• warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.
 • warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'acquia_marina_username' not found or invalid function name in /home/zedinuas/public_html/includes/theme.inc on line 669.

Моя жалоба в ЕСПЧ

Страница для печатиПослать другу

II. Exposé des faits Statement of the Facts Викладення фактів (Voir § 19 (b) de la notice) (See § 19 (b) of the Notes) (Див. §19 (б)Пояснювальної нотатки) 14.1.Події що відбулись

1. 7 лютого 2008р у мене народилася донька,Навроцька Діана Миколаївна(додаток 1) та згідно Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми» я набула права на отримання матеріального забезпечення,а саме допомоги при народженні дитини та по догляду за нею до досягнення трьохрічного віку.

2 .У грудні 2008р із засобів масової інформації я дізналась ,що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується мені не в повному обсязі.

3 . 5 лютого 2009р я звернулась до Управління праці і соціального захисту населення міської ради Замостянського району м. Вінниці про перерахунок нарахованої даної допомоги згідно Закону України «Про державну допомогу сім”ям з дітьми» .(додаток 2)

4. 6 лютого 2009року отримала відповідь про відмову у перерахунку.(додаток3)

5. 3 березня 2009 року мною було подано адміністративний позов до Замостянського районного суду м. Вінниці про визнання дій неправомірними і виплаті державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку .(додаток 4)

6. 30.03.2009р.мною подано доповнення до адміністративного позову до Замостянського районног суду.(додаток 5) 7. 13 квітня 2009р. Замостянський районний суд виніс постанову у відмові в задоволенні позову. (додаток6)

 8. 5 травня 2009року подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного адміністративного суду через Замостянський районний суд м.Вінниці.(додаток 7)

9. 15.10.2009р подано заяву на імя голови Замостянського районного суду про надання інформації про рух апеляційної скарги.(додаток8)

10. 16.10.2009р отримано відповідь Замостянського районного суду про те,що 06.05.2009р апеляційну скаргу направлено в Київський апеляційний адміністративний суд і станом на 16.10.09р не повернулася.(додаток 9)

 11. 03.11.2009р мною надіслано заяву про надання інформації щодо руху апеляційної скарги до Київського апеляційного адміністративного суду .(додаток 10)

12. 02.12.2009р отримано відповідь Київського апеляційного адміністративного суду від 02.12.2009р.(додаток 11) 13. 21.01.2010р надіслано заяву про надання інформації щодо руху апеляційної скарги до Київського апеляційного адміністративного суду .(додаток 12)

14. 05.02.2010р отримано відповідь Київського апеляційного адміністративного суду .(додаток 13)

15. 18.05.2010р мною надіслано заяву про надання інформації щодо руху апеляційної скарги до Київського апеляційного адміністративного суду .(додаток 14)

 16. 03.06.2010р отримано відповідь Київського апеляційного адміністративного суду, де повідомлено ,що справу передано до Апеляційного суду Вінницької області.(додаток 16)

17. 28.05.2010р отримано ухвалу Апеляційного суду Вінницької області про усунення недоліків поданої апеляційної скарги ,а саме сплатити державне мито , від 14.05.2010р(додаток 17)

18. 28.05.2010 надіслано клопотання до Апеляційного суду Вінницької області про продовження строку для усунення недоліків .(додаток 18)

19. 24.06.2010р подано заяву до Замостянського районного суду про видачу копіі рішень (додаток 19) та отримано копію ухвали Апеляційного суду Вінницької області від 17.06.2010р.(додаток 20)

 20. 16.08.2010р Мною надіслано заказним листом касаційну скаргу до Верховного суду України .( додаток 21).

21 16.08.2010р мною подано клопотання щодо звільнення судових витрат до Верховного суду України . .( додаток 22)

22. 22.08.2010р отримано поштове повідомлення про те,що касаційну скаргиу Верховному суду України вручено18.08.2010р.(додаток 23)

23. 23.09.2010р мною подано заяву до Верховного суду України про надання інформації щодо руху касаційної скарги (додаток 24) 24. 19.11 .2010р отримано відповідіь Верховного суду України ,що касаційну скаргу розглянуть після внесення відповідних змін в законодавство.

14.2. Національне законодавство. (докладно у додатку 26 до Заяви)

1.   28.06.1996 р. Верховна Рада України прийняла Конституцію України. Ст. 8 Конституцією України: звернення до суду для захисту конституційних прав та свобод людина та громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантовано». Ст. 46: «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.» Ст. 21: «<…> Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» Ст. 22: «Звуження змісту і обсягу існуючих прав при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів заборонено <…>». .

 2. 01.11.1996 р. Пленум Верховного Суду України ухвалив Постанову №9 "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя", де зазначається,що «Якщо зі змісту конституційної норми випливає необхідність додаткової регламентації її положень законом, суд при розгляді справи повинен застосовувати тільки той закон, який ґрунтується на Конституції і не суперечить їй.»

3.   21.11.1992р ,відповідно до Конституції України,був прийнятий Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» № 2811 ,що встановлює розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:«Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.»

 4.  11.10.2005 р. Конституційний суд України розглядаючи справу про соціальні гарантії громадян, виніс Рішення № 8-рп/2005, яким установив, що «зміст прав і свобод людини - це умови і засоби, які визначають матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її існування і розвитку. Обсяг прав людини - це кількісні показники відповідних можливостей, які характеризують його множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву та виражені у певних одиницях виміру. Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами. Звуження обсягу прав і свобод - це зменшення кола суб'єктів, розміру або кількості благ чи будь-яких інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод.»

5. Дію ч.1 Ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» № 2811 було зупинено на 2007 рік Законом України від 19.12.2006 «Про Державний бюджет України на 2007 рік» і викладено в новій редакції допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.  09.07.2007рКонституційний Суд України виніс Рішення № 6-рп/2007,де вказав,що зупинення дії Ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» визнано неконституційним і в рішенні зазначено,що зупинення дії положень законів, якими визначено права і свободи громадян, їх зміст та обсяг, є обмеженням прав і свобод… відповідно до частини третьої статті 22, статті 64 Конституції України право громадян на соціальний захист, інші соціально-економічні права можуть бути обмежені, у тому числі зупиненням дії законів (їх окремих положень), лише в умовах воєнного або надзвичайного стану на певний строк.».

 7.   13.06.2007р. прийнято Постанову Пленуму Верховного Суду України № 8 “Про незалежність судової влади ” ,де звернуто увагу на те, що відповідно до статей 8 та 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод.

8. У 2008 році Закон України «Про державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»п.24Розділу ІІ вніс зміни до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», а саме: Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень в порушення приписів ч.2 Ст.22 Конституції.Ця редакція є чинною по сьогоднішній день.

9.  22.05.2008р Конституційний суд України виніс рішення № 10-рп/2008р де зазначив,що Конституція України не надає закону про державний бюджет України вищої юридичної сили стосовно інших законів.

10.  27.11.2008р Конституційний Суд України винісрішення № 26-рп/2008 де припинено конституційне провадження офіційного тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України стосовно можливості зупиняти дію та скасовувати норми законів, які визначають пільги, компенсації, гарантії, при встановленні законом про Державний бюджет України видатків на загальносуспільні потреби.

11. 09.09.2010 р. Конституційний Суд України приймає Рішення №19-рп/2010 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами».

12.  20.09.2010 р. у Верховній Ради України зареєстрований за № 7148 Проект Закону про внесення зміни до розділу ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо передачі справ, пов'язаних із соціальними виплатами.

III. Exposé de la ou des violation(s) de la Convention et/ou des Protocoles alléguée(s), ainsi que des arguments à l’appui Statements of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and of relevant arguments Зазначення порушень Конвенції та/або Протоколів і відповідна аргументація (Voir § 19 (с) de la notice) (See § 19 (c) of the Notes) (Див. § 19 (в) Пояснювальної нотатки)

15. Я стверджую, що в обставинах даної справи мали місце порушення ст..1 Протоколу (перший) ,ст..6,ст..13,ст..17. Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (докладно викладено у додатку 27 Заяви) 15.1. Порушення ст..1 Протоколу (перший) Я маю декілька аргументів щодо порушення мого права власності у сенсі ст. 1 Протоколу (перший) до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з боку держави Україна. 1). Втручання державної влади у використання мого права на майно було незаконним.Зменшення розміру державної допомоги по догляду за дитиною до 3-х років згідно Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми» №2811 проводилися Законам України «Про державний бюджет». Але згідно рішень Конституційного Суду України цього робити не можна було. -рішення Конституційного Суду України №6-рп/2007 , від 9.07.07 про соціальні гарантії громадян де зазначено,що зупинення Законом України «Про державний бюджет України »дії інших законів України щодо надання пільг,компенсацій і гарантій ,внесення змін до інших законів України,встановлення іншого(додаткового) правового регулювання відносин,ніж передбачено законами України не відповідає Конституції України. Отже, Верховнв Рада України не повноважна при прийнятті закону про Державний бюджет України включати до нього положення про внесення змін до чинних законів України,зупиняти дію окремих законів України або будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин. -рішення Конституційного Суду України від.22.05.2008р №10-рп/2008р, де Конституційний Суд України дійшов висновку ,що законом України про Державний бюджет не можна вносити зміни до інших законів,зупиняти їх дію чи скасовувати їх,оскільки з об’єктивних причин це створює протиріччя в законодавстві,і як наслідок-скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина України. У разі необхідності зупинення дії законів,внесення до них змін і доповнень ,визнання їх не чинними мають використовуватись окремі закони. - У рішенні Конституційного Суду України від 27.11.2008 року № 26-рп/2008 припинено конституційне провадження офіційного тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України стосовно можливості зупиняти дію та скасовувати норми законів, які визначають пільги, компенсації, гарантії, при встановленні законом про Державний бюджет України видатків на загальносуспільні потреби. Крім того, зміст мотивувальної та резолютивної частини цього рішення дає вказівку на те, що не лише ті норми відносно яких є подання до Конституційного Суду України (які зазначені у резолютивній частині Рішень Конституційного Суду України від 09.07.2007 р. № 6-рп/2007 та від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008), а в цілому всі норми Закону України Про Державний бюджет, якими змінюються норми інших законів України не відповідають Конституції. що законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх. Отже ,зміни внесені в Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми» №2811 є незаконні. 2). Органи державної влади свідомо відмовили мені у застосуванні закону, який є чинний. При розгляді справи «Кечко проти України» (заява № 63134/00) Європейський Суд з прав людини зауважив, що «в межах свободи дій держави визначати, які надбавки виплачувати своїм робітникам з державного бюджету.Держава може вводити, призупиняти чи закінчити виплату таких надбавок, вносячи відповідні зміни в законодавство.Однак, якщо чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок і дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти у цих виплатах, доки відповідні положення є чинними (п.23 рішення суду).У зв’язку з цим, Європейський Суд не прийняв до уваги позицію Уряду України про колізію двох нормативних актів - закону України, відповідно якому встановлена допомога з бюджету і який є діючим та Закону України «Про Державний бюджет України»на відповідний рік, де положення останнього Закону, на думку Уряду України, превалювали як спеціальний закон.Суд не прийняв аргумент Уряду України щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань (аналогічна позиція викладена в рішенні у справі № 59498/00 «Бурдов проти Росії»)». Отже,держава Україна, у особі своїх органів, зменшивши незаконним засобом розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що мені надається, всупереч рішенням Конституційного суду України та Конституції України ,всупереч суспільним інтересам та своїм публічним зобов’язанням, порушивши рівновагу між вимогами загального інтересу за рахунок зменшення рівня мого соціального забезпечення та моєї дитини, проявивши неповагу до мого права власності на матеріальне благо, що законно очікується порушила вимоги статті 1 Протоколу № 1 Конвенції .

15.2. Порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру… Судове рішення проголошується публічно» Порушення державою України (в особі національних судів) принципів процесуального законодавства – верховенство права та законності, які вимагають вирішувати справи на підставі Конституції; ігнорування моїх доводів і аргументів і не зазначення мотивів їх неврахування - національні суди спрямували судові процеси на перевірку відповідності дій Управління праці та соціального захисту населення вимогам законів України про Державний бюджет,що позбавило мене права бути «вислуханим судом»; невірне встановлення обставин справи судом першої інстанції щодо мого статусу , як особи незастрахованої в системі загальнообов’язкового державного страхування, внаслідок чого застосовано Закон України ,який не поширюється на мої правовідносини; недостовірні факти наведені в рішенні суду першої інстанції щодо періодів призначення і виплати допомоги не відповідають дійсності . Це позбавило мене права на справедливий суд і говорить про неувагу до мого позову і наведених у ньому даних і взагалі ,що мій позов не читався судом . А також недотримання державою України (в особі Київського апеляційного адміністративного суду) вимог статті 6 Конвенції щодо розгляду справи упродовж «розумного строку»(11 місяців).

15.3 Порушення Статті 13 «Право на ефективний засіб правового захисту» Мені невідомо жодного засобу правового захисту у відповідному національному органі від порушень моїх прав з боку вищих органів державної влади - Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України - саме через невиконання ними Рішень Конституційного Суду. Національними судами не були застосовані принципи Кодексу Адміністративного судочинства України при здійсненні правосуддя..

15.4. Порушення Статті 17 Конвенції «Заборона зловживання правами». Я вважаю, що прийняття законів України про Державний бюджет, якими зменшувалися права, що були надані іншими законами України можна тлумачити як зловживання з боку держави своїми правами.

IV. Exposé relatif aux prescriptions de l’article 35 § 1 de la Convention Statement relative to article 35 § 1 of the Convention Відомості відповідно до статті 35 §1 Конвенції (Voir § 19 (d) de la notice. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après) (See § 19 (d) of the Notes. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint) (Див. § 19 (г) Пояснювальної нотатки. Якщо необхідно,дайте пояснення(по пунктах16-18 заяви)до кожного окремого предмету скарги на окремому аркуші) 16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue) Final decision (date, court or authority and nature of decision) Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення ,орган,що його ухвалив(судова чи інша інстанція)

На день подання даної Заяви мною не отримано остаточного рішення касаційної інстанції,а саме Верховного Суду України .

Я вважаю ,що касаційне оскарження є неефективним тому, що : 1. Відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін, внесених до нього та до Кодексу адміністративного судочинства України законом від 18.02.2010 р. №1691-VI “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов`язаних із соціальними виплатами ”, відповідно до якого справи, пов`язані з призначенням, перерахунком, здійснення, надання, одержання виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, соціальних послуг, допомоги тощо розглядаються у порядку цивільного судочинства мною було подано касаційну скаргу до Верховного Суду України. 2. 9 вересня 2010 року Конституційний Суд України виносить рішення № 19-рп/2010 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами ”. Положеннями пунктів 1, 2 резолютивної частини цього рішення визнано неконституційними норми Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами ” від 18 лютого 2010 року №1691-IV та Цивільного процесуального кодексу України, якими справи, пов’язані із соціальними виплатами, що підлягали розгляду адміністративними судами, було передано місцевим загальним судам для розгляду в порядку цивільного судочинства. Пунктом 3 резолютивної частини зазначеного Рішення Конституційного Суду України встановлено, що положення Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами ” від 18 лютого 2010 року № 1691-IV та Цивільного процесуального кодексу України, визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення. Внаслідок винесення цього рішення,а саме з 9.09.2010р,відновлюється дія положення Кодексу адміністративного судочинства України , що діяло до набрання чинності Законом України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами ”, зокрема, положення пункту 3 частини першої статті 18, якими встановлювалося, що всі адміністративні справи у спорах фізичних осіб із суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам. Враховуючи це з 9.09.2010р справи пов’язані з соціальними виплатами,до яких і моя справа відноситься розглядаються адміністративними судами у порядку адміністративного судочинства. Але,у своїй відповіді на мою заяву про надання інформації про рух касаційної скарги Верховний Суд України (додаток 25) ,не зважаючи на вищесказане рішення Конституційного Суду України ,навіть мені не повідомляє про те, що Верховний Суд України не має права розглядати в касаційному порядку мою скаргу. Необхідно зазначити,що на даний час відсутній закон, який безпосередньо встановлював би порядок передачі справ, що стосуються соціальних виплат, до судів іншої юрисдикції, а розгляд касаційних скарг за даними справами вже не є компетенцією Верховного Суду України. Отже, моя касаційна скарга Верховним Судом не буде розглядатиметься і коли мені буде надіслано відповідне судове рішення – невідомо.

3. В рішеннях Європейського Суду з прав людини зазначалося, що “ засоби оскарження повинні бути достатньо надійні не тільки в теорії, але й на практиці. При цьому вони повинні бути неодмінно ефективними та доступними. Заявник не повинен вдаватися до національних правових засобів, які є неадекватні та неефективні ” (рішення по справі Akdivar and others v Turkey від 16.09.1996 р. пп.66, 67, рішення по справі Aksoy v Turkey від 18.12.1996 п.52), а також доступні засоби правового захисту можуть бути визнані неефективними, якщо буде очевидним, що прецеденти, які вже закріплені в національній правовій системі не залишають заявнику шансів досягти позитивного результату (Кіган проти Ірландії (1995)), або коли справа заявника за змістом була майже аналогічною тим справам, відносно яких на національному рівні вже були ухвалені рішення (Заяви № 7367/76 і № 7819/77) . Згідно Закону України від 22 грудня 2005 року № 3262-IV «Про доступ до судових рішень», який визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства, кожен має право на доступ до судових рішень (стаття 2); для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень - автоматизованої системи збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень, до якого включаються усі судові рішення судів загальної юрисдикції (стаття 3) я ознайомилася у Єдиному державному реєстрі із судовими рішеннями та практикою розгляду справ, схожих на мою справу, і я можу сказати , що Верховний Суд України, керуючись пунктом 5 частини третьої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, навіть не відкриває касаційного провадження та мотивує відмову у відкритті касаційного провадження тим, що касаційна скарга є необґрунтованою і викладені у ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи. З огляду на вищенаведене,я стверджую,що касаційне оскарження у національних судах неефективне і чекати рішення Верховного Суду України тільки приведе мене тільки до порушення мною встановленого статтею 35 Конвенції шестимісячного строку звернення до Європейського Суду з прав людини з дня остаточного рішення національного суду, яким залишиться Ухвала Апеляційного суду Вінницької області від 17 червня 2010 року по справі №2а-226/09. Про існування інших засобів внутрішнього захисту, які я не використала, мені невідомо.

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue) Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them) Інші рішення (в хронологічному порядку,із зазначенням по кожному з них дати прийняття,юридичної природи,а також органу(судового чи іншого),який це рішення ухвалив 1.   13 квітня 2009р. Замостянського районного суду м.Вінниці Постанова по справі № 2-а-226-2009року Юридична сила: в законну силу не вступило Суть рішення: у позові відмовити

Оскарження: можливе оскарження у апеляційному порядку

2. 17червня 2010р Ухвала Апеляційного суду Вінницької області по справі № 22ц-1574-2010р Юридична сила: набрала законної сили з моменту проголошення Суть рішення: Апеляційну скаргу відхилити

 Оскарження: можливе касаційне оскарження до Верховного Суду України

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé? Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it. Чи існують(існували) будь-які інші доступні Вам засоби правового захисту ,які Ви не використали? Якщо так,поясніть чому.

Я використала усі засоби внутрішнього захисту.Про існування інших,не використаних мною, засобів внутрішнього захисту, мені невідомо .

V. Exposé de l’objet de la requête Statement of the object of the application Викладення предмету заяви (Voir § 19 (e) de la notice) (See § 19 (e) of the Notes) (Див. § 19 (д) Пояснювальної нотатки) 19.

19.1. Я вважаю, що по відношенню до мене були порушені ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції та ст. 6 ст. 13,17 Конвенції з наступних причин: - я маючи дитину віком до трьох років,маю право на матеріальне забезпечення яке є складовою частиною мого конституційного права на соціальний захист. Дане право було реалізовано шляхом подання необхідних документів та заяви до міського управління праці та соціального захисту населення міської ради Замостянського району м.Вінниці. Відповідно до моєї заяви допопомога по догляду за дитиною до досягення неб трирічного віку були призначені. Держава ,в особі Управління праці і соціального захисту населення, втрутилася в право на мою власність в частини порушення субєктивних публічних прав – права на соціальний захист та право власності (в розуміні матеріального забезпечення на підставі Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми»№2811, як законно- очікуванного майнового блага, яке є обєктом захисту положеннями ст. 1 Протоколу №1 Конвенції (Постанова Європейського суду – справа “Бурдов проти Росії” (case of burdov v. Russia) 07.05.2002р., справа “Кечко проти України” 08.11.2005 року) та інших правовідносинах, в яких право на матеріальне забезпечення гарантовано державою і яке виступає в цих відносинах у особі Управління праці і соціального захисту населення.

19.2. Я прошу визнати, що по відношенню до мене були порушені ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції та ст. 6, ст. 13 Конвенції та надати справедливу сатисфакцію. Стаття 41 Конвенції передбачає: «Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію». На мою думку,необхідно зазначити,право на відшкодування згідно ст. 41 Конвенції повинно носити ефективний характер, і має на меті не тільки покриття шкоди завданої потерпілій стороні, а також є засобом попередження з боку держави вчинення порушень Конвенції, отже має бути відчутним не тільки для заявника але й для держави, що спонукало б державу вживати заходів щодо зміни практики нехтування положеннями Конвенції, і зокрема, сприяло б зменшенню кількості і обсягів скарг які надходять на адресу Європейського суду з України.

19.3. Відшкодувати матеріальну шкоду у вигляді недополученої допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто заборгованості, у сумі 4589 грн . (детальний розрахунок у додатку № 28)

19.4. Відшкодувати матеріальну шкоду у вигляді нарахування інфляційних втрат відповідно до національного законодавства (Закон України “Про індексацію грошових доходів населення” від 03.07.1991 року № 1282) та 3% річних (ст. 625 Цивільного кодексу України).Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Відповідно до ст.2 Закону України “Про індексацію грошових доходів населення від 03.07.1991 року № 1282 та рішення КСУ № 10-рп/2008 від 22.05.2008 року, соціальна допомога відноситься до категорії виплат, які підлягають індексації.

19.5. Вішкодувати моральшу шкоду в розмірі 49850грн.(докази наведені у додатку 29)

 19.6. Відшкодувати витрати, повязані з розглядом справи в національних судах та з поданням скарги до Европейського суду з прав людини у сумі ___________, копії розрахункових документів надано у додатку 30.

 VI. Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire Statement concerning other international proceedings Інші міжнародні інстанції,котрі розглядають чи розглядали вашу справу (Voir § 19 (f) de la notice) (See § 19 (f) of the Notes) (Див. § 19 (е) Пояснювальної нотатки) 20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet. Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details. Чи подавали Ви скарги,викладені вище,до будь-якої іншої міжнародної інстанції для розслідування або Врегулювання?Якщо так,зазначте подробиці.

В інші міжнародні інстанції інстанції заяву з вищевказаними претензіями мною не подавалась..

VII. Pièces annexées (pas d’originaux, uniquement des copies; prière de n’utiliser ni agrafe, ni adhésif, ni lien d’aucune sorte) List of documents (no original documents, only photocopie; do not staple, tape or bind documents) Перелік доданих документів(надсилайте не оригінали документів,а Виключно копії;не скріплюйте документи стиплером,клеєм,ані жодним іншим чином) (Voir § 19 (g) de la notice. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.) (See § 19 (g) of the Notes. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.) (Див. § 19 (ж) Пояснювальної нотаткки. Додайте копії усіх рішень,зазначених у розділах IV и VI.Якщо у Вас немає копій,Вам слід отримати їх. В разі ,якщо Ви не можете їх отримати поясніть, чому)

21. a)Додаток 1.Копія свідоцтва про народження.

b Додаток 2.Копія заяви до Управління праці і соціального захисту населення міської ради Замостянського району м. Вінниці від 05.02.2009р

c)Додаток 3. Копія відповіді Управління праці і соціального захисту населення міської ради Замостянського району м. Вінниці від 06.02.2009р

d)Додаток 4.Копія адміністративного позову до Замостянського районного суду м. Вінниці від 03.03.2009р

e)Додаток 5.Копія доповнення до адміністративного позову від30.03.2009р

f)Додаток 6. Копія постанови Замостянського районного суду м. Вінниці від 13 .04.2009р

 g)Додаток 7. Копія заяви на апеляційне оскарження від 13.04.2009р

h)Додаток 8. Копія апеляційної скарги від 05.05.2009р

 i)Додаток 9.Копія заяви Голові Замостянського районного суду м. Вінниці про рух апеляційної скарги від 15.10.2009р

 j)Додаток 10.Копія відповіді Замостянського районного суду м. Вінниці про рух апеляційної скарги від 16.10.2009р

k)Додаток 11 Копія заяви про надання інформації щодо руху апеляційної скарги до Київського апеляційного адміністративного суду від 03.11.2009р

l)Додаток 12. Копія відповіді Київського апеляційного адміністративного суду від 02.12.2009р

 m)Додаток 13. Копія заяви про надання інформації щодо руху апеляційної скарги до Київського апеляційного адміністративного суду від 21.01.2010р

n)Додаток 14. Копія відповіді Київського апеляційного адміністративного суду від 05.02.2010р

o)Додаток 15. Копія заяви про надання інформації щодо руху апеляційної скарги до Київського апеляційного адміністративного суду від 18.05.2010р

p)Додаток 16. Копія відповіді Київського апеляційного адміністративного суду від 03.06.2010р ,де повідомлено ,що справу передано до Апеляційного суду Вінницької області. q)Додаток 17.Копія ухвали Апеляційного суду Вінницької області про усунення недоліків поданої апеляційної скарги

 від 14.05.2010р

r)Додаток 18.Копія клопотання про продовження строку для усунення недоліків від 28.05.2010р.

s)Додаток 19..Копія заяви до Замостянського районного суду про видачу копій рішень від 24.06.2010р.

 t)Додаток 20.копія ухвали Апеляційного суду Вінницької області від 17.06.2010р.

u)Додаток 21.Копія касаційної скарги до Верховного суду України16.08.2010р. v)Додаток 22.Копія клопотання щодо звільнення судових витрат до Верховного суду України від 16.08.2010р

w)Додаток 23.Копія поштового повідомлення про вручення касаційної скарги Верховному суду України від.18.08.2010р.

x)Додаток 24.Копія заяви до Верховного суду України про надання інформації щодо руху касаційної скарги від 23.09.2010р.

y)Додаток 25.Копія відповіді Верховного суду України від 19.11.2010р

z)Додаток 26.. Розгорнута інформація щодо національного законодавства (п.14. заяви)

aa)Додаток 27.Докази щодо порушень конвенції та /або протоколів до неї (п. 15 заяви)

bb)Додаток 28.розрахунок недоплаченої суми допомоги . cc)Додаток 29.докази заподіяння моральної шкоди .

dd)Додаток 30.копії квитанцій судових витрат.  

Последние комментарии

Опрос

Как долго вы судитесь?:
План новогодних и рождественских мероприятий CorPus Agency.