Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Конвенции: понятие, применение в теме пособий

Страница для печатиПослать другу

Конвенція - договір, угода між державами з якого-небудь спеціального питання.

 

Т.е. международный договор. Если этот международный договор ратифицирован ВРУ, то его применяют наряду с законами и др. нармативно-правовыми актами.

 

Якщо Конвенція була ратифікована Верховною Радою, то вона згідно з ч.1 ст.9 Конституції України є частиною законодавства України і в даному випадку її положення не суперечить Конституції України, а тому згідно Постанови Пленуму Верховного суду України від 01.11.96р. №9 суд не може застосувати закон, який регулює правовідносини, що розглядаються, інакше як міжнародний договір.

 

Згідно ч.1 ст.17 Закону України «Про виконання рішення та застосування практики Європейського Суду з прав людини» суди України, застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та протоколи до неї і практику Європейського суду як джерело права.

 

Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України» укладені і на­лежним чином ратифіковані міжнародні договори України становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства, а якщо міжнародним договором України, укладення якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законо­давством України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Статтею 1 Закону України від 17.07.1997р. N 475/97-ВР про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод, встановлене, що Україна повністю визнає на своїй території ст.46 Конвенції щодо визнання обов'язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. Отже, текст Конвенції з Протоколами до ней, а також її тлумачення та застосування, висловлені у рішеннях Європейського суду з прав людини, є частиною національного законодавства і є обов'язковими при правозастосуванні органами правосуддя.

 

 

 

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: