• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

мой иск по детям войни за 2008-2010г по ГПК

Страница для печатиПослать другу

До Деражнянського районного суду
Хмельницької області
м.Деражня

Позивач: ФИО
с.Галузинці,Деражнянський р-н
Хмельницька область,32226
Відповідач: Управління Пенсійного фонду
України в Деражнянському районі
Хмельницької області
32200, м.Деражня,вул..Миру,б.35

Ціна позову: 3129 грн 80к

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення недоплаченої щомісячної соціальної допомоги за період з травня 2008року по 01серпня2010 року

Я, ФИО, 1943 року народження, відповідно до статті 1 Закону України “Про соціальний захист дітей війни" , як особа, якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років; маю статус “дитини війни” . Відповідно до статті 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни" в редакції від 18.11.2004 року дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
18.05.2010р звернувшись до управління Пенсійного Фонду України в Деражнянському районі Хмельницької області з проханням про перерахунок вказаної щомісячної доплати і отримавши відмову 26.05.2010р в здійсненні перерахунку з підстав, що не відповідають законодавству України і це спонукало мене звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.
У відповідності з ч. 1 ст. 15 ЦПК України, кожна особа має пр право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
У відповідністю з ч. ч. 1, 2 ст. 16 ЦПК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
У відповідністю з ч. 4 ст. 8 ЦПК України у разі невідповідності правового акта Закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту, суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.
Згідно ст. 10 Закону України “Про пенсійне забезпечення” пенсійне забезпечення здійснюється органами Пенсійного фонду України.
Згідно ст. 81 вказаного закону призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України.
Відповідно до п. 2.1. Постанови правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах» від 30 квітня 2002 року №8-2, основним завданням органів Пенсійного фонду України є забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів фонду та інших джерел, визначених законодавством. Таким чином, виплата надбавки до пенсії мала здійснюватись саме відповідачем.
Згідно ч. 2 ст. 19 та ч. 3 ст. 22 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, ix посадові особи зобов'язані діяти на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. При прийнятті нових Законів або внесенні змін до чинних Законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод.
Статтею 1 Конституції України Україна проголошено демократичною, соціальною, правовою державою. Статтею 2 Конституції України визнано, що найвищою соціальною цінністю в Україні є людина, її права і свободи та їх гарантії визначають зміст та спрямованість діяльності держави, а їх утвердження і забезпечення є головним обов'язком держави. Відповідно до статті 21 Конституції України права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Відповідно до статті 64 Конституції України, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Статтею 22 Конституції України встановлено, що зміст та обсяг прав і свобод людини при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не може бути звужений.
Утверджуючи та забезпечуючи права і свободи громадян, держава окремими законами Украйни встановила певні соціальні пільги, компенсації і гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення цього права, а тому відповідно до частини 2 статті 6, частини 2 статті 19, частини 1 статті 68 Конституції України вони є загальнообов'язковими, однаковою мірою мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами. Невиконання державою своїх соціальних зобов'язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови, підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення засад соціальної правової держави.
Відповідно до частин 2,3 статті 22 Конституції України конституційні права гарантуються, а держава повинна утримуватись від прийняття будь-яких актів, які призводили б до скасування чи звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Відповідно до частини 2 статті Закону України «Про соціальний захист дітей війни» державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим Законом, не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами. Статтею 1 Закону України "Про соціальний захист дітей війни» визначено, що під державною соціальною гарантією розуміється саме встановлений цим Законом мінімальний розмір державної соціальної допомоги, а також пільги з метою надання соціальної підтримки дітям війни.

Таким чином, Управлінням Пенсійного Фонду України у Деражнянському районі районі Хмельницької області, відмовивши мені як дитині війни у здійсненні перерахунку та виконанні доплати підвищення на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком до щомісячної суми пенсії порушив мої права, по-перше, щодо отримання соціальної допомоги, яка надана мені Конституцією України, по-друге, щодо отримання зазначеної допомоги відповідно до норм Закону України "Про соціальний захист дітей війни".

Відповідно до положення ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
Визначення прожиткового мінімуму, закладення правової основи для його встановлення, затвердження та врахування при реалізації державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень, дає Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 року, а також Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 року. Згідно ст.1 Закону, прожитковий мінімум використовується для визначення, у тому числі мінімального розміру пенсії за віком, який відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, було внесено зміни до ст.6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» відповідно якого дітям війни до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни. Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" дане підвищення провадиться за їх вибором згідно з одним iз Законів. Згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР, за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна державна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим учасникам війни - на 10 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Виконуючи приписи зазначеного Закону в період з 01.01.2008 року відповідач виплачував мені підвищення до пенсії в розмірі 10 % прожиткового мінімуму.
Разом з тим, рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року №10-рп/2008 року визнані неконституційними серед іншими і положення підпункту 2 пункту 41 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 piк та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
Отже, з 22.05.2008 року відновлена і є чинною дія ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» в редакції до 01.01.2008 року, відповідно до якої дітям війни пенсія або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується на 30 % мінімальної пенсії за віком.
Рішення Конституційного суду має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку із правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених Законів, що визнані неконституційними. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим для виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.
Таким чином, невиплата мені соціальної допомоги, передбаченої ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» в період з травня 2008 року по 31 грудня 2008р є протиправною і такою, що суперечить Конституції України та Законам України.
Відповідно до положення ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
Визначення прожиткового мінімуму, закладення правової основи для його встановлення, затвердження та врахування при реалізації державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень, дає Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 року, а також Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 року. Згідно ст.1 Закону, прожитковий мінімум використовується для визначення, у тому числі мінімального розміру пенсії за віком, який відповідно до ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
Прошу також Суд взяти до уваги те, що відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме ч. 2. ст. 46 Закону, передбачено, що нараховані суми пенсії, які не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком із нарахуванням компенсації втрати частини доходів.
У 2009-2010 роках зазначена стаття жодним Законом України не була змінена чи скасована. Таким чином, ст. 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" є діючою, тому відповідач зобов’язаний виконувати її приписи, тобто нараховувати та виплачувати мені пенсію, підвищену на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. Ст. 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 року, що набрав чинності з 1 січня 2008 року, був затверджений прожитковий мінімум на одну особу, яка втратила працездатність з 1 січня 2008 року - 470 грн., з 1 квітня 2008 року - 481 грн., з 1 жовтня 2008 року - 498 грн.
У 2009 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить січень-жовтень 498грн,листопад-грудень 573грн.
У 2010 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить січень-березень 695 грн,квітень-червень -706 грн,липень-серпень-709грн.
Отже,відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» невиплачена щомісячна державна соціальна допомога з травня по грудень 2008 р складає:

Місяць 30% мінімальної пенсії за віком (грн.) Розмір мінімальної пенсії за віком (грн.) Сплачено Заборгованість
Травень 2008 року 144,3 481,00 48,10 96,20
Червень 2008 року 144,3 481,00 48,10 96,20
Липень 2008 року 144,6 482,00 48,20 96,40
Серпень 2008 року 144,6 482,00 48,20 96,40
Вересень 2008 року 144,6 482,00 48,20 96,40
Жовтень 2008 року 149,4 498,00 49,80 99,60
Листопад 2008 року 149,4 498,00 49,80 99,60
Грудень 2008 року

Всього 149,4 498,00 49,80 99,60

780,40
Отже ,невиплачена щомісячна державна соціальна допомога за 2008 рік складає 780 грн 40 коп.

Невиплачена щомісячна державна соціальна допомога за 2009р складає:

Місяць 30% мінімальної пенсії за віком (грн.) Розмір мінімальної пенсії за віком (грн.) Сплачено Заборгованість
Січень 2009 року 149,4 498 49,8 99,6
Лютий 2009 року 149,4 498 49,8 99,6
Березень 2009 року 149,4 498 49,8 99,6
Квітень 2009 року 149,4 498 49,8 99,6
Травень 2009 року 149,4 498 49,8 99,6
Червень 2009 року 149,4 498 49,8 99,6
Липень 2009 року 149,4 498 49,8 99,6
Серпень 2009 року 149,4 498 49,8 99,6
Вересень 2009 року 149,4 498 49,8 99,6
Жовтень 2009 року 149,4 498 49,8 99,6
Листопад 2009 року 171,9 573 57,3 114,6
Грудень 2009 року 171,9 573 57,3 114,6
Всього 1225,20

Таким чином борг за 2009р складає 1225 грн 20 к

Невиплачена щомісячна державна соціальна допомога за січень-серпень 2010р складає:
Січень-березень(695*30%)*3=625грн50к
Квітень-червень(706*30%)*3=635грн40к
Липень-серпень(709*30%)*2=425грн40к
Фактично мені виплачена сума 562 грн10к
Таким чином борг за січень-серпень 2010р складає:1686,3-562,10=1124грн20к
Отже, сума невиплаченої щомісячної державної соціальної допомоги за період з 2008р по серпень 2010р включно складає:
780,40+1225,20+1124,20= 3129грн80к
Також,хочу звернути увагу суду ,що у відповідністю зі ст. 257 ЦПК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Оскільки , незаконною є бездіяльність відповідача щодо невиконання приписів статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», яка призвела до порушення моїх прав на своєчасне нарахування та отримання доплати до пенсії, тобто я не отримувала належні мені суми пенсії з вини відповідача в межах трирічного терміну, то строк позовної давності в даному випадку не пропущений, відповідно до ст. 257 ЦК України, та не підлягає застосуванню відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.»

На підставі викладеного, керуючись ч.2. ст.3, ст.6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни", статтями 8,15,16,.257 ЦПК України,ст.ст.1,2,6,19,21,22,64,68 Конституції України, рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року №10-рп/2008 року ,ст..46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
ПРОШУ:
1.Визнати дії відповідача неправомірними .
2.Зобовязати відповідача здійснити до моєї пенсії перерахунок з підвищеням її на 30%мінімальної пенсії за віком та провести відповідні виплати з травня 2008р по серпень 2010р у відповідності з Законами України.

3. Зобовязати відповідача виплатити недоплачену мені щомісячну соціальну державну допомогу до пенсії за період з травня 2008р по серпень 2010 року включно в сумі 3129грн80к (три тисячі сто двадцять девять гривень 80 к)
4. Зобов'язати відповідача нараховувати мені щомісячну соціальну державну допомогу, відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни», надалі при нарахуванні пенсії.
5.Зобовязати відповідача сплатити усі витрати по справі.

Додатки:
1. Копія позовної заяви.
2. Копія паспорта – 2 екз.
3. Копія ідентифікаційного коду – 2 екз.
4. Копія пенсійного посвідчення – 2 екз.
5. Копія Заяви до Управління пенсійного фонду України в Деражнянському районі Хмельницької області від------------ року.
6. Копія відповіді Управління Пенсійного фонду України Деражнянського району Хмельницької області від ………. р.

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?: