• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

Клопотання щодо звернення до суду (по дітям війни)

Страница для печатиПослать другу

Клопотання щодо строку звернення до суду

 

В провадженні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу знаходиться адміністративна справа, розпочата за моїм адміністративним позовом  про визнання протиправними дій та бездіяльності Управління Пенсійного Фонду України у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу (далі – Відповідач), донарахування та стягнення сум підвищення до пенсій дітям війни.

Відповідачем було заявлено про пропущення мною строку звернення до адміністративного суду.

Вважаю ці дії Відповідача як зловживання його процесуальними правами, які вступають у протиріччя з його процесуальними обов'язками: зокрема, обов'язок доказування правомірності своїх дій, рішень та бездіяльності, в разі заперечення проти позову, покладений на суб’єкта владних повноважень частиною 2 статті 71 КАС України, а також загальної Конституційної компетенції органу, наділеного владними повноваженнями. Такі зловживання ставлять під сумнів мою можливість реалізації конституційного права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ч.2 Ст.55 Конституції України)), права, яке положеннями ст.64 Конституції

Частиною 2 статті 64 Закону України від 09.07.2003 №1058-ІV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» встановлено обов’язки Виконавчої дирекції Пенсійного фонду, до яких, зокрема, віднесено обов’язок письмово інформувати застрахованих осіб про порядок призначення, безпосередньо про призначення  пенсії, її розмір, порядок виплати тощо.

Але Управлінням Пенсійного Фонду України у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу ніколи не повідомлялося мені про порядок та розмір нарахованої пенсії та її складові, як то розрахунковий розмір пенсії за віком, доплата до прожиткового мінімуму, доплата за понаднормативний стаж, надбавка дітям війни, тощо. Мені було відомо лише загальний розмір нарахованої пенсії, яку я отримувала щомісяця в установі банку.

 

Мій статус особи похилого віку для мене створює деякі обмеження щодо здійснення матеріальних витрат (як то отримання доходу лише у вигляді пенсії, який для мене є єдиним засобом існування, необхідність придбання ліків або заощаджень на них у зв’язку із станом здоров’я, що є характерним для мого віку).

Тому єдиним постійним джерелом будь-якої офіційної інформації щодо політичного, соціального та економічного стану в Україні для мене є телебачення як засіб масової інформації. Відсутність постійних підписань на отримання спеціальних юридичних видань, зумовлена насамперед обмеженістю матеріальних можливостей. Зазначені чинники, а також відсутність спеціальної відповідної освіти та, як слідство, юридична необізнаність, робить для мене неможливим самостійне здійснення своєчасного аналізу змін діючого законодавства, а головне аналізу відповідності цих змін Конституції України як Основному Закону України.

 

Тому саме про факт порушення прав дітей війни мені стало відомо лише після висвітлення зазначених подій у засобах масової інформації на початку 2009 року, а також судової практики, яка склалася в 2009 році при вирішення спорів даної категорії, а щодо факту порушення особисто мого права - після отримання 30.10.2009 року відповіді від Відповідача (копія надана у додатках до Адміністративного позову) на моє звернення.

До отримання зазначеної відповіді спору про невиплачені кошти не існувало, тому підстав для звернення до суду не було. Адже до моменту отримання відповіді я вважала, що всі нарахування та виплати Управлінням Пенсійного Фонду України у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу здійснюються у відповідності до діючого законодавства, у тому числі згідно із Законом України «Про соціальний захист дітей війни».

Навіть після ухвалення Конституційним Судом України відповідних рішень у мене не було підстав сумніватися у тому, що зазначені рішення будуть виконані. А відсутність проведення доплат у відповідності до зазначених рішень Конституційного Суду України я розуміла як тимчасову недоплату сум призначених пенсій.

Лише зазначена відповідь на моє звернення є єдиним наданим мені офіційним документом,  що містить інформацію щодо факту невиплати мені (особисто) як дитині війни підвищення до пенсії у відповідності до ст.6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», та підтвердженням того, що Управління Пенсійного Фонду України у Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу вважає свої дії цілком правомірними та законними та заперечує можливість проведення необхідних доплат.

 

Частиною 4 статті 99 КАСУ визначено, що «якщо законом встановлена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то обчислення строку звернення до адміністративного суду починається з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень».

Оскільки виплата підвищення пенсії дітям війни здійснюється органами Пенсійного фонду, в даному випадку слід застосовувати порядок оскарження дій виконавчих органів Пенсійного фонду, встановлений статтею 105 Закону України від 09.07.2003 №1058-ІV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», а саме: оскарження дій (бездіяльності) виконавчих органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб здійснюється відповідно до законодавства про звернення громадян, а також у судовому порядку.

У відповідності із Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. №393/96-Вр із змінами та доповненнями, який згідно преамбули, забезпечує громадянам України можливості для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення (ч.1 ст.1) В розумінні ст.3 Закону України «Про звернення громадян» заява – це, зокрема, звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів.

Причому зазначеним Законом не встановлено терміну звернення щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів.

Отже, керуючись нормами ч.1 ст.1 Закону України «Про звернення громадян» в порядку досудового вирішення питання щодо відновлення моїх прав, як уже зазначалося, я зверталася до Відповідача із відповідною заявою про здійснення доплати невиплачених сум, але у відповідь отримала відмову. У зв’язку з цим я змушена звернутися до суду.

 

Таким чином, враховуючи, що отримана мною від Відповідача 30.10.2009 р. відповідь на звернення є одночасно і єдиним офіційним наданим мені документом, що свідчить про відмову Відповідача дотримуватися закону та про те, що ніяких доплат Відповідачем у добровільному порядку здійснюватися не буде; а також зазначена відповідь є результатом проведення досудового врегулювання. Отже, саме з дати її отримання у відповідності із приписами ч.4 ст.99 КАС України може бути враховано початок перебіг строку звернення до суду. Оскільки відповідь на своє звернення я отримала 30.10.2009 р., а до суду звернулася у листопаді 2009 року, тобто в межах річного строку звернення.

Крім того, порушення моїх прав відповідачем носять не разовий, а триваючий характер, продовжувались з початку 2006 року, не були виправлені та тривають по теперішній час, тому є безпідставним заява щодо пропуску мною до суду.

 

Також у відповідності до ч.2 ст.87 Закону України від 05.11.1991 р. №1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення» із змінами «суми пенсії, не одержані своєчасно з вини органу, що призначає або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком».

Крім того, державні соціальні гарантії, зокрема підвищення до пенсії дитині війни, право на які передбачене чинним законодавством, є додатком до основних джерел існування, необхідною складовою конституційного права на забезпечення достатнього життєвого рівня, передбаченого статтею 48 Конституції України, тому право на соціальний захист не може бути обмежено і строк позовної давності на соціальні виплати не поширюється.

 

Відповідно до ч. 2 ст. З Конституції України, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, держава відповідає перед людиною за свою діяльність, забезпечення прав є головним обов'язком держави.

Таким чином, відмова в поновленні строку звернення до суду з метою захисту прав на отримання гарантованих мені як дитині війни державою Україна соціальних гарантій,  може обмежити, насамперед, права, надані Конституцією України (гарантія невідчужуваності та непорушності прав і свобод людини – ст.21, недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів – ч.3 ст. 22, гарантія на звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України – ст. 8, захист судом прав і свобод людини і громадянина, гарантія права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб – ст. 55).

 

Таким чином, керуючись п.3 ч. 3 ст.49 Кодексу адміністративного судочинства України, я звертаюсь до суду з проханням застосувати ч.4. ст.99 для обчислення строку звернення до суду з адміністративним позовом, а тому задовольнити клопотання про його поновлення та не застосовувати ч.1. ст.100 КАСУ для відмови в позовних вимогах.

Комментарии

Спасибки за клопотання! оно

Спасибки за клопотання! оно опять актуально в свете решения КСУ от 09.09.2010. Уважаемая Anvitasa`s, какие шансы, что такое клопотання удовлетворит суд?! может веточку подскажите, где это обсуждается?! а то я тут новичок

 

leonart аватар

Обсуждение темы Детей войны

Обсуждение темы Детей войны на форуме http://zed.in.ua/forum/index.php/board,21.0.html

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: