• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

КЛОПОТАННЯ ПРО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ ТА НАДАННЯ УСІХ НЕОБХІДНИХ КОПІЙ

Страница для печатиПослать другу

КЛОПОТАННЯ

ПРО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ СПРАВИ

ТА НАДАННЯ УСІХ НЕОБХІДНИХ КОПІЙ

 

за моїм адміністративним позовом про визнання дій щодо призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відмови в перерахунку і виплаті в повному обсязі допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку неправомірними; стягнення недоплаченої суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

 

26.05.2009р. мною до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області було подано Адміністративний позов про визнання дій щодо призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відмови Управління праці та соціального захисту населення Жовтневого району Маріупольської міської ради в перерахунку і виплаті в повному обсязі допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку неправомірними; стягнення недоплаченої суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Відповідно до ст. 107 КАСУ:

Про відкриття провадження у справі чи відмову у  відкритті провадження  у  справі  суддя  постановляє  ухвалу.

Копія ухвали про відкриття провадження в  адміністративній справі  невідкладно після постановлення надсилається особам,  які беруть участь у справі,  разом з інформацією про їхні процесуальні права і обов'язки.

Але зазначу, що до цього часу копію такої ухвали я не отримала.

 

Також, у зв’язку з тим, що у своїх запереченнях Відповідач заявив вимогу до Суду винести рішення з урахуванням строків позовної давності, чим вводить в оману Суд, показує свою необізнаність або зовсім не читав мій позов та інші матеріали моєї справи, - мною до Суду  04.09.09р.  було надіслане Клопотання про відмову у застосуванні приписів  ч.1 ст. 100 КАСУ щодо наслідків пропущення строку для звернення до адміністративного суду за адміністративним позовом.

 

Відповідно до Ст. 133 КАСУ:

Клопотання осіб,  які беруть участь у справі,  вирішуються судом негайно після того,  як буде заслухана думка інших присутніх у судовому засіданні осіб,  які беруть участь  у  справі,  про  що постановляється  ухвала.  Ухвала  суду  про  відмову в задоволенні клопотання  не  перешкоджає  повторному  його  заявленню  протягом судового розгляду справи.

Ніхто не  може  бути обмежений у праві на отримання в адміністративному суді інформації про дату, час і місце розгляду своєї справи та ухвалені в ній судові рішення (ч.1 ст.12 КАСУ)

 

З огляду на те, що в мене до цього часу відсутні будь-які відомості щодо розгляду мого Клопотання, вважаю за доцільне зазначити, що Суд позбавляє мене права скористатися всіма існуючими не забороненими законом  засобами для захисту моїх прав і інтересів від  порушень і  протиправних посягань. Бо за результатами розгляду мого Клопотання може виникнути необхідність у наступних діях, матеріалах, доказах і таке інше, – з метою повного дослідження зазначеного у Клопотанні питання та забезпечення повного,  всебічного та об'єктивного розгляду моєї справи для захисту моїх інтересів та конституційних прав, та їх повного поновлення, а також належного здійснення правосуддя, що є одним з ключових принципів статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої  права і свободи від порушень і  протиправних посягань.

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених  Конституцією України. (ст. ст. 55, 64 Конституції)

 

У справі Bellet v. France  Європейський суд з прав людини зазначив,  що  „стаття 6 § 1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права".

 

Також вважаю за необхідне зазначити наступне:

Під  час  судового  розгляду  адміністративної справи  в судовому засіданні забезпечується повне фіксування судового  засідання  за  допомогою звукозаписувального технічного засобу. (ч.6 ст.12, ч.1 ст.41 КАСУ)

Офіційним  записом  судового  засідання  є  лише технічний запис, здійснений судом у порядку, встановленому цим Кодексом. (ч.7 ст.12 КАСУ)

Носій  інформації,  на  який  здійснювався технічний запис судового  засідання  (касета,  дискета,  компакт-диск   тощо), є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи. (ч.3 ст.41 КАСУ)

На клопотання особи, яка бере участь у справі, за розпорядженням головуючого може бути здійснено повне або часткове роздрукування технічного запису судового засідання.  Особа, яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис судового засідання. (ч.2 ст.44 КАСУ)

 

Відповідно до ст. 49 КАСУ:

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

- знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові  рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

- знайомитися з матеріалами справи;

- заявляти клопотання і відводи;

- знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

- робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

- оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

- користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

 

 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 41, 44, 49, 107, 133 КАСУ,

 

Прошу:

1) забезпечити повне фіксування судових  засідань за допомогою звукозаписувального технічного засобу та отримання мною таких копій;

2) надати копію ухвали про відкриття провадження по справi за моїм позовом, яка менi не направлена дотепер;

3) надати копію Ухвали за результатом розгляду мого Клопотання про відмову у застосуванні приписів  ч.1 ст. 100 КАСУ щодо наслідків пропущення строку для звернення до адміністративного суду за адміністративним позовом, якщо така вже є, або попередити мене про дату та час розгляду щодо цього Клопотання;

4) надати можливість ознайомитися з матеріалами справи, та отримати  копії матеріалів, що знаходяться у справі.

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:
Rus.Florist - доставка букетов - букет комплимент ирис.