• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

Адміністративний позов

SerChubov аватар
Страница для печатиПослать другу

 Адміністративний позов

                                  щодо розміру допомоги при народженні дитини та

                    допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

20.06. 2007 р. у мене, Агафонової  Анастасії  В’ячеславівни, народилася дочка-Чубова Дар’я Сергіївна.(копія свідоцтва про народження-Додаток№1)  З 22.10.2007 року по20.06.2010 року я перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до наказу №276/є’ від 22.10.2007року, та фактично здійснюю догляд за дитиною.(копія наказу-Додаток№10) В липні 2007 року я звернулась до управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради в м.Ужгород (далі – Відповідач) для призначення допомоги при народженні дитини, а після закінчення лікарняного листа по вагітності та пологам, я звернулась для призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Відповідно до моєї заяви, допомога при народженні дитини була мені призначена та почала виплачуватись Відповідачем з червня 2007 р. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку була мені призначена та почала виплачуватись з жовтня 2007 р. (копія довідки про розмір соціальних допомог за 2007-2009рр – Додаток №2).

Будь-яких повідомлень від Відповідача щодо порядку нарахування і виплати вказаних видів державних допомог, їхній загальний та щомісячний розмір мені не надходило. 

На рівні законодавства питання призначення і надання соціальних допомог пов'язаних з народженням дитини та доглядом за нею регламентуються Конституцією України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", а також Законами України "Про Державний бюджет" (на відповідний рік), Рішеннями Конституційного Суду України: від 09.07.2007 р. №6-рп/2007, від 22.05.2008 р. №10-рп/2008, від 27.11.2008 р. №26-рп/2008.

Конституцією України, як законодавчим актом, який має найвищу юридичну силу, встановлені права та основні засади соціального захисту громадян України - так в ст.46 зазначено що соціальні виплати та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом; та згідно ст. 21 та ст. 64 конституційні права людини є непорушними і не можуть бути обмежені, крім випадків воєнного та надзвичайного стану. Звуження змісту і обсягу існуючих прав (коригування розміру допомоги в сторону її зменшення) при прийнятті нових законів або внесені змін до чинних законів заборонено ст. 22 Конституції України.  

Згідно ст.41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (далі - Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування") допомога при народженні дитини надається в сумі кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей в віці до 6-ти років, встановленого на день народження дитини. Ст.43 даного Закону встановлено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі не менш встановленого законом прожиткового мінімуму.  

         Однак склалася така практика, що розмір допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку щорічно, в протиріч ст. 22 Конституції України, обмежується шляхом прийняття відповідних норм в законі про Державний бюджет. Так, положеннями Законів України "Про Державний бюджет на 2007 рік", "Про Державний бюджет на 2008 рік" та «Про Державний бюджет на 2009 рік» розмір вищевказаних допоміг було також значно зменшено. 

 Саме такі, зменшені, Законами України "Про Державний бюджет на 2007 рік" , "Про Державний бюджет на 2008 рік" та «Про Державний бюджет на 2009 рік», суми допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мені наддавались, та надаються Відповідачем.

Проте, в липні 2007 р. Конституційний суд України розглядаючи справу про соціальні гарантії громадян, визнав положення п.7 та п.14 ст.71 Закону України "Про Державний бюджет на 2007 рік" (якими саме зменшується розмір допомог в 2007 році), як такі, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), оскільки цей закон ("Про Державний бюджет на 2007 рік") не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов'язків, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України.  Розглядаючи порушене питання, Конституційний Суд України виходить з правових позицій, висловлених ним, зокрема, у Рішенні від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 у справі про соціальні гарантії громадян, та у Рішенні від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 у справі щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України. Ці позиції полягають у тому, що: „Закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України - він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом НЕ МОЖУТЬ ВНОСИТИСЯ ЗМІНИ, ЗУПИНЯТИСЯ дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України" (абзац 6 пункту 4 мотивувальної частини Рішення № 6-рп/2007); „Законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони" (абзаци третій, четвертий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення № 10-рп/2008).

Рішенням Конституційного Суду України від 09 липня 2007 року N 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян) визнано неконституційним положення пункту 7 статті 71 в частині зупинення на 2007 рік дії статей 41. 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" щодо встановлення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Таким чином, Рішенням Конституційного Суду України по справі №6-рп/2007 від 09.07.2007р. було відновлено дію ст. 41, 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ".

В травні 2008 р. Конституційний суд України виніс аналогічне Рішення, стосовно неконституційності положень Закону України "Про Державний бюджет на 2008 рік".

  Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. по справі №10-рп/2008 знов було відновлено дію ст. 41, 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

27.11.2008 р. Конституційним судом України винесено Рішення №26-рп/2008, яким остаточно вирішено питання щодо невідповідності Конституції України (неконституційність) норм закону про Державний бюджет України, що змінюють інші закони, суть якого полягає в тому, що: Закон про Державний бюджет України створює належнi умови для реалізації законiв України ухвалених до його прийняття.

Тобто відповідно до Конституції, Закон про Державний бюджет України ґрунтується на діючих законах, а не змінює їх (закони) з метою зменшення видаткової частини бюджету.

         Згідно ст.46. ЗУ «Про Державний бюджет на 2009 рік» Допомога при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" призначається і здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. (правова позиція КСУ. т.е. розмір - це та категорія котра виходить з поняття змісту суб’єктивного права і встановлюється Законом, а не Постановою КМУ, а Законом 2240 визначено чітко – в розмірі прожиткового мінімуму, компетенція КМУ - визначати тільки порядок!)

 З'ясовуючи питання про можливість застосування правовідносин Закону України “Про Державний бюджет України на 2009рік”, Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», Постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1751 я виходжу з наступного:

Відповідно до статті 9 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

         Крім того, згідно з абзацом 1 п.19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 “Про незалежність судової влади,” звернуто увагу на те, що відповідно до ст. 8 та 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод.

         Відповідно до частин 2,3 статті 22 Конституції України конституційні права гарантуються, а держава повинна утримуватись від прийняття будь-яких актів, які призводили б до скасування чи звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

         Частиною 1 ст. 5 Закону України Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" встановлено, що загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснюється за принципами державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав.

         Відповідно до ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

         Таким чином, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку є формою соціального забезпечення громадян. Тобто, фактично, ця моя вимога щодо виплати допомоги по догляду за дитиною є формою реалізації конституційного права громадян на соціальний захист.

Також, зупинення дії положень законів, якими визначено права і свободи громадян, їх зміст та обсяг, є обмеженням прав і свобод, і може мати місце лише у випадках передбачених Конституцією України, в умовах воєнного або надзвичайного стану на певний строк.

 

            На підставі статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їм.

 

         Таким чином, будь-які закони та нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини стосовно прав та свобод громадян, у тому числі Закон України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 року № 13, Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1751 мають відповідати вимогам Конституції та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

 Тобто, в 2007-2010 роках допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, повинна надаватися в розмірах, встановлених згідно ст. 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»,  не менш встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

         Враховуючи вищенаведене, Відповідач повинен був надавати мені допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з урахуванням змін в законодавстві щодо розміру даних державних допомог. 

         Проте ним (Відповідачем) протягом 2007-2010 років були враховані лише зміни щодо обмеження розміру допомоги (відповідно до Законів України про Державний бюджет), а зміни (відповідно Рішень Конституційного Суду України) щодо скасування таких обмежень проігноровані.

15.12.2009 р., мною, до Відповідача була направлена заява з проханням здійснити перерахунок розміру призначеної мені допомоги при народженні дитини, та виконати доплату по цьому виду допомоги, та аналогічно здійснити перерахунок та виконати доплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.( копія заяви до Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради у м.Ужгород-Додаток№3)

         Своїм листом № 10/А-813 від 19.01.2010р., Відповідачем, мені у здійсненні перерахунку допомоги по догляду за дитиною було відмовлено, з причин того, що на 2007 рік був передбачений відповідний до ЗУ «Про Державний бюджет на 2007 р» обсяг видатків,а прохання здійснити перерахунок розміру призначеної мені допомоги при народженні дитини було зовсім проігноровано, що свідчить про формальне,безвідповідальне відношення Відповідача до цієї справи.( копія листа(відповіді) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради  у м.Ужгород-Додаток№4)

         З метою досудового вирішення спору ( ст.23 ЗУ "Про допомогу сім`ям з дітьми" і п.4 ст.99 КАС), 20.01.2010р.,мною була подана Скарга, щодо дій Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, в Головне управління праці та соціального захисту населення Закарпатської ОДА.(копія Скарги - Додаток№5). Своїм листом №28/01-21 від 25.01.2010р., мені у здійсненні перерахунку допомоги по догляду за дитиною було також відмовлено, з причин того, що на 2007 рік був передбачений відповідний до ЗУ «Про Державний бюджет на 2007 р» обсяг видатків,а прохання здійснити перерахунок розміру призначеної мені допомоги при народженні дитини було знов проігноровано. Більш того,останній абзац відповіді  свідчить про формальне та безвідповідальне відношення посадових осіб до своїх обов`язків.(копія листа(відповіді)-Додаток№6)

 Відмовивши у здійсненні перерахунку та виконанні доплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, Відповідач порушив мої права, по-перше, щодо отримання соціальної допомоги, яка надана мені Конституцією України, по-друге, щодо отримання допомог відповідно до норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ".

Таким чином, я вимушена виконати вказані перерахунки розміру державних допомог самотужки та захищати свої права у суді, керуючись положеннями Конституції України щодо права звернення до суду для захисту прав безпосередньо на підставі Конституції України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Рішеннями Конституційного Суду України від 09.07.2007 р. №6-рп/2007, від 22.05.2008 р. №10-рп/2008, від 27.11.2008 р. №26-рп/2008, Кодексом адміністративного судочинства України, Цивільним Кодексом України та іншими документами.

 Розрахунки суми допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, які повинні мені надаватись у 2007-2010 рр., та діюче законодавче обґрунтування, виконання мною таких розрахунків, наведено нижче: 

 Призначаючи допомогу при народженні дитини в зменшеному розмірі, було порушено моє право, яке надано мені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", щодо отримання допомоги саме в розмірі кратному 22,6 прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Постановою №9 Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», визначений обов’язок суду оцінювати зміст закону з точки зору його відповідності Конституції та застосувати тільки той закон, який ґрунтується на Конституції і не суперечить їй.

Постановою №8 Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року  « Про незалежність судової влади », звернуто увагу на те, що відповідно до статей 8 та 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод. Фізичним та юридичним особам, для захисту порушених прав відповідно до частини 3 статті 8 КАС України, гарантується звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції.

На час розгляду судом даного позову відповідь на питання конституційності (відповідності Конституції України) норм Закону України "Про Державний бюджет на 2007 рік" про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" вже надані Конституційним Судом України, а саме - таки норми визнані неконституційними. 

Таким чином, суд має достатні підстави визнати що, дана допомога повинна бути призначена мені згідно ст. 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. 

Відповідно до вимог ст.62 ЗУ від 19.12.2006 № 489-V«Про державний бюджет України на 2007рік» розмір прожиткового мінімуму для особи віком до шести років становить: з 01 січня 2007року по 31 березня 2007 року - 434,00 (чотириста тридцять чотири) гривні на місяць, з 01 квітня 2007 року по 30 вересня 2007 року – 463,00 (чотириста шістдесят три) гривні на місяць, з 01 жовтня 2007 року по 31 грудня 2007 року – 470,00 (чотириста сімдесят гривень) на місяць.

Прожитковий мінімум станом на 20.06.07р (дата народження доньки) становив 463 грн. Таким чином, розмір призначеної відповідачем державної допомоги при народженні дитини повинен був складати : 463 грн. х 22,6 = 10463 грн.80 коп., а відповідачем була призначена допомога в розмірі 8500грн., що на 1963 грн.80коп. менше належного розміру. Таким чином, сума допомоги при народженні дитини, яка підлягає стягненню з Відповідача,дорівнює 1963,80грн.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначена мені з  жовтня 2007 р.

Призначаючи допомогу в зменшеному розмірі Відповідач, по-перше, порушив моє конституційне право на отримання допомоги не нижчої за розміром ніж прожитковий мінімум, по-друге, порушив право, яке надано мені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо отримання допомоги саме в розмірі прожиткового мінімуму(для працездатних осіб).

         На час розгляду судом даного позову, відповідь на питання конституційності (відповідності Конституції України) норм Закону України "Про Державний бюджет на 2007 рік" про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", вже надані Конституційним Судом України, а саме - таки норми визнані неконституційними. Крім того, встановлений частиною 2 статті 95 Конституції України, частиною 2 статті 38 Бюджетного кодексу України перелік відносин, які регулюються Законом України про Державний бюджет є вичерпним, а тому цей закон не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов'язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України, у тому числі Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", та не може будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин.

Звертаю увагу Суду на те, що вже після визнання неконституційними скасування статей 42, 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", Законом України № 309-VІ від 03.06.2008 року були внесені зміни до зазначеного вище Закону, але такі зміни не торкалися прав застрахованих осіб на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таким чином, і після внесення змін 03.06.2008 року застраховані особи як і раніше отримали право на допомогу саме на підставі Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

         Відповідно до ч.4 ст.9 КАС України у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вище юридичну силу.

         Приймаючи до уваги, що Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2007 року № 13 та Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року № 1751 не відповідає статті 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", суд зобов'язаний застосовувати правовий акт, який має вищу юридичну силу, тобто, Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням".

 

         Таким чином, суд має достатні підстави визнати що, дана допомога повинна бути призначена мені згідно статті 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" у розмірі не менш встановленого законом прожиткового мінімуму (для працездатних осіб).( . Розрахунок недоотриманої суми - Додаток№8,Таблиці 1,2,3,4,5) Своїми діями Відповідач грубо порушив мої права на гарантовану державою матеріальну підтримку материнства і належний соціальний захист.

         При цьому слід підкреслити, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на весь час її надання, а не на деякий період її отримання. Цитую Постанову КМ України від 27.12.2001 р. «Про Порядок призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми»:  

«18. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих осіб та осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб - з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення.»

         Жодним нормативно-правовим актом не зазначено, що початок нового календарного року є підставою для перепризначення розміру допомоги.  Пунктом 57, зазначеної Постанови КМ України, встановлена єдина підстава для перерахунку розміру допомоги без звернення осіб - цє зміна прожитого мінімуму.  Цитую:

 

«57. У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку перераховуються без звернення осіб, яким вони призначені, з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум .»

         Коригування розміру допомоги в сторону її зменшення заборонено нормами ст.ст. 22, 46 Конституції України, якими визначено що, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав; а соціальні виплати та допомоги, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

            Згідно ч. 2 статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" дана допомога надається у формі матеріального забезпечення у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) у період цієї відпустки, тому при розрахунку повинен враховуватись розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

 Говорячи про те, що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі (ст.58 Конституції), вважаю за потрібне зазначити наступне:

 Рішення Конституційного Суду України як офіційний акт — це формально встановлений документ, який видається від імені і в межах компетенції Конституційного Суду України, містить владний обов'язковий до виконання припис щодо конституційності або неможливості (неконституційності) застосування норми права. До повноважень Конституційного Суду України належить не прийняття або зміна якогось закону чи інших правових актів, а лише вирішення питань про відповідність Конституції України законів та інших правових актів (ст. 147 Конституції).

         Якщо закони та інші правові акти не відповідають Конституції України, вони за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині (ч.1. ст. 152 Конституції) (тобто за Конституцією вони не мали право на існування). І як наслідок - згідно ч. 2. ст. 152 Конституції вони з дня ухвалення такого рішення втрачають чинність (тобто «втрачають юридичну силу»).

         Отже втрата юридичної сили за Рішенням КСУ ні в якому разі не говорить про те, що до втрати чинності ці неконституційні норми відповідали Конституції України. А навпаки підтверджують неправомірність існування та застосування таких норм із самого початку їх існування як таких, що не відповідають Конституції – Основному Закону України.

         Саме тому існує й ч. 3. ст.152 Конституції, згідно якої матеріальна шкода, завдана актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку. Рішення Конституційного Суду мають обов'язковий характер і спрямовані на всіх суб'єктів права. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції). Відповідно до пункту 5 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 р. та пункту 6 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. - це рішення має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень, статей зазначених законів, що визнані неконституційними. Таким чином, якщо будь-який закон був прийнятий з порушенням ч.3 статті 22 Конституції України, а саме - зменшив право людини на отримання яких-небудь виплат, пільг, компенсації, то такий закон не може застосовуватись, і повинен діяти первісний закон, який дав людині право на вказану виплату, пільгу чи компенсацію. Утверджуючи та забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно до частини 2 статті 6, частини 2 статті 19, частини 1 статті 68 Конституції України вони є загальнообов'язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Невиконання державою своїх соціальних зобов'язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення засад соціальної правової держави. Зазначені вимоги до держави викладені і у статті 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої), вчиненої 3 травня 1996 року у м. Страсбурзі, яка підписана від імені України 7 травня 1999 року у м. Страсбурзі, ратифікованої Законом України від 14 вересня 2006 року № 137-V, відповідно до якої держава зобов'язана підтримувати функціонування системи соціального забезпечення, її задовільний рівень, докладати зусиль для її поступового посилення.

          При розгляді справи «Кечко проти України» (заява № 63134/00) від 8 листопада 2005 року (ОВУ 2006, 12 від 05.04.2006, ст. 850) Європейський Суд з прав людини зазначив, що в межах свободи дій держави визначати, які надбавки виплачувати своїм робітникам з державного бюджету. Держава може вводити, призупиняти чи припиняти виплату цих надбавок, додаючи відповідні зміни до законодавства. Однак, якщо чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок і дотримані всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти в цих виплатах, поки відповідні положення є чинними (п.23 рішення суду). У зв'язку з цим, Європейський Суд не взяв до уваги позицію Уряду України про колізії двох нормативних актів – Закону України, відповідно до якого встановлені надбавки з бюджету і який є чинним і Закону України «Про Державний бюджет» на відповідний рік, де положення останнього Закону, на думку Уряду України, превалювали як спеціальний закон. Суд не прийняв аргумент Уряду України щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань.

 На час розгляду судом даного позову, відповідь на це питання  Ужгородського  міськрайонного Суду Закарпатської області  вже є.( Постанова Ужгородського міськрайонного Суду Закарпатської області №7355844 по справі № 2а –5436/09 від 23 грудня 2009 року,Постанова Ужгородського міськрайонного Суду Закарпатської області №5076436 по справі № 2а - 4675/09 від 19 жовтня 2009 року,  Постанова Ужгородського міськрайонного Суду Закарпатської області №7355848 по справі № 2а –5489/09  від 07 грудня 2009 року,Постанова Ужгородського міськрайонного Суду Закарпатської області №7355834 по справі № 2а –4861/09 від 24 грудня 2009 року). Тому мої порушені права повинні бути відновлені судом в повному обсязі відповідно до норм законодавства.

 Прошу Суд звернути увагу на те, що - погоджуючись з Відповідачем та визнаючи правомірність використання ним у відносинах по наданню "допомоги" норм законів «Про Державний бюджет України на 2007, 2008, 2009 роки» зі звуженим розміром допомоги, які обмежують права, надані мені та моїй дитині (Законом України «Про Державну допомогу сім'ям з дітьми»; Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»; та інші.), та являють собою - посяганням на наші з дитиною конституційні права (право на достатній життєвий рівень, право на соціальний захист)- Суд легалізує дії Відповідача, та узаконить ці посягання.

Вважаю за необхідне звернути увагу Суду на те, що призначення та виплата Відповідачем розміру допомоги нижче від прожиткового мінімуму, надає мені право вимог, щодо стягнення з останнього різниці між фактично отриманою допомогою та прожитковим мінімумом одночасно з наступних підстав:

 1. як недоплата суми допомоги, яка гарантована мені ст. 46 Конституції України, тобто як недоотримана сума допомоги (на підставі ст. 46 Конституції України, ст. ст. 6, 8, 9, 21, 104 Кодексу Адміністративного судочинства України);
 2. як матеріальна шкода (на підставі ст.56 «Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень);
 3. як борг, який виник на підставі порушення моїх прав щодо отримання допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми». Якщо зі змісту конституційної норми випливає необхідність додаткової регламентації її положень законом, суд при розгляді справи повинен застосувати тільки той закон, який грунтується на Конституції і не суперечить їй.
 4. Також, коли закон, який був чинним до введення в дію Конституції чи прийнятий після цього, суперечить їй , Суд безпосередньо застосовує Конституцію.

На 2007 рік (Закон № 489 – V от 19.12.2006)був встановлений наступний прожитковий мінімум, в розрахунку на місяць, для працездатної особи: з жовтня 568,00 гривень. Відповідно до статті 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», був встановлений наступний прожитковий мінімум в розрахунку на місяць для працездатної особи:з 1 січня – 633,00 гривні, з 1 квітня - 647,00 гривень, з 1 липня – 649,00 гривень, з 1 жовтня – 669 гривень. Відповідно до статті 54 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» був встановлений прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, в розмірах, що діяли у грудні 2008 року (тобто 669,00 гривень на місяць для працездатної особи). Згідно Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 року № 1646-VI,  з 1 листопада 2009р  прожитковий мінімум складає 744 грн.,а  з 1 січня 2010 року становитиме 869 грн.

         Зважаючи на те, що в період з жовтня 2007 року по 31 січня 2010 року (по дату повного місяця мого звернення в суд), Відповідач продовжував нараховувати мені невірно призначену допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за 2007, 2008, 2009 та 2010 роки  я недоотримала таку суму допомоги:

- щомісячна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:

-  з жовтня 2007 року по 31 грудня 2007 року: 991,17 гривень (детальний розрахунок в таблиці 1 Додатку №8).

-  З 01січня 2008 року по 31 грудня 2008 року:6064,80 гривень (детальний розрахунок в таблиці 2 Додатку №8).

-  з 01 січня 2009 року по 31 грудня 2009року:6448,80 гривень(детальний розрахунок в таблиці 3 Додатку №8).

-  з 01 січня 2010 року по 31 січня 2010 року:727,48,00 гривень(детальний розрахунок в таблиці 4 Додатку №8).

Таким чином, загальна сума недоплаченої мені допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за весь період  становить 14758,54 гривень (зведений розрахунок в таблиці 5  Додатку №8).

Згідно Статті 52. Закону України «Про загальнообов`язкове державне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», суми матеріального забезпечення, не одержані з вини органу, що призначає матеріальне забезпечення, виплачуються застрахованій особі за минулий час з дотриманням вимог законодавства про індексацію грошових доходів населення. Інфляційні втрати щодо заборгованості (грошового зобов’язання) – це своєрідне «здешевлення», якого зазнає заборгованість (грошове зобов’язання) внаслідок інфляції. Вiдповiдно до вимог ст. 2. Закону України від 03.07.1991 р. № 1282-XІІ «Про індексацію грошових доходів населення» (ВВР, 1991, N 42, ст.551) (далі – Закон про індексацію) (у редакції до внесення змін Законом № 107 від 28.12.2007 «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», які визнано неконституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008), соціальна допомога відноситься до категорії виплат, якi підлягають індексації.

Цитую: «Підтримання купівельної спроможності встановлених законодавством України соціальних виплат, що мають цільовий і разовий характер, здійснюється шляхом підвищення державних соціальних гарантій та інших виплат, виходячи з яких визначаються розміри соціальних виплат, які є об'єктами індексації. Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення».

Підстави для проведення індексації визначає ст. 4 Закону про індексацію:

«Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 101 відсотка».

         Відповідно до статті 6 Закону про індексацію «У разі виникнення обставин, передбачених статтею 4 цього Закону, у встановленому законом порядку здійснюється перегляд розмірів: заробітної плати; пенсій; державної соціальної допомоги; стипендій, що виплачуються студентам державних та комунальних вищих навчальних закладів». Статтею 5 Закону про індексацію визначені і джерела коштів на проведення індексації грошових доходів населення. Це: «Індексація пенсій, інших виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших видів соціальної допомоги проводиться відповідно за рахунок Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, за рахунок коштів Державного бюджету України». Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісячно і публікуються, зокрема, у газеті "Урядовий кур'єр". Повідомлені друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України  ці показники, згідно зі статтями 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію", є офіційними і можуть використовуватись для визначення розміру завданих збитків.» - так йдеться в Роз’ясненні ВАСУ від 12.05.99р. N 02-5/223 «Про деякі питання, пов'язані з застосуванням індексу інфляції». Вказане Роз’яснення не було єдиним документом, котрим здійснювались спроби врегулювати порядок розрахунку інфляційних. В той же час, головним роз’яснювальним документом в судовій практиці щодо даного питання, є беззаперечно лист Верховного суду України від 03.04.97р. N 62-97р. «Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ». Щодо обчислення сум компенсації, докладні роз’яснення з наведенням прикладів надає Постанова Кабінету міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 159 «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати».

Згідно з Постановою формула розрахунку має такий вигляд: (сума боргу × індекс інфляції %) – сума боргу = сума індексу інфляції.

Щодо 3 % річних, то про це йдеться у ч. 2 статті 625 Цивільного Кодексу України: «Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом».

          Згідно ст. 152 Конституції України матеріальна шкода, завдана фізичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.    Згідно з положеннями ч.1 Ст. 56 Конституції: «Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні службових обов’язків».

         Виходячи з вищенаведеного, зроблені мною розрахунки виглядають таким чином :

 1. Борг,що утворився через недоплату державної допомоги при народженні дитини -      1963,80грн.(Додаток 7);
 2. Борг, що утворився через недоплату державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку -

14232,25 грн. (Додаток 8, Таблиця 5);

 1. На ці суми  нарахований % інфляції -  9256,04 грн.(Додаток 9);
 2. 3 % річних – 763,56 грн.(Додаток 9);
 3. 5.     Усього борг у % інфляції та 3 % річних становить  –

26215,65 грн.(Додаток 9);

 1. 6.     Моральну шкоду оцінюю в сумі: 8000 грн.;    

 

 Згідно з положеннями Ст. 68 Конституції: «Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

 

    Підсумовуючи вищенаведене, окремо прошу суд звернути увагу на положення ст.ст. 8,9 та ст.71 Кодексу Адміністративного судочинства України, якими законодавець встановлює що, суд при вирішенні адміністративної справи повинен: 

-          керуватися принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави;

-          застосувати принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини;

-         гарантувати право звернення до адміністративного суду для захисту прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України;

-         не відмовляти в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини;

-         вирішувати справи на підставі Конституції та законів України;

-         у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу;

-         у разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, застосовувати закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону виходити із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права);

-         враховувати, що у справах про протиправність дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок, щодо доказування правомірності своїх дій чи бездіяльності, покладається на відповідача.

 

 На підставі вищенаведеного, керуючись:

Статтями 8, 21, 22, 46, 64, 152 Конституції України (щодо дії в Україні верховенства права, гарантії звернення до суду безпосередньо на підставі Конституції, дії Конституції як акта найвищої юридичної сили, непорушності конституційних прав, заборони звуження та обмеження змісту та обсягу існуючих прав, права на соціальний захист та розмір соціальних виплат як не нижчих за прожитковий мінімум, права на відшкодування матеріальної шкоди завданої дією неконституційних положень законів);

Постановою №9 від 01.11.1996 р. Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя".

         Статтями 41-43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (щодо розміру допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

         Рішенням Конституційного Суду України № 6-рп/2007 від 09.07.2007 р. (щодо неконституційності положень законів про обмеження розміру державних допомог);

         Рішенням Конституційного Суду України № 10-рп/2008 від 22.05.2008 р. (щодо неконституційності положень законів про обмеження розміру державних допомог);

         Рішенням Конституційного Суду України №26-рп/2008 від 27.11.2008 р. (щодо тлумачення ст. 95 Конституції України);

Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 року у справі №1-31/2000 за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про чинність Закону України „Про рахункову палату”, офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України „Про Конституційний Суд України” стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України);

 Листом Міністерства юстиції від 29.07.2008 № 337-0-2-08-19 «Щодо практики застосування норм права у разі колізії»;

         Пп.3 п.1 ст.22, ст. 102 Бюджетного Кодексу України (щодо визначення головних розпорядків коштів; порядку фінансування видатків місцевих бюджетів);

         Постановою КМ України № 256 від 04.03.2002 р. «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

         Постановою КМ України від 27.12.2001 р. «Про Порядок призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми»;   

  статтями 2, 4, 11, 16, 22, 170,173, 509, 541, 543, 610, 623, 1173,1175 Цивільного Кодексу України (щодо права захисту своїх прав, відшкодування збитків як способу захисту майнових прав, відшкодування шкоди завданої дією неконституційних положень законів);

          статтями 6, 8, 9, п.1 ст.17, пп.1 п.1 ст. 18, п.2 ст.19, п.п.1, 2 ст.21, ст. 71, ст.ст. 104-106, ст. 254-256, п.3 Розділу VII Кодексу Адміністративного судочинства України (щодо права на звернення до адміністративного суду, верховенства права та законність, підсудності справи, обов’язку відповідача щодо доказування правомірності своїх дій, форми та змісту адміністративного позову, негайного виконання рішення);

         статтею 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (щодо розміру судового збору), 

         ст. 2, 4, 5, 6 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»

         ст. 19, 21, 22 Закону України "Про інформацію"

         роз’ясненням ВАСУ від 12.05.99р. N 02-5/223 «Про деякі питання, пов'язані з застосуванням індексу інфляції»

 листом Верховного суду України від 03.04.97р. N 62-97р. «Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ»,

 постановою Кабінету міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 159 «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати».

ч.1 ст.17 Закону України «Про виконання рішення та застосування практики Європейського Суду з прав людини»

Постановою Ужгородського міськрайонного Суду Закарпатської області №7355844 по справі № 2а –5436/09 від 23 грудня 2009 року 

Постановою Ужгородського міськрайонного Суду Закарпатської області №5076436 по справі № 2а - 4675/09 від 19 жовтня 2009 року 

Постановою Ужгородського міськрайонного Суду Закарпатської області №7355848 по справі № 2а –5489/09  від 07 грудня 2009 року

Постановою Ужгородського міськрайонного Суду Закарпатської області №7355834 по справі № 2а –4861/09 від 24 грудня 2009 року

    

    ПРОШУ :

1.  Визнати неправомірними дії Відповідача, щодо відмови здійснення перерахунку та виплати доплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 1. 2.    Негайно стягнути, на мою користь, з Відповідача недоотриману,внаслідок невиконання останнім вимог законодавства України, допомогу при народженні дитини, в розмірі  1963,80 грн.

3.  Негайно стягнути, на мою користь, з Відповідача недоотриману, внаслідок  невиконання    останнім  вимог законодавства України, суму допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею  трирічного віку за період з жовтня 2007 р. по січень 2010 р., в розмірі  14232,25 грн.

4.  Стягнути, на мою користь, з Відповідача суму % інфляції, за весь час прострочення, в розмірі  9256,04 грн. 

5.  Стягнути, на мою користь, з Відповідача 3% річних від недоотриманої простроченої суми, в розмірі  763,56 грн. 

 1. 6.    Стягнути, на мою користь, з Відповідача моральну шкоду, яку я оцінюю в розмірі  8000 грн.

7.  Стягнути, на мою користь, з Відповідача витрати по судовому процесу в повному обсязі .

8.  Зобов’язати Відповідача  в подальшому виплачувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  у відповідності з нормами діючого законодавства, але не менше прожиткового мінімуму, гарантованого Конституцією.

9.  Ухвалити постанову про задоволення позовних вимог у повному обсязі.

10.  Зобов’язати Відповідача виконати постанову суду, за цим позовом, негайно.

11.  Зобов'язати Відповідача надати звіт про виконання рішення суду і встановити  строк  подання  зазначеного  звіту.

 

 

 

 

Додатки:

 

1.  копія Свідоцтва про народження дитини (2 примірники);

2.  копія довідки про розмір соціальних допомог за 2007-2009рр .

3.  копія заяви до Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської   ради у м.Ужгород;

4.  копія листа(відповіді) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради  у м.Ужгород;

5.  копія Скарги щодо дій Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради в Головне управління праці та соціального захисту населення Закарпатської ОДА;

6.  копія листа(відповіді) Головного управління праці та соціального захисту населення Закарпатської ОДА;

7.  розрахунок недоотриманої суми допомоги при народженні дитини;

8.  розрахунок недоотриманої суми допомоги по догляду за дитиною;

9.  розрахунок недоотриманої суми з урахуванням %інфляції та 3%річних;  

10.   копія витягу з наказу про надання декретної відпустки (1 примірник + 1 копія);

11.   копія трудової книжки;

12.   копія позову для Відповідача з додатками (1 примірник);

13.    копія паспорту Агафонової Анастасії В`ячеславівни (2 примірники)

14.  копія ідентифікаційного номеру Агафонової Анастасії В`ячеславівни(2 примірники)

15.  квитанція про сплату судового збору в розмірі 3,40 грн. (оригінал);

 

 

        01.02.2010р.                                                                Агафонова А.В.

Комментарии

Вопрос

Добрый день! Взяла данный иск за основу и готовлю свой иск в Оболонский суд г.Киева. В вашем иске приводятся решения  ужгородских судов - для того, чтобы указать на положительные решения судов по данному пвопросу? А мне в своем иске обязательно указывать решения судов Киева?

 

SerChubov аватар

иск

Я просмотрел решения нашего суда,все оказались положительными.Поэтому решил на них сослаться,в надежде не оказаться в числе первых отказников.

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:
http://kievritual.com.ua сколько стоит кремация в киеве: работа крематорий в киеве.