• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

Стосовно повноважень Кабінету Міністрів України при виданні постанов і розпоряджень, ретроактивність, преюдиціальність

Тане4ка аватар
Страница для печатиПослать другу

ПИСЬМОВІ ПОЯСНЕННЯ ПОЗИВАЧА 

 

Стосовно повноважень Кабінету Міністрів України

при виданні постанов і розпоряджень

(Правові позиції КСУ у РКСУ № 9-рп/2001 року,

 № 25-рп/2008 року, № 19-рп/2009 року), 

та правові позиції КСУ щодо ретроактивності

Рішень КСУ у РКСУ № 19-рп/2009 року 

 

08.09.09 року Конституційний Суд України прийняв Рішення по справі № 1-27/2009 за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян“.

Я вважаю, що в даному випадку маю право застосовувати саме це рішення до спірних правовідносин з УПСЗН Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради (Далі – Відповідач) по моїй справі, з наступних причин.

 

В своїй діяльності Відповідач керується між іншим і актами Кабінету Міністрів України (Далі – КМУ). А саме, в даному випадку Постановою КМУ № 1751.

 

Органи  державної влади повинні діяти в межах повноважень, встановлених Конституцією України  і законами України (ст.. 6 КУ, ст.. 19) Норми Конституції України - норми прямої дії(ст.. 8 КУ).  Згідно з ст..9 Кодексу Адміністративного Судочинства України  (Далі – КАСУ) суд, при вирішенні справи застосовує принцип законності і має право застосовувати аналогію закону виходячи з конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права).

 Застосування аналогії закону можливе за таких умов: 

1) від­носини сторін перебувають у сфері дії публічного права, тобто є адміністративними правовідносинами;

2) вказані правовідносини не врегульовані адміністративним законодавством;

3) існують норми, що регулюють подібні за змістом адміністративно-правові відносини

 Якщо використати аналогію закону для регулювання адмі­ністративно-правових відносин неможливо, наприклад, через відсутність норм, що регулюють подібні відносини, то застосо­вується аналогія права. Аналогія права полягає у застосуванні загальних засад адміністративного права, встановлених зако­нодавством. Умовами застосування аналогії права є наступні:
1) відносини сторін перебувають у сфері дії публічного права;
2) зазначені правовідносини не врегульовані адміністративним
правом;

3) відсутні норми, що регулюють подібні за змістом
правовідносини.
"

            Саме тому я вважаю, що в даному випадку Суд може застосовувати РКСУ № 19-рп/2009 стосовно спірних правовідносин, як аналогію права.

            В своїй діяльності Відповідач користується  Постановами КМУ при вирішенні РОЗМІРУ допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто застосовує той нормативний акт, який не може застосовуватися до спірних правовідносин (в даному випадку Постанову КМУ № 1751), про що неодноразово наголошував КСУ. 

 

 

Всупереч положенням частини другої статті 6, частини другої статті 8, частини другої статті 19, пункту 3 частини першої статті 85, пункту 6 частини першої статті 92 Конституції України, останнім часом КМУ втручається у сферу виключної компетенції законодавця та встановлює РОЗМІРИ соціальних виплат, хоч і не наділений повноваженнями на вчинення таких дій. Ця правова позиція КСУ викладена і в РКСУ № 19-рп/2009 року. І саме такими (неконституційними) нормативними актами і керується у своїй діяльності УПСЗН, застосовуючи при призначенні перерахунку і виплаті соціальної допомоги такі Постанови КМУ як № 13 та № 1751, при визначенні РОЗМІРУ допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у 2007-2009 роках.

Саме на факт неправомірності таких дій і наголошує КСУ у своїх рішеннях № 4-рп/2008, № 9-рп/2001 та № 25-рп/2008. А саме:

Україна є правовою державою; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (стаття 1, частина друга статті 6, частина друга статті 8 Основного Закону України).

За приписом частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України (частина третя статті 113), здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України (пункт 10 статті 116), в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження (частина перша статті 117), (РКСУ № 19-рп/2009).

Системний аналіз вказаних норм Основного Закону України дає підстави для висновку, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності при виданні постанов і розпоряджень повинен виходити із закріплених за ним виключно Конституцією та законами України повноважень, які не можуть встановлюватися іншими правовими актами (указами Президента України, постановами Верховної Ради України, власними актами), (мотивувальна частина РКСУ № 25-рп/2008) .

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією (частина друга статті 120) і законами України.

Неухильне додержання органами державної влади Конституції та законів України забезпечує реалізацію принципу поділу влади, є запорукою їх єдності та важливою передумовою стабільності і злагоди в державі (підпункт 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008).

В 2001 році, у своєму Рішенні № 9-рп/2001, КСУ в мотивувальній частині рішення звертав увагу на те, що Україна є правовою державою (стаття 1 Конституції України), а в правовій державі існує сувора ієрархія нормативних актів, відповідно до якої постанови та інші рішення органів виконавчої влади мають підзаконний характер і не повинні викривляти сутність і зміст законів.

А в РКСУ № 19-рп/2009 чітко викладена правова позиція КСУ, відносно встановлення КМУ РОЗМІРІВ соціальних виплат ( в даному випадку – пенсій): Кабінет Міністрів України повноважний вживати заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, забезпечувати проведення політики, зокрема, у сфері соціального захисту (пункти 2, 3 статті 116 Основного Закону України). Зазначене свідчить, що Кабінет Міністрів України не наділений повноваженнями щодо встановлення розмірів пенсій.(РКСУ № 19-рп/2009).

Виходячи з вищевикладеного, я вважаю, що ураховуючи правові позиції КСУ, УПСЗН у своїй діяльності не може застосовувати Постанови КМУ до спірних правовідносин у частині встановлення РОЗМІРІВ соціальної допомоги.

Крім того, у своєму Рішенні № 19-рп/2009, КСУ розтлумачив питання стосовно застосування спеціальних законів, відповідно до Конституції України і основ соціального захисту.

Відповідно до Конституції України основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно законами України.

Згідно із Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ (тобто спеціального закону) умови, норми та порядок пенсійного забезпечення передбачаються законами про пенсійне забезпечення (абзац шостий частини третьої статті 4); порядок визначення розмірів пенсійних виплат встановлюється лише цим Законом (абзац сьомий частини другої статті 5).

Виходячи з цих правових позицій КСУ, можна прийти до висновку, що до моїх спірних правовідносин (як до застрахованої особи) слід застосовувати виключно спеціальний закон, а саме ЗУ № 2240. Саме на тій підставі, що саме в цьому законі викладені умови, норми та порядок соціального забезпечення у страховому випадку, а саме в випадку догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Саме в цьому законі встановлюється порядок визначення розміру соціальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до застрахованих осіб.

В своєму Рішенні № 19-рп/2009, КСУ, відповідно до ст..74 ЗУ «Про Конституційний Суд України» вказав на преюдиціальність цього рішення. Ця вказівка КСУ була прийнята саме тому, що :

… положення пункту 10 Постанови, які не відповідають Конституції України, могли бути застосовані при призначенні, перерахунку і виплаті пенсій окремим категоріям громадян.

Хочу звернути увагу шановного суду, що поняття преюдиціальності в даному випадку застосовується саме тому, що при призначенні, перерахунку та виплаті даного виду соціальної допомоги МОГЛИ БУТИ, тобто могли мати місце порушення конституційних прав людини. Не після прийняття даного РКСУ, а саме ДО прийняття РКСУ № 19-рп/2009. І саме тому в даному випадку було вказано на преюдиціальність цього рішення. Тобто порушені до прийняття цього РКСУ конституційні права громадянина , виходячи з саме поняття преюдиціальності, повинні бути поновлені.

Тому, наголосивши на преюдиціальності свого рішення та вказавши, чому саме КСУ прийняв таке рішення (стосовно преюдиціальності), КСУ однозначно виклав свою правову позицію, стосовно ретроактивної дії своїх рішень у часі, з огляду на саме поняття преюдиціальності.

Виходячи з цього, хочу звернути увагу шановного суду, на преюдиціальність рішення вказувалося і в РКСУ № 6-рп/2007 та 10-рп/2008 року. Тобто дані рішення , виходячи з самого поняття преюдиціальності, також мають ретроактивну дію у часі. Тобто всі правові позиції КСУ, викладені в цих рішеннях ( як в мотивувальній так і в резолютивній частині), були діючими не тільки з дати прийняття цих рішень, а з того самого моменту, коли у зв’язку з дією неконституційних нормативно-правових актів, почали порушуватись конституційні права громадян. І саме тому громадяни мають право на поновлення порушених прав у весь період дії неконституційних нормативно-правових актів.

Виходячи з вищевикладеного, я вважаю, що правові позиції, викладені в РКСУ № 19-рп/2009, можуть бути застосовані і до спірних правовідносин.

Тому, що в даному РКСУ є багато відповідей на питання, що порушуються в моєму адміністративному позові до УПСЗН Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради.

 

Тому, для більш повного та всебічного розгляду справи, прошу долучити ці письмові пояснення до матеріалів справи. А також при встановленні обставин справи|речі|, а так само при вирішенні  питань, у момент підготовки рішення|розв'язання| у адміністративній справі, підґрунтям для | початку провадження |розпочи по якій є|з'являється| мій позов, прошу|прохаю| Суд розглянути|розглядувати| і врахувати результати правового аналізу спірних правовідносин|правостосунків|, приведені в РКСУ № 4-рп/2008, №  9-рп/2001, № 25-рп/2008, № 19-рп/2009 року. від 8 вересня 2009 року по справі № 1-27/2009. Копія РКСУ № 19-рп/2009 додається.

 

ДОДАТКИ:

1. РКСУ № 19-рп/2009 від 8.09.2009 року по справі № 1-27/2009 (за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян“);

Дата     17.09.09                                                                                                                           /Підпис/

Комментарии

Очень все понятно, только

Очень все понятно, только добавьте п. 7ст.9 КАСУ - про аналогию, а то ведь будут утверждать, что к нашим правоотношениям не относится.

Тане4ка аватар

п.7 ст.9 КАСУ

Обязательно исправлю и добавлю. Спасибо за понимание и поддержку

Тане4ка аватар

Вставила про аналогию права

Исправила, жду критики, что еще не хватает?

Хорошо

В принципе, всё хорошо. Чётко и ясно. Не размазано, не растянуто. Хорошо.
Я даже у вас кое-какие кусочки украду с вашего позволения. Жалко только, что судьи как раз и не вникают во всё, что мы им пишем (((

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:
Информация заказать еду ростов тут.

Пропитка для обеспыливания бетона обеспыливающая пропитка для бетона.