Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Ах, эти сроки...

Лидуня аватар
Страница для печатиПослать другу

Исходя из того, что многим нужно доказывать в суде пропущенные сроки обращения в Админ. суд, думаю будет очень нужна такая шпаргалочка.

Срок обращения в административный суд и срок исковой давности – совершенно разные вещи, первое – используется в Административных судах, второе – в гражданских.

НО.

Кодекс Административного судочинства Украины. Статья 99 предполагает использование других законов, которые устанавливают сроки, а именно:

Законом України “ Про державну допомогу сім”ям з дітьми” встановлена можливість досудового порядку вирішення спору і якщо позивач скористався цим порядком, то обчислення строку звернення до адміністративного суду починається з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень, відповідно до Кодексу Адміністративного судочинства України ст. 99 ч. 4.

Так же существует возможность доказать что сроки обращения в суд не применимы в наших отношениях с управленим вот таким способом:

Вважаю, що у нашому випадку, можна також звернутися до норм матеріального права, а саме, до норм Цивільного Кодексу України, який п. 3 ч. 1 ст. 263 передбачає, що термін позовної давності зупиняється у разі призупинення дії закону або іншого НПА, який регулює відповідні правовідносини.

или таким:

Оскільки з 01.01.07 наказом Мінпраці та соцполітики від 06.12.2006 р. № 453 «Про передачу функцій призначення та виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку застрахованим особам від страхувальників та робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його відділень органам праці та соціального захисту населення » УПСЗН передані функції страховика по відношенню до застрахованих осіб з питань призначення і виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до 3 років, то відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності, витратами, пов'язаними з народженням та похованням» догляд за дитиною до 3 років є страховим випадком. А відповідно до ч.2 ст. 8 цього ж закону, страховий випадок - подія, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. У відповідності до ч. 1 п.5. ст. 268 Цивільного Кодексу термін позовної давності на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) не поширюється. Таким чином, строки давності у разі стягнення по виплатам даних видів допомог не поширюються.

или вот так:

Згідно статті 5 Сімейного кодексу України держава охороняє сім'ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім'ї. Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство. До вимог, що випливають із сімейних відносин, позовна давність не застосовується відповідно до статті 20 Сімейного кодексу України.

и, наконец, вот так:

Порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1751 та Порядком призначення і виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 року № 13, не встановлені кінцеві терміни звернення за виплатою допомоги особою, яка має право на отримання її у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Жодним з перелічених нормативних актів не встановлені обмеження щодо звернення за виплатою передбаченого відповідним законодавством розміру допомоги та оскарження дій суб'єкта владних повноважень щодо відмови в виплаті допомоги в належному розмірі. вывод: Виходячи з вищенаведеного, вважаю що приписи частини 2 статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України щодо обмеження річним строком звернення до суду, до правовідносин, пов”язаних з забезпеченням державою надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не застосовуються.

Просмотр реестра судебных решений натолкнул форумчанку  Anvitasa на решение Одесского ап. суда:

Стосовно пропуску строку звернення позивача з позовними вимогами за 2004 та 2005 роки до суду, судова колегія вважає, що пільги, компенсації і гарантії, право на які передбачене чинним законодавством, є додатком до основних джерел існування, необхідною складовою конституційного права на забезпечення життєвого рівня передбачене статтею 48 Конституції України, тому право на соціальний захист не може бути обмежено і строк позовної давності на соціальні виплати не поширюється.

Удачи вам в борьбе с государством.

Комментарии

НАТАСЬЯ аватар

СРОКИ

А вот еще:

1. Про длящиеся отношения

Зазначені види допомог були призначені на певний строк.
Виходячи з того, що правовідносини між Відповідачем та мною - триваючі у часі, тобто характерною рисою яких є постійне (у плині тривалого часу) виконання сторонами своїх прав та обов’язків.
Існуючі підходи до визначення початку перебігу строку позовної давності полягають у тому, що при порушенні правовідносин особа дізнається про порушення свого права в момент закінчення строку виконання зобов’язання.
Строк звернення до адміністративного суду починається з моменту останніх виплат мені зазначених видів допомог (за зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання).

2. Для застрахованных

Згідно ст.255 КЗОТ України «Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням працівникам, а в деяких випадках і членам їх сімей, умови їх надання та розміри визначаються законами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншими нормативно-правовими актами, які містять норми щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування.»

Лидуня аватар

Да, и не забываем, что

Да, и не забываем, что нарушено наше Конституцинное право на получение пособия в размере прожиточного минимума, а Конституция Украины не предусматривает никаких сроков для восстановления этого самого права, а пусть покажут где в Конституции это написано?

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: