргу до розгляду.
2. Визнати неправомірними дії Управління праці та соціального захисту населення ………………….. щодо відмови у здійсненні перерахунку та доплати допомоги при народженні дитини у розмірі 22,6 розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент народження дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму.
3. Поновити мої конституційні права, а саме: зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення ………………………. зробити перерахунок та доплатити недоотриману суму допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 31.03.2006 р. по 16.10.2008 р., у відповідності з нормами діючого законодавства, але не нижче прожиткового мінімуму, гарантованого Конституцією.
4. Надати письмову відповідь у встановлений законом термін на адресу: ……………..

В разі відмови я вимушена буду виконати вказані перерахунки розміру державних допомог самотужки та захищати свої права у суді.

ДОДАТКИ (КОПІЇ): 

1. свідоцтво про народження дитини;
2. довідка про виплати допомоги при народженні дитини;
3. довідка про виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
4. заява до Управління праці та соціального захисту населення ……………………… від 14 квітня 2009 р.
5. відповідь Управління праці та соціального захисту населення ……………………… від 23 квітня 2009 р.

« _____ » ______________ 200 _ р. ____________________ ПІБ

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:

Как правильно пишется слово антабка.