Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Жалоба в Главное УТСЗН

bonna_bonna аватар
Страница для печатиПослать другу

С К А Р Г А

щодо дій Управління праці та соціального захисту населення ВК Сімферопільської міської ради.

 

Я , _____________ПІБ____________, є матір'ю _______ПІБ______________, ___________ р.н.

 З листопада 2007 року розпорядженням Управління праці та соціального захисту населення  згідно поданої мною заяви, мені була призначена одноразова допомога при народженні дитини, як це передбачено Законом України №2811-XІІ з урахуванням положень Закону України „Про бюджет на 2007 рік” від 19.12.2006 р. № 489-16. Тобто мені нарахували суму в 8500 гривень з виплатою 3400 гривень одноразово, решту – протягом 12 місяців. Але ст.13,15 ЗУ передбачена допомога при народженні дитини рівной 22,6 розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. У Законі України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» затверджено прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років на відповідний період : з 01.04.2007р – 463грн, тобто одноразова допомога при народженні моєї дитини повинна дорівнювати: 22,6 * 463,00=10463,8 гривень. Враховуючи надану мені допомогу у розмірі 8500,00 гривень, сума недоплати складає 1963,8грн;

Згідно поданої мною заяви розпорядженням Управління праці та соціального захисту населення   ( далі УПСЗН) мені була призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з листопада 2007 р. до вересня 2010 р.

   Управління прийняло рішення про призначення мені допомоги по догляду за дитиною ______ПІБ_____, ________р.н. згідно Закона України від 21.11.1992р.№ 2811-XІІ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», Закона України від 19.12.2006р.№ 489-V«Про Державний бюджет України на 2007 рік», Закона України від 28.12.2007р.№ 107-VІ«Про Державний бюджет України на 2008 рік» :

-       З 20.11.2007р. до 31.12.2007р. у розмірі 90,00 грн щомісячно;

-       З 01.01.2008р. до 05.09.2010р. у розмірі 130,00 грн щомісячно

Статтею 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» передбачено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

У  Законі України «Про Державний бюджет України на 2007 рік»  , Законі України «Про Державний бюджет України на 2008рік» ,  Законі України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» затверджено прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років на відповідний період :

Так на 2007р. - з 01.04.2007р – 463грн., з 01.10.2007р – 470грн.; на 2008р. - з 01.01.2008р – 526грн., з 01.04.2008р – 538грн., з 01.07.2008р – 540грн., з 01.10.2008р – 557грн. ; на 2009р.- 557грн.

Тобто з 20.11.2007р. до 31.12.2007р. я недоотримала таку суму допомоги: (470-90)*2=760 грн, з 01.01.2008р до 01.04.2008р я недоотримала: (526-130)*3=1188грн, з 01.04.2008р до 01.07.2008р: (538-130)*3=1224грн, з 01.07.2008р до 01.10.2008р: (540-130)*3=1230грн, з 01.10.2008р до 01.06.2009: (557-130)*8=3416грн. Загалом на 01.06.2009р недоотримана мною  сума складає:

1963,8+760+1188+1224+1230+3416=9781,8грн

  У відповідності із Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. №393/96-Вр , який згідно преамбули, забезпечує громадянам України можливості для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності  із заявою щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення (ч.1 ст.1) В розумінні ст.3 Закону України «Про звернення громадян» заява – це, зокрема, звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів.

 Зазначеним Законом не встановлено терміну звернення щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів.

 Тому, керуючись статтями 1-7, 12 Закона  України «Про звернення громадян»,  17 квітня 2009 року я звернулася до  Управління праці та соціального захисту населення ВК Сімферопільської міської ради (далі - УПСЗН)  із заявою про сприяння реалізації мого права на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років за період з 20.11.2007р. по 05.09.2010р., наданого мені  ст..15 Закона України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», а також про перерахування та  доплату одноразової  допомоги  при народженні дитини до рівня 22,6 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження мого сина _____ПІБ_______, ________р.

 Але в своєму рішенні УПСЗН відмовило мені у здійсненні перерахунку та  доплати допомоги, повідомивши, що ця допомога призначена і виплачена у відповідності з чинним законодавством.

 

  Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, прийняла Конституцію - Основний Закон України.

 

 Згідно з положеннями Конституції України (далі – Конституція):

 Україна є демократична, соціальна, правова держава (Ст.1 Конституції), права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вона відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним її обов'язком (ч.2 Ст.3 Конституції);

 Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (Ст.21 Конституції), конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (Ст.22 Конституції), конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (ч.1 Ст.64 Конституції);

 Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (Ст.46 Конституції). Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (Ст.48 Конституції).  

 Згідно з Законом України  «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»:

 - Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень.

 До числа основних державних соціальних гарантій включаються: розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат.

Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом. (Ст.17)

- Державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. Органи місцевого самоврядування при розробці та реалізації місцевих соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів місцевих бюджетів. (Ст.19)

   Мої вимоги відносно здійснення перерахунку допомоги до рівня, встановленого законом, та виконання відповідних доплат є формою реалізації мого конституційного права на соціальний захист. Право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист закріплено у «Європейський соціальній хартії»: стаття 16 «З метою забезпечення умов, необхідних для всебічного розвитку сім’ї, яка є головним вічком суспільства, Сторони зобов’язуються сприяти економічному, правовому та соціальному захисту сімейного життя такими способами, як соціальна допомога і допомога сім’ям з дітьми» (ратифікована у 2006 році).  

 

   Конституційний Суд України своїми рішеннями декілька разів підтвердив факт порушення чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» в частині правильності визначення розміру щомісячної грошової допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка повинна становити та сплачуватися в розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

   27.11.2008 р. Конституційним судом України винесено Рішення №26-рп/2008, яким остаточно вирішено питання щодо невідповідності Конституції України (неконституційність) норм закону про Державний бюджет України, що змінюють інші закони, суть якого полягає в тому, що:

    (цитую Рішення Конституційного Суду України №26-рп/2008 від 27.11.2008 р.):

 «Закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України – він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України“ (абзац шостий пункту 4 мотивувальної частини Рішення № 6-рп/2007);

„законом про Держбюджет не можна вносити змiни до iнших законiв, зупиняти їх дiю чи скасовувати їх, оскiльки з об’єктивних причин це створює протирiччя у законодавствi, i як наслiдок – скасування та обмеження прав i свобод людини i громадянина.

 У разi необхiдностi зупинення дiї законiв, внесення до них змiн i доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремi закони“ (абзаци третiй, четвертий пiдпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення № 10-рп/2008).

  Зупинення законом про Державний бюджет України інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає статтям 1,3, ч.2 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст. 19, ст.ст.21,22, п.1 ч.2 ст.92, ч.ч.1,2,3 ст.95 Конституції України ….. Закон про бюджет є основним фінансовим документом держави. Через своє спеціальне призначення цей закон не повинен регулювати відносини в інших сферах суспільного життя.

 Відповідно до статей 1, 3 Конституцiї України та принципiв бюджетної системи (стаття 7 Кодексу) держава не може довільно вiдмовлятися вiд взятих на себе фiнансових зобов’язань, передбачених законами, iншими нормативно-правовими актами, а повинна дiяти ефективно i вiдповiдально в межах чинного бюджетного законодавства.»

 Рішення Конституційного Суду України та практика Європейського Суду з прав людини стверджують, що систематичне зупинення законами про Державний бюджет України дії чинних законів України, щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, фактично скасовує їх дію. Внаслідок, зупинення на певний час дії чинних законів України, якими встановлено пільги, компенсації чи інші форми соціальних гарантій, відбувається фактичне зниження життєвого рівня громадян, який не може бути нижчим від встановленого законом прожиткового мінімуму (ч.3 ст.46 Конституції України), та порушується гарантоване у ст. 48  Конституції України право кожного на достатній життєвій рівень.

 Закон України "Про   прожитковий   мінімум"  від 15 липня 1999 року визначає прожитковий мінімум як вартісну величину достатнього для нормального функціонування організму людини, збереження її здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

  Відповідно до вищезазначеного, я мала отримуватищомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного вікуу розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років .  У відповіді , фактично отриманої  29 квітня 2009р. УПСЗН було відмовлено мені у відновленні мого порушеного права. Тому я скористалася правом на оскарження таких дій (відмови), наданих мені ст.16-17 Закону України «Про звернення громадян», у відповідності з яким скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування тощо подається у порядку підлеглості вищому органу (ч.1 ст.16). Таким органом для УПСЗН  є ГУПСЗН у Кримській області.

 Керуючись приписами ст. 16,17 Закону України «Про звернення громадян» , ст..23 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» мною до ГУПСЗН надсилається скарга на відмову у перерахунку та доплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років .

 

 На підставі вищенаведеного, керуючись:

 Статтями 1, 3, 8, 21, 22, 24, 46, 48, 55, 56, 64, 152 Конституції України (щодо дії в Україні верховенства права, дії Конституції як акта найвищої юридичної сили, відповідальності держави перед людиною, непорушності конституційних прав, заборони звуження та обмеження змісту та обсягу існуючих прав, права на соціальний захист та розмір соціальних виплат як не нижчих за прожитковий мінімум);

 Статтями 1, 17, 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;

Статтями 1, 3-5, 13-15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (щодо розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

 

 ПРОШУ :

  1. Визнати неправомірними дії Управління праці та соціального захисту населення ВК Сімферопільської міської ради щодо відмови здійснення перерахунку та доплати допомоги при народженні дитини рівной 22,6 розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини.
  2. Визнати неправомірними дії Управління праці та соціального захисту населення ВК Сімферопільської міської ради щодо відмови здійснення перерахунку та доплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
  3. Поновити мої конститутаційні права, а саме: зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення ВК Сімферопільської міської ради зробити перерахунок та доплатити недоотриману суму цих допомог.
  4. Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення ВК Сімферопільської міської ради в подальшому виплачувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 05 вересня 2010 року, у відповідності з нормами діючого законодавства, але не нижче прожиткового мінімуму, гарантованого Конституцією .

 В разі відмови я вимушена буду захищати свої права у суді.

 

 Додатки: 

1. копія свідоцтва про народження дитини;

2. копія довідки про отримання допомоги на дитину;

3. копія заяви до Управління праці та соціального захисту населення ВК Сімферопільської міської ради від 17 квітня 2009р. ;

4. копія відповіді Управління праці та соціального захисту населення ВК Сімферопільської міської ради за №Е-773 від 27.04.2009 (фактично отриманої 29.04.2009р).

 

Число                                                                                                                                         підпис

Комментарии

подскажите жалобу в главное

подскажите жалобу в главное утсзн обязательно писать на украинском

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:

http://ecosantech.ru/ купить биметаллические радиаторы отопления.