Хранилище информации по судебной практике в области восстановления конституционных прав мам на социальную помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения ним 3-х лет.

Внимание!!! Для НОВИЧКОВ специальная тема на форуме

ответ УТСЗН

Страница для печатиПослать другу

УКРАЇНА

Управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району Департаменту праці та соціального захисту населення

54010, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 9, тел./факс 34-11-64_________

 

Управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району Департаменту праці та соціального захисту населення на Ваше звернення від 11.05.2010 року щодо розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомоги при народженні дитини повідомляє наступне.

У 2007 році статтею 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" було передбачено, що допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини. Виплата допомоги здійснювалась одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта - протягом наступних 12 місяців у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статтею 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 4 липня 2002 року № 49-ІУ, який набрав чинності з 1 січня 2003 року, було передбачено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Розділом VIII цього Закону передбачалось, що розмір державної допомоги сім'ям з дітьми, передбаченої статтями 15, 18, 20, визначається Верховною Радою України щороку у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму з поступовим наближенням до прожиткового мінімуму.

Відповідно до ст.4 зазначеного Закону покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

Водночас Конституцією України визначено, що будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, а також розмір і цільове спрямування цих видатків визначаються Законом про Державний бюджет України. Норми, які вводяться цим Законом, діють протягом року та є пріоритетними відносно інших законів.

Враховуючи фінансові можливості державного бюджету, Законом України про Державний бюджет України кожного року визначається розмір допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до

досягнення нею трирічного віку. Так, відповідно до абзацу третього та четвертого частини другої статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку здійснювалась у розмірі, що визначалася як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 грн. для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для застрахованих осіб, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, а виплата допомоги при народженні дитини здійснювалась у розмірі 8500,00 грн. у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України,

Оскільки, відповідно до рішення Конституційного Суду України абзац третій частини другої ст.56 Закону України "Про Держаний бюджет України на 2007 рік" втратив чинність, соціальні гарантії, закладені в діючому законодавстві України, повинні були виконуватися після внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рік". Нажаль такі зміни не відбулись.

У 2008 році статтею 15 Закону України "Про Державну допомогу сім'ям з дітьми" передбачено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130,00 гривень.

Згідно розділу VIII вищезазначена допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з 01 січня 2008 року - 50 відсотками, з 01 січня 2009 року - 75 відсотками, 01 січня 2010 року - 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 гривень (ПКМУ від 22.02.2008 року №57).

Враховуючи вищевикладене, управлінням соціальних виплат та компенсацій, виплата зазначених допомог проводиться Вам у розмірі, визначеному діючим законодавством України.

Начальник управління                  ^^^^^                           С. В. Малишко

ХудяковаТ.М. 34-21-16

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: