Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Пояснение про использование практики Евросуда

Лидуня аватар
Страница для печатиПослать другу

Цель данного пояснения - донести до судьи практику ЕСПЧ. Использовано все что было найдено на ЗЕДе. Получилось немного суховато, но на большее пока фантазии не хватает. Буду рада если кто-нибудь еще поддержит, отредактирует, оставит свои замечания.

Пояснення Щодо застосування практики Європейського суду з прав людини

при вирішенні адміністративної справи.

В провадженні Придніпровського районного суду м. Черкаси знаходиться адміністративна справа № 2а-127/09, від 12.02.09 р., розпочата за моїм адміністративним позовом , про визнання дій Управління праці та соціального захисту населення Придніпровської районної у м. Черкаси ради (далі – Відповідач), неправомірними щодо виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та стягнення заборгованості по виплатам даного виду допомоги. Керуючись пунктами 4 та 11 частини 3 статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України щодо права особи, яка бере участь у справі, давати усні та письмові пояснення, доводи, висловлювати свою думку з питань, що виникають під час розгляду справи, та подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися іншими процесуальними правами, наданими КАС України, хочу надати пояснення з урахуванням практики Європейського суду з прав людини в аналогічних справах. Згідно ч.1 ст.17 Закону України «Про виконання рішення та застосування практики Європейського Суду з прав людини» суди України, застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та протоколи до неї і практику Європейського суду як джерело права. Юридичною підставою для застосування судами України прецедентів Європейського суду є положення п. 1 Закону України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", відповідно до якого Україна визнала обов’язковою "і без укладання спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції". Тому рішення цього міжнародного суду, по суті, потрібно розглядати як прецеденти, в яких міститься офіційне тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, що конкретизує та доповнює її зміст, є частиною національного законодавства і є обов'язковими при правозастосуванні органами правосуддя. Свою точку зору щодо правової природи прецедентів Страсбурзького суду висловив Верховний Суд України у рішенні від 14 липня 2005 р. підкреслив, що "рішення Європейського суду з прав людини, якими надаються тлумачення та практика застосування положень Конвенції, є формою прецедентного права, що розширює нормативний обсяг Конвенції, встановлюючи нові загальнообов'язкові правила". До застосування при розгляді даної адміністративної справи належать: 1. Європейська соціальна хартія, стосується загальнообов’язкового державного соціального страхування: Стаття 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої), прийнятої 3 травня 1996 року у м. Страсбурзі, яка підписана від імені України 7 травня 1999 року у м. Страсбурзі, ратифікованої Законом України від 14 вересня 2006 року № 137-V, відповідно до якої держава зобов’язана підтримувати функціонування системи соціального забезпечення, її задовільний рівень, докладати зусиль для її поступового посилення. 2. Позиція Європейського Суду у справі Yvonne van Duym v. Home Office (Case 41/74 van Duym v. Home Office), стосовно відсутності механізму реалізації права: Принцип юридичної визначеності означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатися на зобов’язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов’язання містяться у законодавчому акті, який загалом не має автоматичної прямої дії. Така дія зазначеного принципу пов’язана з іншим принципом – відповідальності держави, який полягає у тому, що держава не може посилатися на власне порушення зобов’язань для запобігання відповідальності. При цьому, якщо держава чи орган публічної влади схвалили певну концепцію, держава чи орган вважатимуться такими, що діють протиправно, якщо вони відступлять від такої політики чи поведінки, оскільки схвалення такої політики чи поведінки дало підстави для виникнення обґрунтованих сподівань у фізичних осіб стосовно додержання державою чи органом публічної влади такої політики чи поведінки. 3. Позиція Європейського Суду у справі «Кечко проти України», стосовно відсутності асигнувань у Держави: Європейський Суд з прав людини констатував, що не приймає аргумент Уряду щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатись на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань. 4. Позиція Європейського Суду у справі “Проніна проти України”, стосовно Конституції, як акту прямої дії: У цій справі заявниця зверталась до національних судів з вимогою вирішити її спір щодо пенсії з органами соціального забезпечення. Заявниця посилалася, зокрема, на положення статті 46 Конституції, заявляючи, що її пенсія не повинна бути нижчою за прожитковий мінімум. Однак національні суди не вчинили жодної спроби проаналізувати позов заявниці з цієї точки зору, попри пряме посилання у кожній судовій інстанції. Не у компетенції Суду вирішувати, який шлях міг би бути найадекватнішим для національних судів при розгляді цього аргументу. Однак, на думку Суду, національні суди, цілком ігноруючи цей момент, хоча він був специфічним, доречним та важливим, не виконали свої зобов'язання щодо пункту 1 статті 6 Конвенції.

Прошу Суд при розгляді справи врахувати наведені позиції Європейського Суду з прав людини.

Сюда можно добавить от Вертера:

Шуганите еще судью тем, что якобы безграмотность (неосвиченнисть) сейчас уже признаётся как форма вины, а неосведомленность (необизнанисть) о практике ЕСПЧ уже напрямую принимается как элемент состава преступления "заведомо неправосудное решение суда".
Понты конечно, но судью реально озадачит.

Комментарии

JuliaL аватар

Спасибочки!

Как раз вовремя. По-моему, очень хорошо и, главное, коротко и понятно. Обязательно воспользуюсь.

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:

Знакомства для брака и серьезных серьезные сайты знакомств для брака.