Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

Ответ УПСЗН

Страница для печатиПослать другу

АРТЕМІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ЛУГАНСЬКУ РАДА

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

кв. Ленінського комсомолу, 11, м. Луганськ, 91006, Україна

_______________________________________________________________________________________________________________

тел. (8064) 65-24-82, факс (8064) 65-24-90

 

Шановна Ю. В.!

Управління праці та соціального захисту населення Артемівської районної у місті Луганську ради (далі - Управління) розглянуло Вашу заяву від 22.03.2010р. про перерахунок допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею З - річного віку та повідомляє.

На обліку в Управлінні для отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3­річного віку, Ви перебуваєте з 04.02.2009 року, як застрахована особа в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Відповідно до п. 18 Постанови КМУ від 27.12.2001 р. 1751 допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається для працюючих осіб - з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення. Згідно наказу Вам надана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 04.02.2009р.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми» покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми» та п. 23 Розділу 2 Закону України «Про державннй бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» встановлено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надаватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом. встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

Крім того ст. 46 Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» встановлено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення        нею трирічного віку призначається і здійснюється в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до розділу УІІІ Закону України «Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми» допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008р. - 50 відсотками, з 1 січня 2009р. - 75 відсотками прожиткового мінімум, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї В розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Крім того за відсутності визнання п. 2З Розділу 2 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» неконституційними не має правових підстав визнавати дії Управління по виплаті допомоги у розмірах встановлених вищезазначеним Законами України «Про Державний бюджет» протиправними, бо відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, Їх посадові особи повинні діяти тільки на підставі та у межах підстав, які передбачені Конституцією та законами України. І в зв'язку з тим, що на даний момент п. 2З Розділу 2 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» не визнавався таким, що не відповідає Конституції України управління правомірно виплатило допомогу у встановленому розмірі. так як у ч. І ст. 15 Закону було внесено зміни у 2008 році.

Міністерство праці та соціальної політики України як головний розпорядник коштів забезпечує через місцеві органи праці та соціального захисту населення виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в розмірі, визначеному Верховною Радою України у законі про Державний бюджет на відповідний календарний рік. Управління праці лише виплачvє допомогу v виділеномv розмірі. Тому перерахунок коштів допомоги не проводиться, так як усі суми соціальних виплат встановлюються у визначеному розмірі ЗУ «Про Державний бюджет України» на конкретний рік.

Сплатити допомогу у розмірі, який перевищує бюджетне призначення є грубим порушенням норм чинного законодавства.

Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 р. 6-рп/2007 не є підставою для доплати управлінням до виплаченого розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, оскільки у даному рішенні не вказується обов'язок та порядок доплати, перерахунок та кошти, за рахунок яких Їх проводити. На сьогоднішній момент ні Верховна Рада України, ні Кабінет Міністрів України, ні інший орган виконавчої влади не прийняли жодного правового акту відносно виділення коштів, перерахунку або доплати до виплаченого розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З 01.01.08 р. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як застрахованим так і не застрахованим особам призначається та виплачується згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» зі змінами та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. зі змінами внесеними Постановою від 22.02.2008 р. № 57.

Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, до управління праці подаються в установленому порядку заява, довідка про склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

Всі виплати проводяться у розмірах встановлених Законом України "Про Державний бюджет України" на конкретний рік. Управління правомірно, у межах бюджетних асигнувань здійснює свою компетенцію по виплаті всіх видів допомоги.

На підставі вищевикладеного зазначаємо, що Управління праці та соціального захисту населення у повному обсязі виконало повноваження по сплаті допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3 - річного віку у 2009 році, у розмірі відповідно до бюджетного призначення.

У разі незгоди з розміром призначеної державної допомоги Ви маєте право відповідно до статті 23 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" звернутися до суду.

Начальник управління        

В. Дорошенко

Назаренко С.М. 65-24-96

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: