Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Скарга в ГУТЗСН (незастрах,мати-одинока,2детей 2006-07 г.г.)

Страница для печатиПослать другу

Головному Управлінню праці та
соціального захисту населення
Чернівецької обласної державної
адміністрації
58018, м.Чернівці, вул. Головна,245,
45537, 45803
*** *** ***,
58022, м.Чернівці, вул.*********
050*******, *****

СКАРГА
щодо дій Управління праці та соціального захисту
населення Шевченківської районної ради

Я, *** *** ***, є матір'ю двох дітей *** *** *** (далі Дитина1) ** лютого 2006 року народження та *** *** ***(далі Дитина2) ** квітня 2007 року народження, що підтверджується свідоцтвами про народження: серія 1-МИ № ****** від **.02.2006 р. та серія 1-МИ № ****** від **.04.2007 р., виданими ВРАЦС Чернівецького міського управління юстиції (копії надаються).
Управлінням праці та соціального захисту населення Шевченківської районної ради (надалі УПСЗН) в березні 2006 р мені було призначено допомогу при народженні дитини на Дитину1 в розмірі 8500 грн.
**.05.2006 р. УПСЗН призначено допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з **.05.2006 р. по **.02.2007 р. (відповідно до наказу з місця роботи) на Дитину1 в розмірі 90 грн. щомісячно. Виплачувалась дана допомога мені з травня по листопад 2006 р, припинено виплати в зв’язку з виходом на роботу.
В квітні 2007 р. мені було призначено допомогу при народженні дитини на Дитину2 в розмірі 8500 грн., а **.08.2007 р. УПСЗН було призначено допомогу по догляду за дитиною до 3-х років на двох дітей в розмірі 90 грн. на кожну дитину. З 01.01.2008 р. розмір допомоги по догляду склав 130 грн. щомісячно на кожну дитину.
**.05.2009 р. мені перераховано розмір допомоги з урахуванням доходів, що склав 390,35 грн. щомісяця на Дитину2, так як Дитині1 виповнилося у лютому 2009 року 3 роки.
З розміром призначених допомог при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не згідна і вважаю їх такими, що не відповідають діючому законодавству України, в звязку з тим, що ст. 46 Конституції України зазначає, що соціальні допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Крім того, ст.15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» передбачено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
Тому, керуючись ст.ст. 1-7, 12 Закона України «Про звернення громадян» 28.10.2009 р. я звернулася до УПСЗН із заявою (копія надається) про сприяння реалізації мого права, наданого мені ст.ст.11, 15 ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», на отримання перерахунку і доплати:
• допомоги при народженні дитини (на двох дітей) до рівня 22,6 прожиткових мінімумів для дітей до 6 років, встановленого на момент народження моїх дітей *** *** **.02.2006 р та *** *** **.04.2007 р;
• допомоги по догляду за двома дітьми до досягнення ними трирічного віку до рівня прожиткового мінімуму дітей віком до 6-ти років за період з **.05.2006 р по **.10.2009 р. включно.
Але в своєму рішенні (копія надається) УПСЗН відмовило мені у здійсненні перерахунку та доплати допомоги, повідомивши, що ця допомога призначена і виплачена у відповідності з чинним законодавством, а саме ст.61 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2006 рік», ст.56 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2007 рік», ст.12 розділу ІІ ЗУ «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів».
Однак, Конституційним Судом України неодноразово, а саме: 09.07.2007 р. Рішенням № 6-рп/2007 та 22.05.2008 р. Рішенням № 10-рп/2008 визначалося, цитую:
- «закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України — він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України» (абзац шостий пункту 4 мотивувальної частини Рішення № 6-рп/2007);
- «законом про Держбюджет не можна вносити змiни до iнших законiв, зупиняти їх дiю чи скасовувати їх, оскiльки з об’єктивних причин це створює протирiччя у законодавствi, i як наслiдок — скасування та обмеження прав i свобод людини i громадянина. У разi необхiдностi зупинення дiї законiв, внесення до них змiн i доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремi закони» (абзаци третiй, четвертий пiдпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення № 10-рп/2008);
Крім того, УПСЗН посилається на ст.95 Конституції України, яка зазначає, що тільки Законом «Про державний бюджет України» визначаються будь-які видатки держави на загально-суспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
Однак, 27.11.2008 р. Конституційний Суд України розглядаючи питання про офіційне тлумачення положення ч.2 ст.95 КУ стосовно можливості зупиняти дію та скасовувати норми законів, які визначають пільги, компенсації, гарантії, при встановленні законом про Державний бюджет України видатків на загальносуспільні потреби, виходить з правових позицій, висловлених ним, зокрема, у Рішенні від 09.07.2007р. №6-рп/2007 у справі про соціальні гарантії громадян та у Рішенні від 22.05.2008р. №10-рп/2008 у справі щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України і вважає, що наведені правові позиції дають відповіді на питання, порушені у конституційному поданні. Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що практична необхідність в офіційному тлумаченні положення ч.2 ст.95 КУ стосовно можливості зупиняти дію та скасовувати норми законів, які визначають пільги, компенсації, гарантії, при встановленні законом про Державний бюджет України видатків на загальносуспільні потреби відпала.
Тобто, відповідно до Конституції Закон про Державний бюджет України ґрунтується на діючих законах, а не змінює їх (закони) з метою зменшення видаткової частини бюджету.
Крім цього, ст.22 Конституції України зазначає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, а ст.ст.1, 3 Конституцiї України говорять про те, що держава не може довільно вiдмовлятися вiд взятих на себе фiнансових зобов’язань, передбачених законами, iншими нормативно-правовими актами, а повинна дiяти ефективно i вiдповiдально в межах чинного бюджетного законодавства.
Згідно з Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень.
До числа основних державних соціальних гарантій включаються розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат.
Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом. (Ст.17)
Державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. Органи місцевого самоврядування при розробці та реалізації місцевих соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів місцевих бюджетів. (Ст.19).
Мої вимоги відносно здійснення перерахунку допомог до рівня, встановленого законом, та виконання відповідних доплат є формою реалізації мого конституційного права на соціальний захист. Право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист закріплено у «Європейський соціальній хартії»: стаття 16 «З метою забезпечення умов, необхідних для всебічного розвитку сім’ї, яка є головним вічком суспільства, Сторони зобов’язуються сприяти економічному, правовому та соціальному захисту сімейного життя такими способами, як соціальна допомога і допомога сім’ям з дітьми» (ратифікована у 2006 році).

Зупинення законом про Державний бюджет України інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає статтям 1,3, ч.2 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст. 19, ст.ст.21,22, п.1 ч.2 ст.92, ч.ч.1,2,3 ст.95 Конституції України. Закон про бюджет є основним фінансовим документом держави. Через своє спеціальне призначення цей закон не повинен регулювати відносини в інших сферах суспільного життя.
Рішення Конституційного Суду України та практика Європейського Суду з прав людини стверджують, що систематичне зупинення законами про Державний бюджет України дії чинних законів України, щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, фактично скасовує їх дію. Внаслідок, зупинення на певний час дії чинних законів України, якими встановлено пільги, компенсації чи інші форми соціальних гарантій, відбувається фактичне зниження життєвого рівня громадян, який не може бути нижчим від встановленого законом прожиткового мінімуму (ч.3 ст.46 Конституції України), та порушується гарантоване у ст. 48 Конституції України право кожного на достатній життєвій рівень.

В зв’язку з викладеним, відмову УПСЗН в перерахунку та доплаті належних мені допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (на обох дітей) в розмірі, що дорівнює прожитковому мінімуму для дітей віком до 6-ти років, вважаю неправомірною по причині невідповідності Конституції України, Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2007р. №6-рп/2007, від 22.05.2008р. №10-рп/2008, від 27.11.2008р. N 26-рп/2008.

На підставі вищенаведеного, керуючись:
- Статтями 1, 3, 8, 21, 22, 24, 46, 48, 55, 56, 64, 152 Конституції України (щодо дії в Україні верховенства права, дії Конституції як акта найвищої юридичної сили, відповідальності держави перед людиною, непорушності конституційних прав, заборони звуження та обмеження змісту та обсягу існуючих прав, права на соціальний захист та розмір соціальних виплат як не нижчих за прожитковий мінімум);
- Статтями 1, 17, 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;
- Статтями 1, 3-5, 13-15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (щодо розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
- Рішеннями Конституційного Суду України від 09.07.2007р. №6-рп/2007, від 22.05.2008р. №10-рп/2008, від 27.11.2008р. N 26-рп/2008
- Статтями 1, 4, 7,15,16,17,24,28 Закону України «Про звернення громадян» (щодо права звернення, предмету звернення, строку розгляду скарги),
- Статтями 32,33,48 Закону України «Про інформацію»

ПРОШУ :
1. Визнати неправомірними дії Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної у м.Чернівці ради щодо відмови здійснення перерахунку та доплати допомоги при народженні дитини (на двох дітей) та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (на двох дітей) у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.
2. Поновити мої конститутаційні права, а саме: зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної у м.Чернівці ради зробити перерахунок та доплатити недоотриману суму допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 01.02.2006 р. по 04.02.2009 р. за Дитиною1 і з 01.04.2007 р. по 30.11.2009 р. за Дитиною2, у відповідності з нормами діючого законодавства, але не нижче прожиткового мінімуму, гарантованого Конституцією.
3. Зобов’язати Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної у м.Чернівці ради в подальшому виплачувати допомогу по догляду за Дитиною2 до досягнення нею трирічного віку, тобто до 07 квітня 2010 року, у відповідності з нормами діючого законодавства, але не нижче прожиткового мінімуму, гарантованого Конституцією.

В разі відмови я вимушена буду виконати вказані перерахунки розміру державної допомоги самотужки та захищати свої права у суді.
Мою скаргу прошу розглянути відповідно до порядку та в строки, що визначені Законом України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р №.393\96-ВР.
Про відповідь прошу повідомити мене за тел. ***** або 050******* для отримання її мною особисто.

Додатки:
1. копія свідоцтва про народження Дитини1, Дитини2;
2. копії довідки про отримання допомог на Дитину1 та Дитину2 ;
3. копія заяви до УПСЗН від ** жовтня 2009 р.;
4. копія відповіді УПСЗН за №*****А-М від **.11.2009 (фактично отриманої **.11.09р.);
5. копія додатку заяви до УПСЗН від **.11.2009 р.
6. копії відповіді від УПСЗН від **.11.2009 р.

**.12.2009 року *.*.******

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: