• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
  • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

Килийский суд, Одесская область

Страница для печатиПослать другу

Решение не понашей теме, а "про стягнення моральної шкоди в зв'язку з невиконанням рішення суду" (по исполнительной службе). Интересно почитать позицию суда.

Р І Ш Е Н Н Я

29 жовтня 2003 р. м.Кілія
ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

Місцевий Кілійський районний суд Одеської області
у складі головуючого - судді Тодорова Д.М.
при секретарі Хмаре О.К.
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом

К
до
Відділу державної виконавчої служби
Кілійського районного управління юстиції в Одеської області

Відділу Державного казначейства України в Кілійському районі Одеської області

Кілійської районної державної адміністрації

Державного казначейства України

Держави Україна
про стягнення моральної шкоди в зв'язку з невиконанням рішення суду,

ВСТАНОВИВ:
Позивачка вказує, що рішенням Кілійського райсуду Одеської області від 14.03.01р. з районного відділу освіти Кілійської районної державної адміністрації стягнуто на її користь за-боргованість по заробітній платі в розмірі 2116грн.47коп.. Протягом двох з половиною років рі-шення суду не виконується, що завдало їй моральнну шкоду, яку вона оцінює у 2116грн.47коп.. Просить визнати бездіяльність відповідачів по виконанню рішення суду не законною і стягнути з них заподіяну їй моральну шкоду.

Ніхто з відповідачів не заперечує, що зазначене рішення суду підлягає обов'язковому виконанню, однак усі відповідачі в задоволенні позову просять відмовити, тому що воно не ви-конано не з їхньої вини, а в зв'язку з тим, що в Державному бюджеті України кошти на виконан-ня зазначеного рішення не закладені.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши письмові матеріали по справі, суд вважає що позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Рішенням Кілійського райсуду Одеської області від 14.03.01р. з районного відділу освіти Кілійської районної державної адміністрації стягнуто на користь позивачки 2116грн.47коп..
На підставі зазначеного рішення виписаний виконавчий лист № 2-490 від 13.03.01р. і направлений до виконання в ВДВС Кілійського районного управління юстиції.

Відповідно до ч.5 ст.124 Конституції України судові рішення обов'язкові до виконан-ня на всій території України.

Згідно ст.25 закону України «Про виконавче провадження» рішення суду від 14.03.01р. підлягало виконанню в 2-х місячний строк з моменту відкриття виконавчого прова-дження.
Виконавче провадження відкрито постановою державного виконавця 03.07.01р..

З моменту відкриття виконавчого провадження пройшло більш 2-х років, однак рі-шення не виконане.

Суд вважає, що не виконанням рішення суду від 14.03.01р. К. заподіяна моральна шкода, тому що після відновлення судом її порушеного конституційного права на працю і своє-часне одержання винагороди за працю (ст.43 Конституції), не виконанням рішення суду пору-шене інше її конституційне право - на судовий захист (ст.55 Конституції), чим порушений вста-новлений Конституцією правовий порядок (ч.5 ст.124 Конституції), що спричинило моральні страждання К. із приводу своєї неповноцінності як громадянина, тому що забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ст.3 Конституції).
Заподіяну позивачці моральну шкоду суд вважає обґрунтованою у розмірі 2116грн.47коп., тобто в розмірі суми, стягненої не виконаним рішенням суду.

Прийнятими державою Україна Конституцією і Законами встановлено, що:

- В Україні визнається і діє принцип верховенства права (ч.1 ст.8 Конституції)
- Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (ч.2 ст.124 Конституції)
- Судові рішення обов'язкові до виконання на всій території України (ч.5 ст.124 Конституції) у 2-місячний термін (ст.25 закону України «Про виконавче прова-дження»)
- Закони України не можуть суперечити Конституції (ч.2 ст.8 Конституції)
- Громадянам гарантується звертання в суд для захисту своїх конституційних прав безпосередньо на підставі Конституції (ч.3 ст.8 Конституції)
- При прийнятті нових законів чи внесенні змін у діючі закони не допускається звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод громадянина (ч.3 ст.22 Консти-туції)
- Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпе-чення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ч.2 ст.3 Конституції)
- Кожний має право на відшкодування за рахунок держави шкоди, заподіяної безді-яльністю органів державної влади (ст.56 Конституції)

Таким чином, встановивши такий правовий порядок, при якому рішення судів підля-гають обов'язковому виконанню на всій території України, держава надала право К. вимагати виконання рішення суду і взяла на себе відповідальність за його не виконання у відповідності до ст.56 Конституції України.

Згідно ч.2 ст.147 Конституції України офіційне тлумачення законів України і Консти-туції України дає Конституційний Суд України.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 3.10.01р. у справі про від-шкодування шкоди державою (справа № 1-36/2001) Конституція України гарантує громадянам право на відшкодування шкоди в порядку ст.56 Конституції за рахунок держави, а не за рахунок коштів на утримання державних органів (абз.2 і 3 п.3, абз.4 і 5 п.5 мотивувальної частини рішен-ня).

Згідно п.3 резолютивної частини Рішення, зазначене Рішення Конституційного Суду України має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції.

Частина 2 ст.25 Бюджетного Кодексу України про недопущення списання коштів з Державного бюджету України, на яку посилається Державне казначейство України, та інші нор-мативно-правові акти, які забороняють списання коштів з Державного бюджету України, супе-речать ч.2 ст.3, ст.56 Конституції України, тому згідно ч.2, 3 ст.8 Конституції України та Рішен-ня Конституційного Суду України від 3.10.01р. не підлягаю застосуванню у даних правовідно-синах.

Таким чином, суд прийшов до висновку, що рішення суду від 14.03.01р. не виконано з вини держави Україна, у зв'язку з чим сума моральної шкоди в розмірі 2 116грн.47коп. підлягає стягненню на користь К. з держави Україна за рахунок коштів Державного бюджету України, а в задоволенні позовних вимог до інших відповідачів слід відмовити.

Вказані кошти підлягають списанню з резервного фонду Бюджету згідно ч.1 ст. 25 Бюджетного Кодексу України та п/п “б” п.6 Постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду Бюджету” № 415 від 29 березня 2002р..

З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (ч.2 ст.124 Конституції), і судові рішення обов'я-зкові до виконання на всій території України (ч.5 ст.124 Конституції), виконання рішення суду про стягнення коштів з держави Україна підлягає виконанню Державним казначейством України згідно ч.1 ст. 25 Бюджетного Кодексу України.
Керуючись ст.ст.15, 30, 202, 203 ЦПК України,

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати незаконним бездіяльність держави Україна по виконанню рішення суду, винесеного від імені держави Україна Кілійським районним судом Одеської області 14.03.01р..

Стягнути з держави Україна за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України на користь К. 2116грн.47коп., що підлягає виконанню Державним казна-чейством України.

В задоволенні позовних вимог до інших відповідачів відмовити.

Рішення може бути оскаржене в Одеський апеляційний суд через Кілійський райсуд протягом місяця з наступного дня після проголошення.смотрите я нашла решение суда по ЗУ "По загальнообов"язкове...", но там только удовлетворили 2007 , а 2008 отказали. прочитайте чем они аргументируют отказ.

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: