Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

СКАРГА щодо дій Відповідача та строків розгляду справи

Страница для печатиПослать другу

СКАРГА

щодо дій Відповідача та строків розгляду справи

 

за моїм адміністративним позовом про визнання дій щодо призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відмови в перерахунку і виплаті в повному обсязі допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку неправомірними; стягнення недоплаченої суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

 

26.05.2009р. мною до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області було подано Адміністративний позов про визнання дій щодо призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відмови Управління праці та соціального захисту населення Жовтневого району Маріупольської міської ради в перерахунку і виплаті в повному обсязі допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку неправомірними; стягнення недоплаченої суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Вважаю за доцільне звернути увагу Шановного Суду на наступне:

 

11.06.09р. мені надійшла повістка, в якій повідомлялося, що попередній розгляд справи відбудеться  12.06.09р. (тобто на наступний день). Ухвала про відкриття провадження по справі надіслана не була.

12.06.09р.  у зазначений час я прибула до суду, де мені тільки повідомили, що наступного разу я повинна з’явитися до суду  18.08.09р, про що відмітили й у моїй повістці. Ухвалу про відкриття провадження я знов не отримала.

20.07.09р. -?мені надійшла вже наступна повістка, де зазначалося, що слухання відбудеться  12.08.09р.

7.08.09р. до Суду, а також особисто на адресу Відповідача, мною були надіслані:

Заява про уточнену таблицю розрахунку, а також Додаткові пояснення до позову (щодо застосування Конституції України та Міжнародного законодавства).

Прибувши 12.08.09р. до суду, слухання знову не відбулося, натомість мені повідомили, що Відповідач просив розглянути без нього, були надані Письмові Заперечення Відповідача проти мого позову, та знову призначили наступне слухання.

 

04.09.09р. до Суду та до Відповідача мною були надіслані:

Пояснення на заперечення Управління праці та соціального захисту населення Жовтневого району Маріупольської міської ради,  Заява про долучення до матеріалів справи уточнень стосовно обчислення строку звернення до адміністративного суду, та у зв’язку з тим, що у своїх запереченнях Відповідач заявив вимогу до Суду – винести рішення з урахуванням  строків  позовної давності - ще й  Клопотання про відмову у застосуванні приписів  ч.1 ст. 100 КАСУ щодо наслідків пропущення строку для звернення до адміністративного суду за адміністративним позовом.

 

08.09.09р. я знов прибула до суду, щоб дізнатися про хід справи та уточнити дату слухання, але мені повідомили, що Відповідачем вже подана Апеляційна скарга на рішення за моїм позовом, хоча ніякого Рішення суд ще не виносив (більш того, по справі не відбулося жодного слухання, як того вимагає порядок адміністративного судочинства України, та до сих пір не була надана Ухвала про відкриття провадження по справі – згідно ст.107 КАСУ). У зв’язку з цим, мені повідомили про необхідність з’явитися до суду 10.09.09р.

 

Але 10.09.09р., після 2 годин очікування на слухання, мені повідомили, що воно знов не відбудеться у зв’язку із неявкою Відповідача з невідомих суду підстав та того, що він не відізвав Апеляційну скаргу на неіснуюче рішення. Наступне слухання також призначене не було.

 

Вважаю, що такі неадекватні законодавству України дії Відповідача дають мені всі підстави стверджувати, що Відповідач заздалегідь вже впевнений або знає, яке рішення буде прийняте за моїм позовом або ж навмисно чинить перешкоди, затягує процес та намагається позбавити мене «права на ефективне поновлення  у  правах компетентними національними судами при порушенні основних прав, наданих мені Конституцією або законом» (Ст. 8  Загальної  декларації  прав  людини).

 

До принципів судочинства відносяться гласність і відкритість процесу, які гарантують прозорість діяльності судової влади. Вказані принципи судового розгляду означають відкритість усіх матеріалів справи для осіб, які беруть у ній участь, обов’язкове їх інформування про час і місце судового засідання та про виконання судом визначених законодавством процесуальних дій. Ці принципи закріплені також ст. 129 Конституції України і характеризують демократизм судочинства та сприяють як підвищенню авторитету певного суду так і підвищенню рівня довіри до судової гілки влади з боку суспільства в цілому.

 

Той факт, що ніяких судових повісток з того часу на мою адресу не надходило, відсутні будь-які процесуальні дії стосовно мого позову та я не маю жодних відомостей про стан моєї справи, - все це створило для мене ситуації непевності стосовно реалізації мною зазначеного права.

 

Згідно з положеннями п.1 Ст. 3 «Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року»: «В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини

 

Згідно зі Ст. 68 Конституції: «Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей».

 

 Вважаю за необхідне зазначити: Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при визначенні цивільних прав і обов’язків особи чи при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що пред’являється особі.

Ключовими принципами статті 6 є верховенство права та належне здійснення правосуддя. Ці принципи також є основоположними елементами права на справедливий суд.

Враховуючи той факт, що право на справедливий суд займає основне місце у системі глобальних цінностей демократичного суспільства, Європейський суд з прав людини у своїй практиці пропонує досить широке його тлумачення.

Так, у справі Delcourt v. Belgium Суд зазначив, що „у демократичному суспільстві у світлі розуміння Конвенції, право на справедливий суд посідає настільки значне місце, що обмежувальне тлумачення статті 6 не відповідало б меті та призначенню цього положення".

У справі Bellet v. France Суд зазначив, що „стаття 6 § 1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права".

 

Як свідчить позиція Суду у багатьох справах, основною складовою права на суд є право доступу, в тому розумінні, що особі має бути забезпечена можливість звернутись до суду для вирішення певного питання, і що з боку держави не повинні чинитись правові чи практичні перешкоди для здійснення цього права.

 

Усе вищезазначене призвело і призводить до істотних наслідків, а саме триваючого порушення гарантованого п. 1 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини права особи на розгляд справи безстороннім неупередженим судом протягом розумного строку.

 

Саме внаслідок свавілля та бездіяльності таких горе-соцзахисників населення Україна впевнено лідирує серед країн-відповідачів в Європейському суді з прав людини, куди мене та інших мам всієї країни відкрито підштовхують усі останні події.

 

Судді зобов'язані при  здійсненні  правосуддя  дотримувати  Конституції   та законів України, забезпечувати повний,  всебічний  та  об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків (ст.6  ЗУ «Про статус суддів»).

 

Отже, для захисту моїх прав та інтересів, з метою забезпечення (зараз та в подальшому) дійсно повного, усестороннього, неупередженого, об’єктивного та своєчасного вирішення порушеного в моєму позові питання, на підставі викладеного,

 

Прошу вжити усіх необхідних заходів з метою притягнення винних до відповідальності  та недопущення Відповідачем подібних порушень а також унеможливити в подальшому відвертих порушень та затягування процесу.

Комментарии

Лидуня аватар

Скаргу подавали на имя судьи

Скаргу подавали на имя судьи или на имя головы суда?

Лидуня, для начала я подала

Лидуня, для начала я подала на имя своего судьи, как бы для пинка. После подачи жалобы через 2 дня состоялось полноценное слушание и вынесли решение. Поэтому отпала необходимость в дальнейших жалобах выше...
При этом, даже ответчика обязали явиться на слушание, хотя он писал рассматривать без него))

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: