Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Жалоба на судью за затягивание процесса

Страница для печатиПослать другу

Эта жалоба была написана по делу "детей войны", поэтому указан возраст истца. В деле о пособии можно заменить на ссылку о том, что истица является матерью маленького ребенка, который нуждается в заботе матери и т д.

 

Голові
Дзержинського районного суду
м. Кривого Рогу
(50007, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 24)

фіо,
адреса:
тел.

С К А Р Г А

В провадженні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу знаходиться адміністративна справа № 2а-96/2009 р., розпочата за моїм адміністративним позовом, поданим до суду 11.03.2009 р., про визнання протиправними дій та бездіяльності Управління .... Зазначена справа розглядається суддею Грищенко Н.М.
Здійснення судочинства по даній справі відбувається з постійним порушенням норм та порядку, встановлених Кодексом адміністративного судочинства.
Насамперед, слід звернути увагу на порушення ст.122 КАС України, у відповідності із якою адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі (ч.2 ст.122).
Провадження у справі відкрито ухвалою від 23.03.2009 р., тобто через 12 днів після отримання судом адміністративного позову, що є порушенням ч.3 ст.107 КАС України, оскільки «питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує не пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до адміністративного суду...».
Зазначеною ухвалою розгляд справи у попередньому судовому засіданні було призначено на 14.04.2009 р. на 15-00 годину. Але з’явившись вчасно до суду, я була змушена чекати протягом години початку розгляду справи, щоб дізнатися, що судовий розгляд справи призначається на 15.06.2009 на 8-30, тобто аж через два місяці. Призначення дати судового розгляду справи з таким часовим інтервалом свідчить про те, що суддя, навіть усвідомлюючи, що вже має місце порушення строку, встановленого ч.2 ст.122 КАС України, не мала наміру розглядати справу у чіткій відповідності з Кодексом адміністративного судочинства.
15 червня 2009 року я з’явилася до суду у призначений час. Але не зважаючи на те, що справу було призначено на початок робочого часу судової установи та ніяких інших справ у судовому залі засідань не розглядалося, мене запросили лише о 10-30 для того, щоб повідомити, що розгляд справи переноситься. Причиною перенесення було зазначено неявку представника відповідача, незважаючи на те, що відповідач про дату, час і місце судового розгляду був вчасно повідомлений належним чином, про що у справі були наявні докази (лист про повідомлення про призначення наступного судового розгляду та надання моєї Заяви про збільшення позовних вимог від 14.04.2009 р. із відміткою відповідача про отримання).
Кодекс адміністративного судочинства України у даному випадку дозволяє у разі неприбуття відповідача – суб’єкта владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття не відкладати розгляд справи, а вирішувати її на підставі наявних у ній доказів (ч.4 ст.128 КАС України). Причому обмежень щодо кількості неявок відповідача – суб’єкта владних повноважень, при наявності яких можна розглядати справу за його відсутності, Кодексом адміністративного судочинства України не встановлено.
Всупереч приписам ч.4 ст.128 КАС України та незважаючи на те, що відповідачем не було повідомлено ніяких причин неприбуття, суддею було перенесено розгляд справи на 07.08.2009 р. (тобто знову на два місяці) на 13-00. Прошу звернути увагу на час, на який було призначено розгляд справи – початок обідньої перерви у Дзержинському районному суді м. Кривого Рогу.
Звісно, з’явившись о 12-45 до суду та повідомивши секретаря про своє прибуття, я чекала призначеного часу. О 13-00 мені було повідомлено про початок обідньої перерви. Моє очікування закінчення обідньої перерви та початку судового розгляду справи закінчилося лише о 14-30 перенесенням слухання справи ще на місяць, на 07.09.2009 р. на 13-00 (знову початок перерви у суді) у зв’язку з тим, що відповідачем за цей час надіслано факсове повідомленням про перенесення розгляду справи у зв’язку із неможливістю прибуття представника.
По-перше, слід звернути увагу, що на 13-00 годину, час призначення судового розгляду справи, цієї інформації ще не було, тому суддя мала можливість за наявності доказів, що відповідач був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи (про що свідчить штамп відповідача про отримання повістки), провести розгляд справи у відповідності до ч.4 ст.128 КАС України.
По-друге, слід зазначити, що ніяких поважних причин у заяві (факсовому повідомленні) не було зазначено. Більш того, неможливість прибуття конкретного працівника Управління Пенсійного Фонду України у Дзержинському районі м. Кривого Рогу не є поважною причиною для виправдання неявки до суду, оскільки відповідачем по справі є не конкретна фізична особа, а суб’єкт владних повноважень – установа, в якій працює штат робітників, достатній для виконання ним своїх повноважень. Зазначені доводи, наведені мною у Заяві з проханням не відкладати розгляд справи, суддю не переконали, і розгляд справи було у черговий раз перенесено.
З огляду на наведене виникає питання: про яке дотримання складеної присяги «чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути об'єктивним і справедливим» та Кодексу професійної етики судді, у відповідності із яким «суддя повинен бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду» може йти мова, коли має місце така неповага у ставленні до людини, коли навіть незважаючи на мій вік та можливі особливості стану мого здоров’я мене постійно примушують чекати можливого початку розгляду справи протягом години та більше, заздалегідь призначаючи розгляд справи на початок перерви роботи судової установи? Адже суддю зовсім не цікавить, чи дозволяє мій фізичний стан часами просиджувати під кабінетом в очікуванні, коли нарешті почнеться судове засідання, яке було призначено двома годинами раніше. Мені навіть здається, що таке ставлення до розгляду саме цієї адміністративної справи направлено на досягнення лише однієї мети – змусити мене відмовитись від позову про захист порушених прав.
Невиконання суддею своїх обов’язків, визначених статтею 6 Закону України "Про статус суддів" - дотримуватись при здійсненні правосуддя Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків; додержувати службової дисципліни та розпорядку роботи суду; не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, а також здійснюване у описаний спосіб адміністративне судочинство протягом вже п’яти місяців так і не забезпечило передбаченого частиною 1 статті 2 КАС України захисту «...прав, свобод та інтересів фізичних осіб... у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень» та є насамперед порушенням основних засад судочинства, проголошених у Конституції України (ч.3 ст.129).
На неприпустимість подібних порушень, що вкрай негативно позначаються на оперативності та якості здійснення правосуддя, звернуто увагу у Постанові Президії Верховного Суду України, Президії Ради суддів України від 03.04.2009 N 7 «Про стан здійснення судочинства адміністративними судами».
На підставі викладеного, керуючись ст. 77, 79, 82, 97, 98, 100 Закону України «Про судоустрій України», ст.6 Закону України "Про статус суддів", п. 11, 12 Постанови Президії Верховного суду України та Президії Ради суддів України від 03.04.2009 N 7 «Про стан здійснення судочинства адміністративними судами», прошу вас прийняти всі необхідні законні заходи щодо припинення такого штучного затягування судового процесу та забезпечення дотримання встановлених законом термінів судового розгляду справи.

З метою уникнення додаткових витрат суду на фінансування поштових відправлень про наявність підготовленої відповіді прошу повідомити мені за телефоном .... та надати можливість особисто отримати відповідь.

Комментарии

Перенесла в основной текст

Перенесла в основной текст

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: