Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Жалоба в Главное

Страница для печатиПослать другу

Начальнику Управління праці

та соціального захисту населення

виконкому Криворізької

міської ради

Зубицькому С.М.

від
що мешкає за адресою:
50074, м. Кривий Ріг,
тел.

ЗАЯВА

У зв’язку з тим, що 15.12.2007 року у мене народилася донька, з 16 січня 2008 року я перебуваю на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради як отримувач допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Допомога при народженні дитини була мені призначена та виплачена за період з 01.12.2007 р. по 31.12.2008 року у загальній сумі 8500,00 грн.
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначена мені з 27.03.2008 р. по 15.12.2010 р. у розмірі 130,00 грн.
Зазначені розміри не відповідають розмірам, встановленим чинним законодавством України, тому я звернулася до Управління праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради із заявою про здійснення нарахування та виплати зазначених допомог у належних розмірах (вх.№1596 від 03.06.2009 р.)
Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради відмовлено мені у здійсненні доплати (лист від 11.06.2009 р. №1997), оскільки зазначені виплати проводилися згідно із Постановою Кабінету міністрів України від 11.01.2007 р. №13 «Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми», статтею 56 Закону України «Про Державний бюджет на 2007 рік», ст.15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», п.22 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1751, Законом України «Про Державний бюджет на 2008 рік», та ст..46, ст.54 Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік».
Із такою відповіддю я не погоджуюсь з огляду на наступне:
У зв’язку з тим, що я перебуваю на обліку в управлінні як застрахована особа, зазначені соціальні допомоги повинні були призначатися у відповідності із Законом України № 2240-ІІІ від 18.01.2001р. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», адже саме цей закон надає право застрахованим особам на отримання цих допомог та визначає їх розмір.

На момент народження моєї дитини у зв’язку із прийняттям Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 №6-рп/2007, яким було визнано неконституційними зміни, внесені Законом України «Про Державний бюджет на 2007 рік» до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» та «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», якими зменшувалися розміри допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Рішення Конституційного Суду України у відповідності до статті 150 Конституції України є обов’язковими для виконання на всій території України та, як було зазначено у Рішенні Конституційного Суду України від 14.12.2000 р. №15-рп/2000, мають пряму дію а для набрання чинності не потребують підтвердження з боку будь-яких органів державної влади.
Тобто у грудні 2007 року діяла наступна редакція статті 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»: застрахованій особі (одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну) «допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців». Оскільки згідно зі ст.62 Закону України «Про державний бюджет на 2007 рік» прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 жовтня 2008 року було встановлено у сумі 470,00 грн., сума допомоги при народженні дитини, на яку я маю право, повинна складати 470,00 грн. х 22,6 грн. = 10622,00 грн., а не 8500,00 грн., як було мені виплачено не зважаючи на відновлення дії зазначеної статті.
Щодо розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на отримання якої я маю право як застрахована особа, встановлено статтею 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» - не менше прожиткового мінімуму. Адже Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. №10-рп/2008 було визнано неконституційними зміни, внесені Законом України «Про Державний бюджет на 2008 рік» до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» та відновлено дію статей 40-43 зазначеного закону, тобто відновлено право застрахованої особи на отримання, зокрема, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, визначеному цим законом, тобто не менше прожиткового мінімуму.
Більш того, зазначений розмір допомоги гарантований статтею 46 Конституції України: громадяни мають право на соціальний захист, яке гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. Пенсії, інші види соціальної допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Зазначеній статті Конституції України відповідає також ст.17 Закону України від 05.10.2000 р. №2017-ІІІ "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", у відповідності із якою розміри державної соціальної допомоги включено до числа основних державних соціальних гарантій та встановлено, що основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Згідно преамбули, Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" визначає правові засади формування та застосування державних соціальних стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією України та законами України основних соціальних гарантій. Згідно ст. 1 цього Закону державні соціальні гарантії – це встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.
Згідно зі ст.19 зазначеного Закону державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.
У відповідності з ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Таким чином, утверджуючи і забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист, а тому відповідно до ч.2 ст.6, ч.2 ст.19, ч.1 ст.68 Конституції України вони є загальнообов'язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами.
Але незважаючи на це Управління праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради у своїй роботі керується не Основним Законом України, яким є Конституція, а підзаконними нормативними актами (Постановою Кабінету Міністрів) та спеціальними Законами України про Державний бюджет на відповідні роки, які по своїй суті є фінансовими документами держави та, як було визначено у Рішеннях Конституційного Суду України від 09.07.2007 р. № 6-рп/2007, від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008, від 27.11.2008 р. №26-рп/2008, у відповідності до норм Конституції України та Бюджетного Кодексу України не можуть скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов’язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України. Також Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради ігноруються норми Закону України від 05.10.2000 р. №2017-ІІІ "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».

Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради, відмовивши мені у здійсненні перерахунку допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку порушено мої права, по-перше, щодо отримання соціальної допомоги, яка надані мені Конституцією України, по-друге, щодо отримання зазначених видів допомог відповідно до норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 3, 21, 22, 46, 64 Конституції України, ч.2 ст. 1; ч.1 ст. 4; п.3 ст.5; п.3 ч1 ст. 29; п.4 ч.1 ст. 34; ст.40-44 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"; Рішенням Конституційного Суду України №6-рп/2007 від 09.07.2007 р.; Рішенням Конституційного Суду України №10-рп/2008 від 22.05.2008 р.; Рішенням Конституційного Суду України №26-рп/2008 від 27.11.2008 р., статтями 1, 4, 16, 17, 18 Закону України "Про звернення громадян"

ПРОШУ :
1. Розглянути правомірність наданої мені Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради відмови щодо здійснення перерахунку та виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
2. Зобов’язати Управлінням праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради доплатити мені не отримані внаслідок невиконання останнім вимог законодавства України суми зазначених допомог .

Додатки:

1. Копія заяви до Управління праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради від 03.06.2009 р.
2. Копія відповіді Управління праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ради (вих..№ 1997 від 11.06.2009 р.)

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: