Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Жалоба в ГУТСЗН

SerChubov аватар
Страница для печатиПослать другу

СКАРГА

щодо дїй Управлїння працї та соціального захисту населення

 Ужгородської міської ради

 

 

    Я, Агафонова Анастасія В'ячеславівна, мати Чубової Дар'ї Сергіївни,  20.06.2007р. народження, в червні 2007  року  звернулась до міського управління праці та соціального захисту населення  Ужгородської міської ради(далї-УПСЗН) для призначення допомоги при народженні дитини, а після закінчення лікарняного листа по вагітності та пологам, я звернулась для призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.   Відповідно до моєї заяви, допомога при народженні дитини була мені призначена та почала виплачуватись  з червня 2007 р. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку була призначена та почала виплачуватись з жовтня 2007р.

   Будь-яких повідомлень від УПСЗН  щодо порядку нарахування і виплати вказаних видів державних допомог, їхній загальний та щомісячний розмір, мені не надходило.

   На рівні законодавства питання призначення і надання соціальних допомог пов'язаних  народженням дитини та доглядом за нею регламентуються Конституцією України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", а також Законами України "Про Державний бюджет" (на відповідний рік), Рішеннями Конституційного Суду України: від 09.07.2007 р. №6-рп/2007, від 22.05.2008 р. №10-рп/2008, від 27.11.2008 р. №26-рп/2008.

 Конституцією України, як законодавчим актом, який має найвищу юридичну силу, встановлені права та основні засади соціального захисту громадян України - так в ст.46 зазначено що соціальні виплати та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом; та згідно ст. 21 та ст. 64 конституційні права людини є непорушними і не можуть бути обмежені, крім випадків воєнного та надзвичайного стану. Звуження змісту і обсягу існуючих прав (коригування розміру допомоги в сторону її зменшення) при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів заборонено ст. 22 Конституції України.

Згідно ст.41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (далі - Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування") допомога при народженні дитини надається в сумі кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму, встановленого на день народження дитини. Ст.43 даного Закону встановлено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі не менш встановленого законом прожиткового мінімуму.

  Однак склалася така практика, що розмір допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку щорічно, в протиріч ст. 22 Конституції України, обмежується шляхом прийняття відповідних норм в законі про Державний бюджет. Так, положеннями Законів України "Про Державний бюджет на 2007 рік", "Про Державний бюджет на 2008 рік" та «Про Державний бюджет на 2009 рік» розмір вищевказаних допоміг було також значно зменшено.                                             

  (Саме такі, зменшені, Законами України "Про Державний бюджет на 2007 рік" , "Про Державний бюджет на 2008 рік" та «Про Державний бюджет на 2009 рік», суми допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мені надавались та надаються надалі УПСЗН).

  Проте, в липні 2007 р. Конституційний суд України розглядаючи справу про соціальні гарантії громадян, визнав положення п.7 та п.14 ст.71 Закону України "Про Державний бюджет на 2007 рік" (якими саме зменшується розмір допомог в 2007 році), як такі, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), оскільки цей закон ("Про Державний бюджет на 2007 рік") не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов'язків, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України.

Таким чином, Рішенням Конституційного Суду України по справі №6-рп/2007 від 09.07.2007р. було відновлено дію ст. 41, 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ".

  В травні 2008 р. Конституційний суд України виніс аналогічне Рішення, стосовно неконституційності положень Закону України "Про Державний бюджет на 2008 рік".

Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. по справі №10-рп/2008 знов було відновлено дію ст. 41, 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

27.11.2008 р. Конституційним судом України винесено Рішення №26-рп/2008, яким остаточно вирішено питання щодо невідповідності Конституції України (неконституційність) норм закону про Державний бюджет України, що змінюють інші закони, суть якого полягає в тому, що: Закон про Державний бюджет України створює належнi умови для реалiзацiї законiв України ухвалених до його прийняття.

  Тобто відповідно до Конституції Закон про Державний бюджет України ґрунтується на діючих законах, а не змінює їх (закони) з метою зменшення видаткової частини бюджету.

  Згідно ст.46. ЗУ «Про Державний бюджет на 2009 рік» Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" призначається і здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. (правова позиція КСУ. т.е. розмір - це та категорія котра виходить з поняття змісту суб’єктивного права і устанавливается Законом, а не Постановою КМУ, а Законом 2240 визначено чітко – в розмірі прожиткового мінімума, компетенція КМУ - визначати тільки порядок!)

Відповідно до частин 2,3 статті 22 Конституції України, конституційні права гарантуються, а держава повинна утримуватись від прийняття будь-яких актів, які призводили б до скасування чи звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

 Частиною 1 ст. 5 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" встановлено, що загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснюється за принципами державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав.

Відповідно до ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.                                                                 

  Таким чином, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є формою соціального забезпечення громадян. Тобто, фактично ця моя вимога щодо виплати допомоги по догляду за дитиною є формою реалізації конституційного права громадян на соціальний захист.

  Також зупинення дії положень законів, якими визначено права і свободи громадян, їх зміст та обсяг, є обмеженням прав і свобод і може мати місце лише у випадках, передбачених Конституцією України, в умовах воєнного або надзвичайного стану на певний строк.

На підставі статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їм.

Таким чином, будь-які закони та нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини стосовно прав та свобод громадян, у тому числі Закон України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”,Закон України «Про Державний бюджет України на 2008рік»,Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 року № 13, Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1751 мають відповідати вимогам Конституції та Закону України "Про  загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

  Тобто, в 2007-2009 роках допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, повинна надаватись в розмірах, встановлених згідно ст. 43 Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» не менш встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

  Враховуючи вищенаведене, УПСЗН  повинен був надавати мені допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з урахуванням змін в законодавстві щодо розміру даних державних допомог.

Проте ним (УПСЗН) протягом 2007-2009 років були враховані лише зміни щодо обмеження розміру допомоги (відповідно до Законів України про Державний бюджет), а зміни (відповідно Рішень Конституційного Суду України) щодо скасування таких обмежень проігноровані.

   15.12.2009 р. мною до УПСЗН  була направлена заява з проханням здійснити перерахунок розміру призначеної мені допомоги при народженні дитини та виконати доплату по цьому виду допомоги, та аналогічно здійснити перерахунок та виконати доплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

  Своїм листом №10/А-813 від 19.01.10р., УПСЗН , мені, у здійсненні перерахунку було відмовлено з причин того, що на 2007 рік був передбачений відповідний до ЗУ «Про Державний бюджет на 2007 р» обсяг видатків.

Відмовивши у здійсненні перерахунку та виконанні доплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, УПСЗН  порушив мої права, по-перше, щодо отримання соціальної допомоги, яка надана мені Конституцією України, по-друге, щодо отримання допомог відповідно до норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ".

Призначаючи допомогу при народженні дитини в зменшеному розмірі було порушено моє право, яке надано мені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", щодо отримання допомоги, а саме в розмірі кратному 22,6 прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

  На час подання  даної Скарги, відповідь на питання конституційності (відповідності Конституції України) норм Закону України "Про Державний бюджет на 2007 рік" про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" вже надані Конституційним Судом України, а саме - таки норми визнані неконституційними.

  Таким чином, Ви  маєте достатні підстави визнати що, дана допомога повинна бути призначена мені згідно ст. 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму, встановленого на день народження дитини.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначена мені з жовтня 2007 р.

Призначаючи допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в зменшеному розмірі, УТСЗН, по-перше, порушив моє конституційне право на отримання допомоги не нижчої за розміром ніж прожитковий мінімум, по-друге, порушив право, яке надано мені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо отримання допомоги саме в розмірі прожиткового мінімуму.

  На час подання  даної  Скарги, відповідь на питання конституційності (відповідності Конституції України) норм Закону України "Про Державний бюджет на 2007 рік" про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" вже надані Конституційним Судом України, а саме - таки норми визнані неконституційними.

 Таким чином, Ви  має достатні підстави визнати що, дана допомога повинна бути призначена мені згідно статті 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у розмірі не менш встановленого законом прожиткового мінімуму (для працездатних осіб).

При цьому слід підкреслити, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначается на весь час її надання, а не на деякий період ії отримання.

Цитую Постанову  КМ України від 27.12.2001 р. «Про Порядок призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми»:

«18. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих осіб та осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб - з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення.»

Жодним  нормативно-правовим актом не зазначено, що початок нового календарного року є підставою для перепризначення розміру допомоги.

Пунктом 57 зазначеної Постанови КМ України встановлена єдина підстава для перерахунку розміру допомоги без звернення осіб - цє зміна прожитого мінімуму:

Цитую:

«57. У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку перераховуються без звернення осіб, яким вони призначені, з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум .»

Коригування розміру допомоги в сторону її зменшення заборонено нормами ст.ст. 22, 46 Конституції України, якими визначено що, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав; а соціальні виплати та допомоги, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Згідно ч. 2 статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" дана допомога надається у формі матеріального забезпечення у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у період цієї відпустки, тому при розрахунку повинен враховуватись розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

Говорячи про те, що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі (ст.58 Конституції), вважаю за потрібне зазначити наступне:

Рішення Конституційного Суду України як офіційний акт — це формально встановлений документ, який видається від імені і в межах компетенції Конституційного Суду України, містить владний, обов'язковий до виконання, припис щодо конституційності або неможливості (неконституційності) застосування норми права. До повноважень Конституційного Суду України належить не прийняття або зміна якогось закону чи інших правових актів, а лише вирішення питань про відповідність Конституції України законів та інших правових актів (ст. 147 Конституції).

Якщо закони та інші правові акти не відповідають Конституції України, вони за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині (ч.1. ст. 152 Конституції) (тобто за Конституцією вони не мали право на існування). І як наслідок - згідно ч. 2. ст. 152 Конституції, вони з дня ухвалення такого рішення втрачають чинність (тобто «втрачають юридичну силу»).

 Отже втрата юридичної сили за Рішенням КСУ ні в якому разі не говорить про те, що до втрати чинності ці неконституційні норми відповідали Конституції України. А навпаки підтверджують неправомірність існування та застосування таких норм із самого початку їх існування як таких, що не відповідають Конституції – Основному Закону України.

Саме  тому  й існує  ч. 3. ст.152 Конституції, згідно якої матеріальна шкода, завдана актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку. Рішення Конституційного Суду мають обов'язковий характер і спрямовані на всіх суб'єктів права. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції).

Вважаю за необхідне звернути Вашу увагу  на те, що призначення та виплата УПСЗН  розміру допомоги нижче від прожиткового мінімуму, надає мені право вимог, щодо стягнення з останнього різниці між фактично отриманою допомогою та прожитковим мінімумом одночасно з наступних підстав:

1) як недоплата суми допомоги, яка гарантована мені ст. 46 Конституції України, тобто як недоотримана сума допомоги (на підставі ст. 46 Конституції України, ст. ст. 6, 8, 9, 21, 104 Кодексу Адміністративного судочинства України);

2) як матеріальна шкода (на підставі ст.56 «Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень);

3) як борг, виникший на підставі порушення моїх прав щодо отримання допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».

Прошу Вас  звернути увагу на те, що  погоджуючись з УПСЗН та визнавая правомірність використання ним у відносинах по наданню "допомоги" норм законів «Про Державний бюджет України на 2007, 2008, 2009 роки» зі звуженим розміром допомоги, які обмежують права, надані мені та моїй дитині (Законом України «Про Державну допомогу сім'ям з дітьми»; Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»; та інш.), та являють собою  посяганням на наші з дитиною конституціні права (право на достатній жіттєвий рівень, право на соціальний захист), Ви  легалізуете дії УПСЗН , та узаконююте ці посягання.

 

На підставі вищенаведеного, керуючись:

 Статтями 8, 21, 22, 46, 64, 152 Конституції України (щодо дії в Україні верховенства права, гарантії звернення до суду безпосередньо на підставі Конституції, дії Конституції як акта найвищої юридичної сили, непорушності конституційних прав, заборони звуження та обмеження змісту та обсягу існуючих прав, права на соціальний захист та розмір соціальних виплат як не нижчих за прожитковий мінімум, права на відшкодування матеріальної шкоди завданої дією неконституційних положень законів);

 Постановою №9 від 01.11.1996 р. Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя".

 Статтями 41-43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (щодо розміру допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

 Рішенням Конституційного Суду України № 6-рп/2007 від 09.07.2007 р. (щодо неконституційності положень законів про обмеження розміру державних допомог);

 Рішенням Конституційного Суду України № 10-рп/2008 від 22.05.2008 р. (щодо неконституційності положень законів про обмеження розміру державних допомог);

 Рішенням Конституційного Суду України №26-рп/2008 від 27.11.2008 р. (щодо тлумачення ст. 95 Конституції України);

 П.3 п.1 ст.22, ст. 102 Бюджетного Кодексу України (щодо визначення головних розпорядків коштів; порядку фінансування видатків місцевих бюджетів)

 Постановою КМ України № 256 від 04.03.2002 р. «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

 Постановою КМ України від 27.12.2001 р. «Про Порядок призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми»

 Статтями 2, 4, 11, 16, 22, 1175 Цивільного Кодексу України (щодо права захисту своїх прав, відшкодування збитків як способу захисту майнових прав, відшкодування шкоди завданої дією неконституційних положень законів);

 Статтями 1, 4, 7 Закону України "Про звернення громадян" (щодо права звернення, предмету звернення, строку розгляду скарги),

ПРОШУ:

1.Визнати неправомірними дії Управління праці та соціального захисту населення  Ужгородської міської ради у м.Ужгород,  щодо відмови здійснення перерахунку та виплати доплати допомоги  при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2. Зобов’язати  Управління  праці та соціального захисту  населення  Ужгородської  міської  ради  у м. Ужгород негайно  здійснити перерахунки,та доплатити  недоотриману, внаслідок невиконання останнім вимог законодавства України, суму допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з жовтня 2007 р. по січень 2010 р.

3. Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради у м.Ужгород в подальшому виплачувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 12 березня 2010 року, у відповідності з нормами діючого законодавства, але не менше прожиткового мінімуму, гарантованого Конституцією.

В разі відмови я вимушена буду виконати вказані перерахунки розміру державних допомог самотужки та захищати свої права у суді, керуючись положеннями Конституції України щодо права звернення до суду для захисту прав безпосередньо, на підставі Конституції України, Закона України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 р. №6-рп/2007, від 22.05.2008 р. №10-рп/2008, від 27.11.2008 р. №26-рп/2008, Кодекса адміністративного судочинства України, Цивільного Кодекса України, та іншими документами.

 

Додатки (копії):

копія заяви до Управління праці та соціального захісту населення Ужгородської міської ради у м.Ужгород                                                                          

копія листа(відповіді) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради  у м.Ужгород за № 10/А-813  від  19.01.2010р   

копія довідки про розмір соціальних допомог за 2007-2009рр

 Письмову відповідь прошу надіслати в строки, що визначені Законом України «Про звернення громадян» на адресу:    88000 Ужгород вул.Туряниці,5

 

А.В.Агафонова

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: