Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Заявление голове апел.суда

елена71 аватар
Страница для печатиПослать другу

Голове Севастопольського апеляційного
адміністративного суду
99011, м.Севастополь,
вул. Большая Морская, 1
т. 55-40-70
Заявник: елена71,
Адрес

 

Заява

Шановний пане Голово!

Я, елена71, маю право заявити про карний злочин, який саме зараз здійснюється стосовно мене: а саме, позбавлення  мене, як громадянки України, конституційного права на ефективний судовий захист моїх прав, свобод та інтересів від  порушень  органами державної   влади,   органами   місцевого самоврядування,   їх   посадовими  і  службовими  особами.
Адже ще 15 квітня 2009 р. до Севастопольського апеляційного адміністративного суду  через Ялтинський міський суд подано апеляційну скаргу на Постанову Ялтинського міського суду від 26.03.2009 р. у справі № 2а-3046/09.
16.04.2009 р. безпосередньо до Севастопольського апеляційного адміністративного суду мною направлено копію апеляційної скарги, яка отримана судом (про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення за № 174871 від 21.04.2009 р.).
Скарга була прийнята до провадження і розглядалася колегією суддів Севастопольського апеляційного адміністративного суду у складі трьох суддів: головуючого судді (суддя-доповідач) Курапової З.І., суддів Дугаренко О.В., Санакоєвої М.А.
Розгляд справи №2-а-3046/09/0124 відповідно ухвали от 07.05.09р. був призначено на 09 вересня 2009 року.  
Станом на 14.09.2009 р. по телефону Севастопольського апеляційного суду (55-36-73) мне стало відомо, що судове засідання  перенесено на 30.09.09р. по рішенню судді.
Ніякої ухвали про це я не получила, що являється порушенням процесуального праву.
И я, и Відповідач: Управління праці и соціального захисту населення Ялтинської міської ради заявили клопотання про вирішення справи за нашої відсутності.
Розгляд справи по суті відбувся 30 вересня 2009 року.
Відповідно статті 197 КАС України: якщо справа була розглянута в порядку письмового провадження, то копія рішення суду апеляційної інстанції надсилається особам, які беруть участь у справи, протягом трьох днів з моменту підписання постанови або ухвали суду апеляційної інстанції.
Відповідно статті 205 КАС України: судові рішення суду апеляційної інстанції ухвалюються, проголошуються, видаються або надсилаються особам, які беруть участь у справі, в порядку, встановленому статтями 160 і 167 цього Кодексу.
Я, знаю що в суді не має грошів на пересилку почтових відправлень, згодна сама приїхати и получити рішення суду, але воно ще не готово, що являється порушенням норм КАС України.
Проте, і до сьогоднішнього дня я не отримала рішення суду щодо моєї апеляційної скарзі. Через це я втрачаю можливість захищати свої конституційні права у вищестоящому суді.
Проте:
 1) Суддя Курапова З.І., не звертає уваги на необхідність  чіткого  і  неухильного дотримання норм КАС  України щодо  своєчасного  вирішення  питань належного  складання   та   оформлення   судових   рішень.
 2) За цей час суддя Курапова З.І., так і не забезпечив ефективного судового захисту моїх прав, як громадянки України, свобод та інтересів від  порушень  органами державної   влади,   органами   місцевого самоврядування,   їх   посадовими  і  службовими  особами,  що становить завдання судді його, як судді, який здійснював судочинство за адміністративним позовом, відповідно до частини першої статті 2 КАС України;
 На неприпустимість подібних порушень, що вкрай негативно позначаються на оперативності  та якості здійснення правосуддя, звернуто увагу у Постанові Президії Верховного суду України, Президії Ради суддів України від 03.04.2009  N 7 «Про стан здійснення судочинства адміністративними судами».
 Або ж судді Курапової З.І. невідомо про цю Постанову, що свідчить про неналежний  рівень організації його діяльності та професіоналізму,  у результаті чого цей суддя не повною мірою забезпечує здійснення правосуддя, або ж він її проігнорував.  
 Таким чином, я наголошую на невиконанні суддею своїх обов’язків, визначених статтею 6 Закону України "Про статус суддів"  - дотримуватись при здійсненні правосуддя Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків; не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності.
Пане Голово!
Поруч з вами працює людина, яка відмовляється виконувати свої посадові обов’язки – здійснювати правосуддя. Своїми діями вона кидає тінь на весь колектив, який перебуває у Вашому адміністративному підпорядкуванні. А також ставить у незручне становище усю нашу державу, яка заявила про свій європейський вибір і одночасно, у особі свого службовця, топчеться по правах громадян, зокрема, Праві на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).
Тож, з метою реалізації моїх конституційних прав, я вимагаю закликати до порядку суддю ввіреного вам суду. Прошу розібратися із цією ситуацією, та повідомити мене про час виготовлення копії постанови в повному обсязі.
Інакше я буду змушена звернутися до відповідної ради суддів з ініціюванням питання про дисциплінарну відповідальність судді Курапової З.І., яка систематично і грубо  допускала  порушення  норм  матеріального та процесуального права.

13.10.2009 р.                                                                                              ПІБ                   

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:

Новости Борис Ложкин dubinsky.pro/tag/lozhkin-boris-evgenevich.